Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.09.2015/Pykälä 75

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

239 §

31.8.2015

 

§ 75

Asianro 2366/02.02.02/2015

 

 

Talouden toteuma ja ennuste loppuvuodelle 2015 ja talousarvion tavoitteiden seuranta tammi-heinäkuulta 2015

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 31.8.2015 239 §

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

Yleistä

 

Seurantaraportti sisältää palvelualuejohtajien sekä liikelaitosten ja taseyksiköiden johtajien katsaukset sekä yhteenvedon keskeisimpien konserniyhteisöjen katsauksista kunkin toimintaan, talouteen ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta.

 

Kuukausiraportti heinäkuu 2015 sekä ennuste koko vuoden tulokseksi

 

Kaupunginhallitus käsitteli heinäkuun kuukausiraportin kokouksessaan 24.8.2015. Seurantaraportti on valtuustossa 28.9.2015, jolloin raporttiin liitetään elokuun kuukausiraportti ja kaupunginhallituksen listateksti.

 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tammi-heinäkuussa 2015

 

Kaupungin strategisten tavoitteiden suhteen toiminta on edennyt pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan. 22 tavoitteesta 13 on edennyt suunnitelmien mukaan, 8 on edennyt hitaasti tai osittain ja yksi ei ole edennyt lainkaan. Hitaammin tai osittain on edennyt kasvusopimusneuvottelut, Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valmistelutyö, joukkoliikenteen kävijämäärien kasvu, hankintojen hallinnan edistäminen, henkilöstötyön tuottavuuden kehittyminen, toimenpiteet tuottavuuden kehittämisen tukemiseksi ja sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman tuloksellinen eteneminen. Talouden tasapainotavoite suunnittelukauden lopussa ei etene. Heinäkuun tulosennusteen mukaan tilikauden tulos tulee olemaan 3,9 milj. euroa talousarviota heikompi. Kaupunginhallitus asetti toukokuussa palvelualueille kuluvalle vuodelle 7,1 milj. euron tulosparannustavoitteen, jonka toteutumisesta on mainittu palvelualueiden katsauksissa.

 

Palvelualuejohtajien katsauksissa on selvitys kunkin palvelualueen toiminnasta, taloudesta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Palvelualueet ovat toteuttaneet toiminnassaan asetettujen tavoitteiden toteutumista tukevia toimenpiteitä ja toimenpiteet ovat edenneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Seurantaraportista ilmenee, että talousarviomäärärahojen ylityspaineiden ohella epävarmuutta kohdistuu etenkin tuottavuustoimenpiteiden ja lisäsopeutustoimenpiteiden toteutumiseen erityisesti perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla.  Tarkemmat tiedot tavoitteiden toteutumisesta ilmenevät seurantaraportista.

 

Taseyksiköiden ja liikelaitosten johtajien katsausten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Kunkin yksikön tarkemmat tiedot ovat seurantaraportissa.

 

Myös konserniyhteisöjen seurantatietojen perusteella niille asetetut tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutumassa. Kuopion Energia Oy konsernin tulosennuste on budjetoitua heikompi.  Niiralan Kulma Oy:llä ja Kiinteistö-Kys Oy:llä haasteena on vuokra-asuntojen käyttöasteiden pitäminen tavoitteiden mukaisina.

 

 

Palvelualuejohtajat esittelevät kokouksessa palvelualueidensa toiminallista ja taloudellista tilannetta.

 

 

Vaikutusten arviointi        Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Pirjo Salmelainen

puh. +358 017 18 2807

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. merkitsee talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kv:lle.

 

 

Päätös                              Kokouksessa jaettiin pöydälle kaupungin takausvastuiden tilanne 31.7.2015.

 

Merkittiin, että jäsen Erkki Virtanen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

Liitteet

2

2366/2015 Osavuosikatsaus 02 2015

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. merkitsee talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että valtuutettu Sanna Mertanen saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa