Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.09.2015/Pykälä 78

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

260 §

14.9.2015

 

§ 78

Asianro 3037/00.01.00/2015

 

 

Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Suonenjoen kaupungin välinen erityinen kuntaliitosselvitys

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 14.9.2015 260 §

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 11.5.2015 § 147

 

Valtiovarainministeriö määräsi päätöksellään 10.6.2014 kuntarakennelain 15 §:n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Suonenjoen kaupungin välillä.  Samalla ministeriö asetti kuntajakoselvittäjiksi hallintotieteiden tohtori Eero Laesterän ja maakuntaneuvos Timo Säkkisen.

 

Kuntajakoselvittäjien tehtävänä on ollut suorittaa kuntarakennelain 16 §:ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjät tekivät 16.2.2015 selvityskunnille kuntarakennelain 2 §:n ja 4 §:n mukaiset edellytykset täyttävän esityksen, että Siilinjärven kunta ja Suonenjoen kaupunki liittyvät

Kuopion kaupunkiin 1.1.2017 ja niistä muodostetaan uusi Kuopion kaupunki.

 

Kuntajakoselvitys sisältää selvittäjien laatiman kuntarakenneselvityksen ja esityksen kuntarakenteen muuttamiseksi sekä lisäksi kuntien välisen yhdistymissopimuksen.  Selvitystyötä valmistelevien työryhmien raportit ovat nähtävissä verkkosivuilla http://siilinjarvi.suonenjoki.kuopio.fi/.

 

Kuntarakennelain 7 §:n mukaisesti yhdistymisesityksen valmistelussa kunkin kunnan velvollisuudesta huolehtia kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista säädetään kuntalain (410/2015) 5 luvussa ja vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta henkilöille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin kuntien yhdistymisellä voi olla huomattava vaikutus, säädetään hallintolain (434/2003) 41 §:ssä. (10.4.2015/411)

 

Kuntarakennelain 7 §:n mukaisesti kunnanhallituksen on lisäksi varattava kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuus tehdä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi. Huomautus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten tekemistä koskeva kuulutus on kunnassa julkaistu siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Kunnanhallitus antaa huomautuksista lausunnon ja tekee kuntien yhdistymisestä ehdotuksen valtuustolle.

 

Kaupunginhallitus antaa huomautuksista lausunnon ja tekee kuntien yhdistymisestä ehdotuksen kaupunginvaltuuston 28.9.2015 pidettävään kokoukseen.

 

Liitteenä jaetaan kuntajakoselvittäjien laatima yhdistymissopimus sekä Kuopion, Siilinjärven ja Suonenjoen erityinen kuntarakenneselvitys ja esitys kuntarakenteen muuttamiseksi.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Heikki Vienola

puh.  044 718 2021

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. päättää asettaa erityisen kuntajakoselvityksen nähtäville kuntarakennelain 7 §:n edellyttämällä tavalla.

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.5.2015 asettaa erityisen kuntajakoselvityksen nähtäville kuntarakennelain 7 §:n edellyttämällä tavalla. Kuntajakoselvitys on ollut julkisesti nähtävänä 25.5.–24.6.2015 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä kaupungin kirjaamoon ei ole saapunut yhtään huomautusta kuntajakoselvitykseen liittyen.

 

Kuopion kaupunki näkee tehdyn selvityksen tärkeänä prosessina, joka tuotti runsaasti tietoa selvityksen kohteena olevien kuntien tilanteesta yhteismitallisesti. Kuntajakoselvittäjien laatima esitys yhdistymissopimukseksi perustui selvitystyön aineistoon ja oli selvittäjien laatima esitys, ei siis osapuolten yhdessä neuvottelema asiakirja. Tämän vuoksi Kuopion kaupunki katsoi perustelluksi käydä aineiston sekä kuntajakoselvittäjien laatiman yhdistymissopimuksen perusteella vielä tarkempia keskusteluita yhdessä Kuopion, Siilinjärven ja Suonenjoen poliittisten päättäjien kesken sopimuksen sisällön kehittämiseksi vastaamaan paremmin osapuolten yhdessä tärkeiksi näkemiäään haasteita.

 

Kuopion kaupunginhallitus teki asiasta esityksen Siilinjärvelle ja Suonenjoelle 27.4.2015, mutta esitys ei saanut kannatusta selvityksen osapuolilta.

Näin ollen sopimusta ei ole voitu yhteisesti valmistella vastaamaan niitä kysymyksiä ja linjauksia, joista osapuolten kesken olisi ollut erityisen

tärkeää löytää yhteinen näkemys. Sopimus nyt esitetyssä muodossa ei ole siten Kuopion kaupungin kannalta sellainen, joka sisältäisi yhteisesti

neuvoteltuja ja tulevaisuuden kannalta keskeisiin haasteisiin vastauksia antavia linjauksia.

 

Liiteaineistona jaetaan kuntajakoselvittäjien laatima kuntarakenneselvitys ja yhdistymissopimus.

 

Selvitystyötä valmistelevien työryhmien raportit ovat nähtävissä verkkosivuilla http://siilinjarvi.suonenjoki.kuopio.fi/

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle, että Kuopion kaupunki hylkää kuntajakoselvittäjien tekemän kuntarakennelain mukaisen kuntien yhdistymisehdotuksen ja siihen liittyvän yhdistymissopimuksen, joiden mukaan vuoden 2017 alusta perustettaisiin uusi kunta, Kuopion kaupunki, johon kuuluisivat nykyiset Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta ja Suonenjoen kaupunki. 

 

 

Päätös                              Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

Liitteet

3

3037/2015 Yhdistymissopimus

 

4

3037/2015 Kuopion Siilinjärven ja Suonenjoen erityinen kuntarakenneselvitys ja esitys kuntarakenteen muuttamiseksi

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. päättää, että Kuopion kaupunki hylkää kuntajakoselvittäjien tekemän kuntarakennelain mukaisen kuntien yhdistymisehdotuksen ja siihen liittyvän yhdistymissopimuksen, joiden mukaan vuoden 2017 alusta perustettaisiin uusi kunta, Kuopion kaupunki, johon kuuluisivat nykyiset Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta ja Suonenjoen kaupunki.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa