Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.09.2015/Pykälä 81

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunkirakennelautakunta

147 §

2.9.2015

 

§ 81

Asianro 5590/02.05.06/2015

 

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan lainatakaus

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 2.9.2015 147 §

 

Vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta anoo Kuopion kaupungilta omavelkaista takausta 250 000 euron pankkilainalle, jonka vesiosuuskunta ottaa Riistaveden kylän talous- ja jätevesiviemäriverkoston rakentamista varten Riistaveden Osuuspankista. Laina-aika pankkilainalle on 10 vuotta. Kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että kaupunki antaa Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnalle omavelkaisen takauksen 250 000 euron pankkilainalle.

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta toimii Savulahden, Lohilahden, Vartialan ja Kankaalan alueilla. Osuuskunta on perustettu vuonna 1989 ja sen vedenjakelun toiminta-alue on hyväksytty vuonna 2005. Vesijohdon toiminta-alue sijoittuu osittain Ryönänkankaan ja Laatanlammen pohjavesialueille. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta on hakenut myös jätevesiviemärin toiminta-aluetta, joka sijoittuu Vartialan, Kiviniemen, Kankaalan, Keihäsniemen, Leppälahden ja Savulahden alueille.. Esitys jätevesiverkoston toiminta-alueeksi käsitellään erikseen kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa.

 

Vesihuoltohanke, johon osuuskunta hakee lainatakausta

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta on hakenut jätevesiviemärin toiminta-alueen vahvistamista Riistavedelle. Vahvistetulle jätevesiviemärin toiminta-alueelle osuuskunta rakentaa jätevesiviemäriverkoston, jota varten vesiosuuskunta hakee pankkilainan.

 

Jätevesiverkosto rakennetaan Riistaveden taajaman länsipuolelle siten, että uusi jätevesiverkosto liittyy Kuopion Veden jätevesiverkostoon Hovimäentiellä. Osuuskunnanverkosto rakentuu siitä länteen ulottuen aina Savulahteen ja Vartialaan saakka. Vuosina 2015 ja 2016 tavoitteena on rakentaa jätevesiverkostoon 45 liittymää. Jätevesiverkoston jätevedet johdetaan Kuopion Veden vesihuoltoverkostoa pitkin Melalahden jätevedenpuhdistamolle. Kuopion Vesi on laatinut jätevesien johtamisesta kapasiteettitarkastelun ja arvioinut jätevesien vastaanottamisesta aiheutuvia vaikutuksia jätevesiverkostolle. Rakennettavan verkoston kokonaispituus on noin 18 km ja kustannusarvio hankkeelle on noin 750 000 euroa. Rakennustöitä varten vesihuolto-osuuskunta on valinnut rakennusurakoitsijan heinä-elokuun vaihteessa.

 

Hankkeen rahoitus           Vesihuoltohankkeen kokonaiskustannusarvio on 750 000 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2015 – 2016. Hanke rahoitetaan liittyjiltä perittävillä liittymismaksuilla sekä Ely-keskuksen ja Kuopion kaupungin myöntämillä avustuksilla. Pohjois-Savon Ely-keskus on myöntänyt Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnalle 120 000 euroa ja Kuopion kaupunki 188 580 euroa käytettäväksi vesihuoltohankkeeksi. Kuopion kaupungin avustuksen suuruus määräytyy vuonna 2015 toteuttavien töiden laajuuden mukaan. Avustusprosentti on 10 - 30 % toteutuneista rakentamiskustannuksista. Avustuksien lisäksi vesihuolto-osuuskunta on päättänyt hakea pankkilainaa viemäröintihankkeeseen sekä vesijohtotöihin käytettäväksi. Osuuskunta pyytää omavelkaista takausta edellä mainitulle pankkilainalle.

 

 

Vaikutusten arviointi        Ilmastovaikutuksiltaan hanke on positiivinen, sillä viemäröinnin myötä olevien sakokaivojen tyhjennyksistä aiheutuvat liikennesuoritteet poistuvat.

 

Yritysvaikutuksiltaan vesihuoltohanke on positiivinen, sillä sen myötä alueen vesihuoltoverkostoihin liitettävien yritysten toimintaedellytykset paranevat.

 

 

Esitys                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki päättää antaa omavelkaisen takauksen Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan enintään 250 000 euron suuruiselle pankkilainalle sillä edellytyksellä, että lainaehdot ovat kohtuulliset eivätkä ne olennaisesti poikkea vesiosuuskunnille myönnetyistä rakentamislainoista. Kunnallistekniset suunnittelupalvelut tarkastavat lainaehdot erikseen siinä vaiheessa, kun vesiosuuskunta saa lainatarjouksen.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Matti Sutinen

puh.  044 718 5360

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 14.9.2015 § 263

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

                                                         

                                                          Kh. hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

Päätös                                            Merkittiin, että jäsen Erkki Virtanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

 

                                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


 

 

 

Liitteet

8

5590/2015 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan takaushakemus

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. päättää, että Kuopion kaupunki antaa omavelkaisen takauksen Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan enintään 250 000 euron suuruiselle pankkilainalle sillä edellytyksellä, että lainaehdot ovat kohtuulliset eivätkä ne olennaisesti poikkea vesiosuuskunnille myönnetyistä rakentamislainoista. Kunnallistekniset suunnittelupalvelut tarkastavat lainaehdot erikseen siinä vaiheessa, kun vesiosuuskunta saa lainatarjouksen.

 

Kv. päättää, että Kuopion kaupunki antaa omavelkaisen takauksen Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan enintään 250 000 euron suuruiselle pankkilainalle sillä edellytyksellä, että lainaehdot ovat kohtuulliset eivätkä ne olennaisesti poikkea vesiosuuskunnille myönnetyistä rakentamislainoista. Kunnallistekniset suunnittelupalvelut tarkastavat lainaehdot erikseen siinä vaiheessa, kun vesiosuuskunta saa lainatarjouksen.

 

Kv. päättää, että Kuopion kaupunki antaa omavelkaisen takauksen Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan enintään 250 000 euron suuruiselle pankkilainalle sillä edellytyksellä, että lainaehdot ovat kohtuulliset eivätkä ne olennaisesti poikkea vesiosuuskunnille myönnetyistä rakentamislainoista. Kunnallistekniset suunnittelupalvelut tarkastavat lainaehdot erikseen siinä vaiheessa, kun vesiosuuskunta saa lainatarjouksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa