Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 10.11.2015/Pykälä 78

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

59 §

18.8.2015

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

71 §

6.10.2015

 

§ 78

Asianro 5639/02.02.00/2015

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2016 talousarvion laadinnan tilannekatsaus

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 18.8.2015 59 §

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

                                            Vuoden 2016 talousarvion valmistelu on käynnistetty kevään 2015 aikana kaupunginjohtajan johtoryhmässä, palvelualueiden yhteisseminaarissa sekä valtuuston ja lautakuntien talousarvioseminaareissa toukokuussa. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 15.6.2015 vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia ja päätti siinä noudatettavista linjauksista ja periaatteista.

 

Talousarvion valmistelutilannetta esitellään lautakunnalle kaikissa syyskauden kokouksissa, ja talousarvion valmisteluseminaari pidetään 15.9.2015. Valmistelutilannetta käsitellään kaupunginvaltuuston ja lautakuntien iltakoulussa 7.9.2015 sekä 8.9.2015 palvelualueiden yhteisessä johtoryhmän kokouksessa.

 

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 5.10.2015, ja se esitellään samana päivänä valtuustolle ja lautakunnille. Kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä 19.10.2015. Valtuuston periaatekeskustelu kaupunginhallituksen talousarvioesityksestä on 2.11.2015 ja talousarvion päätöskokous 9.11.2015.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2016 käyttösuunnitelma hyväksytään 15.12.2015 kokouksessa.

 

Palvelualueiden talousarvioesitys sisältää:

·         toimintaympäristöanalyysin, toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2016

·         toimintamuutostaulukon, joka sisältää tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteet sekä käyttötalousmenojen euroesityksen

·         henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sekä

·         mittariston

 

Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne esitellään kokouksessa.

 

                                            Valmistelija                                          

Raija Heinonen

puh.  044 718 4221

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 


 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 6.10.2015 71 §

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

                                            6.10.2015:

 

                                            Vuoden 2016 talousarvioesitystä on käsitelty 15.9.2015 pidetyssä talousarvioseminaarissa. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys, joka saatiin talousarvioseminaarin jälkeen, pienensi talousarvioraamia sekä lisäsi menoja mm. palkankorotusvarauksella. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvioesitykseen jouduttiin lisäämään em. perusteella uusia sopeuttamistoimia.

 

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys sekä uudet sopeuttamistoimet esitellään kokouksessa.

 

Viitteenä jaetaan ta-2016 esittelymateriaali, talousarviotekstit, henkilöstösuunnitelmat, mittaristot, tuottavuutta lisäävät toimenpiteet sekä investoinnit.

 

Viiteaineisto

 

5639/2015 Talousarvio 2016 aineisto

 

                                            Valmistelija                                          

Raija Heinonen

puh.  044 718 4221

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee kaupunginjohtajan talousarvioesityksen sekä uudet sopeuttamistoimet tiedoksi.

 

 

 

Päätös                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 


 

 

 


 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

                                                          10.11.2015:

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 10.11.2015

 

Kokouksessa esitellään kaupunginvaltuuston päätös vuoden 2016 talousarviosta ja tehdään tarvittavat linjaukset käyttösuunnitelman tekemistä varten. Viiteaineistona jaetaan selvitys talousarvioon sisältyvistä sopeuttamistoimista sekä miltä osin ja millä toimenpiteillä talousarvioon sisältyvä 0,45 M€ kohdentamaton sopeutus on mahdollista saada toteutettua. Lautakunnan linjausta odotetaan tietyistä sopeuttamistoimista.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Liitteet

3

5639/2015 Investoinnit 2016–2019 kohdeluettelo

 

Viiteaineisto

1

5639/2015 Talousarvio 2016 aineisto (ei jaeta, 6.10.2015 kokouksen aineisto)

 

2

5639/2015 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2016 sopeuttamistoimenpiteet, hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen brutto- ja nettositovat määrärahat sekä investoinnit

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh.  044 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen tiedoksi ja hyväksyy esitetyt sopeuttamistoimenpiteet.

 

 

Päätös                                            Jäsen Rauno Airas esitti, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen tiedoksi ja hyväksyy esitetyt sopeuttamistoimenpiteet muilta osin, paitsi investointiosan yhdyskuntarakentamiseen (Heinjoen alue) 300.000 euron määrärahan, joka avataan ja tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi 15.12.2015 kokoukseen. Lautakunnalle esitetään kuinka määräraha käytettäisiin leikki- ja liikuntapaikkojen suunnittelemiseen ja rakentamiseen vuodelle 2016. Mahdollinen loppuosa määrärahasta kohdennetaan Heinjoen alueen kehittämiseen.

 

Jäsen Airaksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti lautakunnan päätökseksi.

 

Jäsen Teija Savolainen-Lipponen palasi kokoukseen klo 17.34 asian esittelyn aikana.

 

Kaupunginhallituksen edustaja Harri Auvinen poistui kokouksesta klo 17.38 asian esittelyn aikana.

 

Jäsen Anja Lappi poistui kokouksesta klo 18.14 ja nuorisovaltuuston edustaja Juho Laitinen klo 18.18 asian käsittelyn aikana.

 

Jäsen Rauno Airas poistui kokouksesta klo 18.36 ja palasi klo 18.37 asian käsittelyn aikana.

 

Tapahtumapalveluiden johtaja Jaana Vasankari ja jäsen Allu Koskinen poistuivat kokouksesta klo 19.12 asian käsittelyn aikana.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa