Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 10.11.2015/Pykälä 80

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 80

Asianro 7410/02.05.00.00/2015

 

 

Käyttömaksujen linjaukset 2016 / Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Liikuntahallit ja paikat

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tulotavoite määräytyy kaupunginvaltuuston talousarvion mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2016 talousarviosta 9.11.2015. Toimintasäännön mukaan käyttömaksujen määräytymisen perusteista päättää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta ja varsinaiset käyttömaksut päättävät palvelupäälliköt.

 

Käyttömaksujen perusteiden määrittelyn lähtökohtana on taloustilanteen lisäksi kaupungin strategia ja siitä johdettavat vuodelle 2016 asetettavat tavoitteet sekä aiemmin käyttömaksujen käyttöön otosta ja niiden suuruuden määräytymisestä tehdyt päätökset. Keskeisimmät omatoimisen hyvinvoinnin palveluita koskevat strategiset painotukset ovat asiakaslähtöiset ja ennalta ehkäisevät palvelut. Lisäksi käyttömaksujen perusteiden valmistelun erityisinä lähtökohtina on ollut Kuopion kehittäminen opiskelukaupunkina, syrjäytymisen ehkäisy ja ikäystävällisen Kuopion kehittäminen. Lisäksi linjauksissa on huomioitu kuntaliitossopimuksissa sovitut linjaukset.

 

Aiempina vuosina 2013, 2014 ja 2015 korotustaso on ollut keskimäärin noin 10 – 15 % joissain tapauksissa korotus on voinut olla suurempikin.  Ale- ryhmien (alle 18- vuotiaat, eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, ja siviilipalveluksessa olevat, invalidit, työttömät) käyttömaksujen korotus on ollut keskimäärin 3 – 5 % poikkeuksena vuosi 2015, jolloin käyttömaksujen korotustaso oli keskimäärin noin 10 %.  Jääurheiluun otettiin käyttöön vuonna 2013 kokonaan uudet markkinahintoihin perustuvat käyttömaksut ja muodostettiin lasten ja nuorten jääurheilun tilatukijärjestelmä.

 

Vuoden 2015 talousarvion toteumaennusteen mukaan asetettuihin tulotavoitteisiin ei päästä ja toimintaa sopeutetaan talouden puitteisiin menoja karsimalla. Vuoden 2016 käyttömaksujen linjausten lähtökohtana on asiakasmäärien kasvattaminen erityisesti yksittäiskäytön osalta ja palveluiden hiljaisina aikoina.        

Vaikutusten arviointi               

                                                         

Esitys                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta linjaa käyttömaksujen tarkistusten perusteet omatoimisen hyvinvoinnin palveluille vuodelle 2016 seuraavasti:

 

1.       Käyttömaksuihin ei tehdä yleistä tasokorotusta.

 

2.      Palveluiden hinnoittelua voidaan alentaa erityisesti hiljaisina aikoina ja palveluissa, joissa hinnoittelun alentamisen voidaan katsoa lisäävän palvelun käyttöä.

 

3.      Palveluiden kohderyhmähinnoittelua voidaan uudistaa palveluiden käyttöön kannustavasti.

 

4.      Museoiden näyttelyt voidaan hinnoitella näyttelykohtaisesti.

 

5.      Kirjastojen myöhästymismaksua ei koroteta.

 

6.      Uusien opiskelijoiden hyvinvointikortti, jolla tarjotaan tutustumiskäynnit Kuopion kaupungin hyvinvointia edistäviin palveluihin, toteutetaan myös vuonna 2016.

 

7.      Asukas- ja kyläyhdistyksiltä tai niihin rinnastettavilta toimijoilta ei peritä käyttömaksuja heidän järjestämien toimintansa edellyttämien kokousten osalta omatoimisen hyvinvoinnin palveluiden hallinnoimissa tiloissa eikä niissä tilatarpeissa, jotka liittyvät suoraan kaupunkia hyödyntävään toimintaan (esimerkiksi asuinalueen ympäristön siivoustalkoiden järjestelyt). Muilta osin asukas- ja kyläyhdistykset rinnastetaan muihin rekisteröityihin yhdistyksiin järjestettävän toiminnan perusteella.

 

8.      Asukas- ja kyläyhdistyksiltä tai niihin rinnastettavilta toimijoilta ei peritä tontinhaltijan luvan käsittelymaksua heidän omatoimisen hyvinvoinnin palveluiden hallinnoimilla alueilla järjestämien kaikille kaupunkilaisille avoimien ulkotapahtumien osalta.

 

9.      Nilsiän liikuntapaikkojen ja – tilojen osalta käyttömaksut yhdenmukaistetaan soveltuvin osin muun Kuopion käyttömaksujen kanssa.

 

10.   Supersyysloman ja hyperhiihtolomalla jatketaan maksuttomuuskäytäntöä siten, että liikuntapaikkojen yksittäiskäyttö on alle 18-vuotiaille maksutonta seura- tai tapahtumatoimintaan varattujen käyttöaikojen ulkopuolella sekä super- ja hyperhiihtoloman maksuttomaan ohjelmatarjontaan liittyvässä toiminnassa.

 

11.    Hyvinvoinnin edistämisen johtaja ja palvelupäälliköt voivat myöntää tapahtumien rakentamis- ja purkuajoille enintään 50 % alennuksen käyttömaksuista.

 

12.   Hyvinvoinnin edistämisen johtaja ja palvelupäälliköt voivat myöntää yksittäisiä tutustumiskäyntejä liikuntahalleihin ja päättää kampanjahinnoittelusta erikseen mm. palveluiden markkinointitarkoituksiin.

 

Liitteet

4

7410/2015 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Janne Hentunen

puh.  017 18 2502

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa