Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.09.2015/Pykälä 82

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunkirakennelautakunta

148 §

2.9.2015

Kaupunginhallitus

264 §

14.9.2015

 

§ 82

Asianro 5964/02.05.06/2015

 

 

Karttulan vesiosuuskunnan lainatakaus

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 2.9.2015 148 §

 

Vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

Karttulan vesiosuuskunta anoo Kuopion kaupungilta omavelkaista takausta 500 000 euron pankkilainalle, jonka vesiosuuskunta ottaa Karttulan alueen talous- ja jätevesiviemäriverkoston rakentamista varten. Laina-aika pankkilainalle on 12 vuotta. Kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että kaupunki antaa Karttulan vesiosuuskunnalle omavelkaisen takauksen 500 000 euron pankkilainalle.

 

Karttulan vesiosuuskunta

 

Karttulan vesiosuuskunta toimii entisen Karttulan kunnan haja-asutusalueella Kuopion Veden Karttulan kirkonkylän, Pihkainmäen ja Syvänniemen verkostojen ulkopuolella. Karttulan vesiosuuskunta on perustettu 1994. Vedenjakelun toiminta-alue on vahvistettu 2004 ja toiminta-alue käsittää lähes koko entisen Karttulan kunnan alueen.

 

Karttulan vesiosuuskunnalla on ollut vesijohtoverkostoa 2014 lopussa noin 245 kilometriä ja viemäriverkostoa noin 105 kilometriä. Vesiosuuskunta hankkii suurimman osan tarvittavasta talousvedestä Kuopion Vedeltä, joka tuottaa talousveden Hautolahden vedenottamolla. Vuonna 2014 vesiosuuskunta osti talousvettä yhteensä noin 40 000 kuutiota.

 

Karttulan vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoihin on tähän mennessä liittynyt yhteensä 670 kiinteistöä, joista 210 kpl on myös viemäriverkostojen alueella. Liittyneistä kiinteistöistä 632 kpl on vakituisia tai vapaa-ajan asuntoja, 9 kpl maatiloja, 10 kpl matkailua palvelevia, 3 kpl teollisuus- tai tuotantolaitoksia ja 5 kpl koulu- tai päiväkotikiinteistöjä. Koko vesiosuuskunnan vuorokautinen vedenkulutus on 128 kuutiota päivässä.

 

Vesihuoltohankkeet, joihin osuuskunta hakee lainatakausta

 

Karttulan vesiosuuskunta on kokouksessaan 2.7.2015 päättänyt ottaa lainaa vesi- ja viemäriverkostojen rakentamiseen sekä osakkeiden lainaosuusrahoitukseen.. Keskeisimpiä lainalla rahoitettavia rakennushankkeita ovat Hirvijärven viemäriverkoston ja Riuttalan vesijohtoverkoston rakentaminen. Aikaisemmalla Kuopion takaamalla lainalla vesiosuuskunta rahoittaa Hirvijärven viemäriverkoston rakentamista, mutta uudesta lainasta noin 20 % ohjautuu Hirvijärven viemäriverkoston rakentamisentöiden loppuunsaattamiseen.

Hirvijärven rakennushankkeen kustannusarvio on 975 000 euroa ja Riuttalan kustannusarvio on 910 000 euroa. Hirvijärven rakennettavan verkoston pituus on 18 km ja Riuttalan alueen vesijohtoverkoston lainalla toteutettava osuus sisältää Riuttalan ensimmäisen vaiheen rakentamisen. Verkoston ensimmäinen rakennusvaiheen pituus on noin 12 km. Koko Riuttalan tuleva vesijohtoverkoston kokonaispituus on 26,5 km.

 

Hankkeiden rahoitus        Riuttalan ja Hirvijärven hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio on 1 885 000 euroa. Hankkeet rahoitetaan liittyjiltä perittävillä liittymismaksuilla sekä Ely-keskuksen ja Kuopion kaupungin myöntämillä avustuksilla. Pohjois-Savon Ely-keskus on myöntänyt Karttulan vesiosuuskunnalle 50 000 euroa ja Kuopion kaupunki 150 000 euroa käytettäväksi Riuttalan, Hirvijärven ja Kuttakosken verkostojen rakentamiseen. Kuopion kaupungin avustuksen suuruus määräytyy vuonna 2015 toteuttavien töiden laajuuden mukaan. Avustusprosentti on 10 – 30 % toteutuneista rakentamiskustannuksista. Edellä mainittujen rahoituslähteiden lisäksi osuuskunta tarvitsee pankkilainaa, jonka takaamista vesiosuuskunta pyytää.

 

 

Vaikutusten arviointi        Ilmastovaikutuksiltaan hanke on positiivinen, sillä viemäröinnin myötä olevien sakokaivojen tyhjennyksistä aiheutuvat liikennesuoritteet poistuvat.

 

Yritysvaikutuksiltaan vesihuoltohanke on positiivinen, sillä sen myötä alueen vesihuoltoverkostoihin liitettävien yritysten toimintaedellytykset paranevat.

 

 

Esitys                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kuopion kaupunki päättää antaa omavelkaisen takauksen Karttulan vesiosuuskunnan enintään 500 000 euron suuruiselle pankkilainalle sillä edellytyksellä, että lainaehdot ovat kohtuulliset eivätkä ne olennaisesti poikkea vesiosuuskunnille myönnetyistä rakentamislainoista. Kunnallistekniset suunnittelupalvelut tarkastavat lainaehdot erikseen siinä vaiheessa, kun vesiosuuskunta saa lainatarjouksen.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Matti Sutinen

puh.  044 718 5360

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että Maija Svärd poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 


 

Kaupunginhallitus 14.9.2015 264 §

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                              Merkittiin, että kaupunginjohtaja Petteri Paronen poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi, kaupunginjohtajan poissa ollessa, palvelualuejohtaja Markku Tervahauta.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

 

 

Liitteet

9

5964/2015 Karttulan vesiosuuskunnan takaushakemus

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. päättää, että Kuopion kaupunki antaa omavelkaisen takauksen Karttulan vesiosuuskunnan enintään 500 000 euron suuruiselle pankkilainalle sillä edellytyksellä, että lainaehdot ovat kohtuulliset eivätkä ne olennaisesti poikkea vesiosuuskunnille myönnetyistä rakentamislainoista. Kunnallistekniset suunnittelupalvelut tarkastavat lainaehdot erikseen siinä vaiheessa, kun vesiosuuskunta saa lainatarjouksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa