Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 10.11.2015/Pykälä 81

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 81

Asianro 7416/12.03.01.03/2015

 

 

Kulttuuriin aktivointisuunnitelma 2015 - 2020, Kuopion kaupunki

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Heli Norja
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen Kulttuuriin aktivointiyksikkö kehittää, tuottaa ja koordinoi tarvelähtöisiä ja ennaltaehkäiseviä kulttuuri- ja taidepalveluja kaupungin strategian painotusten mukaisille kohderyhmille lapsille, nuorille, erityisryhmille ja ikäihmisille. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä kaupungin omien yksiköiden sekä laajassa verkostossa muiden toimijoiden, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. Pääpaino on ryhmissä, joissa vaikuttavuus on suurin.

 

Kulttuuriin aktivointisuunnitelma 2015-2020 esittelee yksikön toimintoja ja tavoitteita tällä hetkellä sekä myös luo katsauksen tulevaisuuden haasteisiin. Yksikön keskeisimpinä tavoitteina on edistää kaupunkilaisten tasa-arvoa ja saavutettavuutta kulttuurin ja taiteen suhteen, edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, rohkaista ja aktivoida kuntalaisia ottamaan vastuu omasta ja läheistensä hyvinvoinnista sekä edistää kaupungin monimuotoisuutta ja vetovoimaa.

 

Kulttuuriin aktivoinnissa työskentelee kaksi kulttuurisuunnittelijaa (vastuualue lapset ja nuoret, vastuualue erityisryhmät ja ikäihmiset) sekä kulttuurituottaja (vastuualue kulttuuriin aktivoinnin tapahtumat). Vastuualueiden mukaisten toimintojen lisäksi kulttuuriin aktivoinnin toiminnan luonteeseen kuuluu palvelujen ja toiminnan jatkuva kehittäminen ja nopea reagointi muuttuviin tilanteisiin. Yksikölle kuuluvat myös erilaiset valmistelevat ja hallinnolliset tehtävät (esim. avustusten hakeminen ja raportointi, työryhmissä toimiminen, hankkeiden hallinnointi, konferenssit ja seminaarit, määräaikaisten työntekijöiden työn sisällön ohjaaminen, viestintä).

 

Kulttuuriin aktivoinnin tuottamia ja koordinoimia palveluita ovat mm. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen Kulttuuripolku-kulttuurikasvatussuunnitelma, lasten ja nuorten soveltavan taiteen ryhmät tukea tarvitseville, yhteisötaidetoiminta ikäihmisten palveluyksiköissä, erityisryhmissä ja kehitysvammatyössä, taideryhmät lähiöissä ja Kulttuurikahvila 60+. Kulttuuriin aktivoinnin tuottamia tapahtumia ovat mm. itsenäisyyspäivän juhla, veteraanipäivän juhla, Nilsiän musiikki- ja tanssileiri, Maaningan Huiluuruppeemat, Kuopio Juhlii/Olonkorjuutori, Hyperhiihtoloma ja Supersyysloma sekä Lasten ja nuorten Pakkaspäivät. Kulttuuriin aktivointi tuottaa neljä julkaisua vuosittain sekä ylläpitää kulttuuriyhdyshenkilöverkostoja.

 

Kuntatalouden kiristyminen ja kuntaliitosten myötä kasvava palveluiden käyttäjien määrä sekä pitkät välimatkat luovat haasteita palveluiden toteuttamiselle samoilla henkilöstö- ja talousresursseilla. Kulttuuriin aktivoinnissa tutkitaan mahdollisuuksia soveltaa olemassa olevia palveluita laajemmalle joukolle ja alueelle. Lisäksi pyritään aktivoimaan paikallisia toimijoita yksittäisistä ihmisistä järjestöihin toimimaan palvelujen tuottajina. Tämä vaatii resurssien suuntaamista entistä enemmän opastamiseen ja tukemiseen.

 

Kulttuuriin aktivoinnin haasteena on myös juuri oikeiden asiakkuuksien löytäminen, jotta toiminta on mahdollisimman vaikuttavaa. Tulevaisuudessa on jatkuvasti arvioitava toiminnan suuntaa, pohdittava toiminnan tuottamia merkityksiä ja kehitettävä toimintaa eteenpäin toivottuun suuntaan. On myös pohdittava muita kuin numeerisia mittareita toiminnan ja tulosten seurantaa varten. Kovien mittaritietojen (esim. kulttuuriavustukset, tilat, kävijämäärät) lisäksi osallistuneiden omakohtainen kokemuspalaute on arvokasta. On huolehdittava, että esimerkiksi taiteen ja kulttuurin soveltavan käytön yleisyys ennaltaehkäisevässä työssä mainitaan kaupungin sähköisessä hyvinvointikertomuksessa.

 

Yhteistyön syventäminen rakenteiden tasolla muiden palvelualueiden kanssa on ehdoton edellytys toiminnan vaikuttavuuden kannalta.

 

Vaikutusten arviointi               

 

Esitys                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä Hyvinvointia ja onnellisuutta taiteesta ja kulttuurista, Kulttuuriin aktivointisuunnitelman 2015-2020, Kuopion kaupunki.

 

Liitteet

5

7416/2015 Kulttuurin aktivointisuunnitelma 2015 - 2020

 

6

7416/2015 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heli Norja

puh.  044 718 4000

Elina Prepula

puh.  044 748 2374

Jonna Forsman

puh.  044 718 2468

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa