Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 02.09.2015/Pykälä 150

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 150

Asianro 733/10.03.01.00/2015

 

 

Matarakujan, Kukkanurmenkadun, Orvokkikaarteen, Vanulantien, Ailakkikujan, Virnakujan ja Sormulantien katusuunnitelmaluonnoksien hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Katusuunnitelmat koskevat Matarakujaa, Kukkanurmenkatua, Orvokkikaarretta, Vanulantietä, Ailakkikujaa, Virnakujaa ja Sormulantietä. Nähtäville asetettavat kadut sijaitsevat Hiltulanlahden kaupunginosassa (36).

 

Lähtökohdat                                Otsikossa mainitut kadut sijoittuvat Hiltulanlahden 1. alueen pientalovaltaiselle uudisalueelle ja ovat osa uuden asuntoalueen rakentamista. Kadut rakennetaan ilmeeltään tyypillisiksi uudisalueen kaduiksi perinteisellä Saaristokaupungin mallilla (pl. Sormulantie ja Vanulantie, joissa on osin avo-ojakuivatus).

 

Suunnittelualueen tonttikaduille ei tule joukkoliikennettä, lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat Hiltulanlahdenkadun ja Vitostien varrella. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa tonttikadut rakennetaan murskepintaisina. Tonttikadut ja kevyen liikenteen väylät asfaltoidaan ja viimeistellään asuinrakentamisen valmistuttua. Tonttikaduille rakennetaan kokonaan uusi katuvalaistus.

 

Hiltulanlahden 1.alueen asemakaava hyväksyttiin 2014. Nähtäville asetettavat kadut sijaitsevat pääosin kaupungin omistamalla maalla. Sormulantiellä on osin yksityistä maanomistusta myös tulevalla katualueella, joiden haltuunotto tehdään syksyllä 2015/talvella 2016. Suunnitelmissa esitetyt viherrakenteet ovat ohjeellisia eivätkä vahvistu katusuunnitelmassa.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Matarakuja

 

Matarakuja on noin 120 metriä pitkä pientaloalueen uusi tonttikatu. Ajoradan leveys on 4.50 metriä ja kadulla on yksipuoleinen sivukaltevuus. Katu rajataan molemmin puolin ns. yliajettavilla betonisilla reunakivillä, jonka näkyvä korkeus on 8 cm:ä. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka ja kääntöpaikan yhteyteen kadunvarsipysäköintipaikka kahdelle henkilöautolle.

 

Kukkanurmenkatu

 

Kukkanurmenkatu on noin 360 metriä pitkä pientaloalueen uusi tonttikatu. Ajoradan leveys on 5.50 metriä ja kadulla on kaksipuoleinen sivukaltevuus, Katu rajataan molemmin puolin ns. yliajettavilla betonisilla reunakivillä, jonka näkyvä korkeus on 8 cm:ä.

 

Kadulle rakennetaan kahteen kohtaan kadunvarsipysäköintipaikat yhteensä viidelle henkilöautolle. Pohjoisen pysäköintipaikan yhteyteen rakennetaan hidaste.  Lisäksi hidaste rakennetaan noin plv:lle 240–250. Kukkanurmenkadun ja Vanulantien liittymä tehdään korotettuna.

 

Orvokkikaarre

 

Orvokkikaarre on noin 390 metriä pitkä pientaloalueen uusi tonttikatu. Ajoradan leveys on 5.50 metriä ja kadulla on kaksipuoleinen sivukaltevuus, Katu rajataan molemmin puolin ns. yliajettavilla betonisilla reunakivillä, jonka näkyvä korkeus on 8 cm:ä. Kadulle rakennetaan kahteen kohtaan kadunvarsipysäköintipaikat yhteensä viidelle henkilöautolle. Noin plv:lle 660–665 rakennetaan hidaste.

 

Vanulantie

 

Vanulantie on nykyinen ajotie, jonka varrella sijaitsee kuusi nykyistä asuinrakennusta. Vanulantie rakennetaan uudeksi noin 350 metriä pitkäksi pientaloalueen tonttikaduksi. Ajoradan leveys on 5.50 metriä ja kadulla on kaksipuoleinen sivukaltevuus. Kadun eteläreunaan sijoitetaan 3.50 metriä leveä jk+pp-tie. Vanulantielle rakennetaan kaksi hidastetta noin plv:lle 120–130 ja 215–225. Vanulantien ja Kukkanurmenkadun liittymä tehdään korotettuna. Nykyisten asuinrakennusten ajoneuvoliittymät säilytetään pääosin nykyisillä paikoillaan ja rakennetaan murskepintaisina kadun rakentamisen yhteydessä. Tontille 25/17 rakennetaan uusi ajoneuvoliittymä Vanulantieltä.

 

Ailakkikuja

 

Ailakkikuja on noin 100 metriä pitkä pientaloalueen uusi tonttikatu. Ajoradan leveys on 4.50 metriä ja kadulla on yksipuoleinen sivukaltevuus. Katu rajataan molemmin puolin ns. yliajettavilla betonisilla reunakivillä, jonka näkyvä korkeus on 8 cm:ä. Kadulle rakennetaan kadunvarsipysäköintipaikka kahdelle henkilöautolle. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka.

 

Virnakuja

 

Virnakuja on noin 90 metriä pitkä pientaloalueen uusi tonttikatu. Ajoradan leveys on 4.50 metriä ja kadulla on yksipuoleinen sivukaltevuus. Katu rajataan molemmin puolin ns. yliajettavilla betonisilla reunakivillä, jonka näkyvä korkeus on 8 cm:ä. Kadulle rakennetaan kadunvarsipysäköintipaikka kahdelle henkilöautolle. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka.

 

Sormulantie

 

Sormulantie on nykyinen yksityistie, jonka varrella sijaitsee yhdeksän nykyistä asuinrakennusta sekä Hiltulanlahden koulu ja päiväkoti. Sormulantie rakennetaan noin 530 metriä pitkäksi pientaloalueen tonttikaduksi pääosin tien nykyistä linjausta noudattaen. Ajoradan leveys on välillä pohjoinen kääntöpaikka - Hiltulanlahdenkatu 5.50 metriä ja kadulla on yksipuolinen sivukallistus. Kadun länsireunaan (välille pohjoinen kääntöpaikka - Hiltulanlahdenkatu) rakennetaan 3.50 metriä leveä jk+pp-tie, joka erotetaan ajoradasta ns. yliajettavalla betonisella reunakivellä, jonka näkyvä korkeus on 8 cm:ä. Jk+pp-tien ja kadun länsipuolen nykyisten tonttien väliin sijoitetaan avo-oja.

 

Ajoradan leveys välillä Hiltulanlahdenkatu - eteläinen kääntöpaikka on 5.50 metriä ja kadulla on yksipuoleinen sivukaltevuus. Välillä Hiltulanlahdenkatu- paalu 410 ei asenneta reunakiviä, koska avo-ojakuivatus säilytetään kadun länsireunassa. Välillä paalu 410 - eteläinen kääntöpaikka asennetaan kadun länsireunaan ns. yliajettava betoninen reunakivi, jonka näkyvä korkeus on 8 cm:ä. Nykyisten asuinrakennusten tonttiliittymät säilytetään nykyisillä paikoillaan ja rakennetaan murskepintaisina kadun rakentamisen yhteydessä. Kadulle rakennetaan kadunvarsipysäköintipaikat kahteen kohtaan yhteensä viidelle henkilöautolle. Kadun molempiin päihin rakennetaan kääntöpaikat.

 

Tasaus ja kuivatus

                            

Hulevedet ohjataan jiirein, sivuojin ja reunakivin syöksykaivoihin.

 

Matarakujan alkuosan tulvareitti on Hiltulanlahdenkadulle ja loppuosan EV-alueelle. Kukkanurmenkadun tulvareitti on välillä Hiltulanlahdenkatu - paalu 300 tonttien 25/3 ja 25/5 väliin asemakaavassa sijoitetulle tulvareittialueelle ja edelleen Vanulantielle sekä Ailakkikujalle. Kadun loppuosan tulvareitti on Orvokkikaarteen suuntaan. Orvokkikaarteen tulvareitti on noin paalulta 600 Lähdesuonpuistoon. Vanulantien tulvareitti on Ailakkikujalle ja Virnakujan sekä Ailakkikujan tulvareitit ovat katujen päistä Lähdesuonpuistoon. Sormulantien alkuosan tulvareitti on kadun pohjoispäästä kohti Vitostien alikulkua. Välillä paalu 70 - Hiltulanlahdenkatu tulvareitti on tonttien 40/2 ja 40/3 välistä asemakaavassa sijoitetulle tulvareittialueelle. Kadun loppuosan tulvareitti on kadun eteläpäästä Sormulanpuistoon.

 

Katujen tasaukset noudattavat pääosin nykyisiä maastonmuotoja ja korkeusasemia.

 

Esteettömyys                              Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

                                                                                      

Kunnossapitoluokka                 Tonttikadut ovat kunnossapitoluokassa III ja kevyen liikenteen väylät II.

 

Kustannukset                              Nähtäville asetettavien katujen kokonaiskustannusennuste on n. 2 200 000 € (alv. 0 %).

 

        Matarakujan kustannusennuste on n. 90 000 €

        Kukkanurmenkadun kustannusennuste on n. 450 000 €

        Orvokkikaarteen kustannusennuste on n. 500 000 €

        Vanulantien kustannusennuste on n. 450 000 €

        Ailakkikujan kustannusennuste on n. 100 000 €

        Virnakujan on n. 110 000 €

        Sormulantien kustannusennuste on n. 500 000 €

 

Kustannusarviot sisältävät kadun, katuviheralueen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Katuosuuksien rakentaminen aloitetaan vuonna 2016.

 


 

Vaikutusten arviointi

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska katujen rakentaminen edistää kaupunginosan asuntoalueen kehittymistä ja täten kestävän yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja kattavan kevyenliikenteen verkoston rakentumista.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelmat nähtävillä oloa varten.

 

Lisätietoja antaa suunnitteluinsinööri Mikko Niskanen, puh 044 718 5336.

 

 

 

Liitteet

19

733/2015 Ailakkikuja

 

20

733/2015 Kukkanurmenkatu

 

21

733/2015 Matarakuja

 

22

733/2015 Orvokkikaarre

 

23

733/2015 Sormulantie

 

24

733/2015 Vanulantie

 

25

733/2015 Virnakuja

 

26

733/2015 Sijaintikartta

                                                         

Asiakirjoissa: suunnitelmat

                                                          Valmistelija                                                           

Mikko Niskanen

puh. +358 044 718 5336

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että tämä asia käsiteltiin asian nro 13 käsittelyn jälkeen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa