Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.09.2015/Pykälä 249

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 249

Asianro 6043/03.00/2015

 

 

Lausunto esitysluonnoksesta laiksi kuntarakennelain muuttamisesta

 

 

Kehittämisjohtaja Heikki Helve
Sidosryhmäpalvelut

 

 

Valtiovarainministeriö on 21.8.2015 päivätyllä kirjeellään pyytänyt lausuntoa 8.9.2015 mennessä hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kuntarakennelain muuttamisesta. Esityksen mukaan kuntarakennelaista kumottaisiin kuntauudistuksen toteuttamiseen liittyvät säännökset muun muassa kuntien velvollisuudesta selvittää yhdistymistä, selvitysvelvollisuuden edellytyksistä ja selvityksen määräajoista. Lisäksi kumottaisiin säännös kuntajaon muutoksissa sovellettavasta henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojasta. Lakimuutokset on tarkoitus saada voimaan vielä kuluvan vuoden aikana.

 

Lakiesityksen yleisperusteluissa todetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen perustuessa kuntia suurempiin itsehallintoalueisiin yhteys kuntarakennelain mukaisiin selvitysvelvollisuuksiin on katkennut. Säädös koskien irtisanomissuojaa on säädetty määräaikaisena siten, että se on väliaikaisesti voimassa ja sovelletaan viimeisen kerran vuonna 2017 voimaan tuleviin kuntien yhdistymisiin. Nyt tämä säädös esitetään poistettavaksi. poistamisen perusteluissa mainitaan Kuopion kaupungit peräkkäisten yhdistymisen johdosta pitkäksi muodostunut yhtäjaksoinen suoja.

 

Vuonna 2017 tapahtuviin yhdistymisiin ja niihin liittyviin yhdistysavustuksiin ja valtionosuuksien vähenemisen korvaamiseen ei esitetä muutoksia. Talousperusteita koskevan selvitysvelvoitteen (ns. kriisikunta) poistuessa poistuu myös yhdistymisavustuksen lisäosan saantimahdollisuus vuoden 2017 jälkeisiltä yhdistymisiltä.

 

Jatkossa kaikki kuntajaon muutokset perustuisivat kuntien vapaaehtoisiin selvityksiin. Erityisen kuntajakoselvityksen asettaminen olisi kuitenkin mahdollista myös jatkossa.

 

Kuopion alueella on selvitetty ja toteutettu runsaasti kuntajakoselvityksiä ja kuntien yhdistymisiä. Kuopioon ovat liittyneet tällä vuosituhannella Vehmersalmen, Karttulan ja Maaningan kunnat sekä Nilsiän kaupunki. Juankosken kaupunki tulee liittymään 1.1.2017. Lisäksi on laadittu yhdistymisselvitykset Tuusniemen ja Siilinjärven kuntien sekä Suonenjoen kaupungin kanssa. Kuntien yhteistyöstä on käyty monitahoisia keskusteluita myös muiden Kuopion kaupungin naapureiden tai lähialueen kuntien kanssa. Toteutuneet yhdistymiset ovat pohjautuneet vapaaehtoisuuteen. Siten kuntarakennelain muuttaminen ei muuttaisi mennyttä eikä vallitsevaa tilannetta Kuopion kaupungin kannalta.

 

 

 

 

Esitys                                              Esitän, että Kuopion kaupunki lausuu esitysluonnoksesta laiksi kuntarakennelain muuttamisesta seuraavaa:

 

Kuopion kaupungilla ei ole huomauttamista esitettyjen muutosten tekemisestä kuntarakennelakiin.

 

Kuopion kaupunki katsoo tarpeelliseksi selkeyttää esitettyä kirjausta koskien henkilöstön irtisanomissuojaa vuoden 2017 alussa tapahtuviin yhdistymisiin. Esitetyt siirtymäsäännökset tulee laatia selkeiksi ohjeiksi aikaisempien irtisanomissuojien ja uuden yhdistymisen kokonaisuuden osalta. Esitetty tavoite uuden kunnan mahdollisuudesta harjoittaa yhdenmukaista henkilöstöpolitiikkaa on tärkeä.

 

 

Liitteet

2

6043/2015 Lausuntopyyntö ja hallituksen esitysluonnos

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heikki Helve

puh.  044 718 2108

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy kehittämisjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että jäsen Hetti Rytsy saapui takaisin kokoukseen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa