Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.09.2015/Pykälä 251

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 251

Asianro 6124/10.00.01.04/2015

 

 

Tonttia 297-1-20-1 koskeva maankäyttösopimus

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

                                                          Kuopion Rouvasväenyhdistys r.y. (jäljempänä maanomistaja) omistaa tontin 297-1-20-1. Tontti sijaitsee ruutukaavakeskustassa Kirkkokadun ja Piispankadun risteyksessä. Tontilla sijaitsevat yhtiön omistamat ns. Muotoiluakatemian rakennukset. Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

 

 

 

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti 297-1-20-1 on merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO-1), jolle saa rakentaa myös oppilasasuntolan. Rakennusoikeutta sopimusalueella on 8000 k-m². Tontin pinta-ala on 4880 m². Rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan tontilla on neljä (4) kpl oppilaitosrakennuksia yhteiskerrosalaltaan 7482 k-m² ja talousrakennus kerrosalaltaan 35 k-m². Oppilaitosrakennuksista ns. Piispantalo on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi, jota ei ilman pakottavaa syytä saa hävittää (sr-1).

 

Kaupunki on laatinut tonttia koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, joka on ollut julkisesti nähtävillä 23.3.2015 - 22.4.2015.

 

Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan sopimusalue osoitettaisiin opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi (ALY). Tontti on tarkoitus jakaa kahdeksi tontiksi siten, että säilytettävä Piispantalo on omalla tontillaan ja uudisrakennukset omallaan.

 

Tontilla oleva ns. Piispantalon rakennus on tarkoitus asemakaavan muutoksessa osoittaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi, jota ei saa purkaa (sr-15). Muut oppilaitosrakennukset on tarkoitus purkaa uudisrakentamisen tieltä pois.

 

Asemakaavan muutoksessa muodostettaville tonteille ei ole merkitty rakennusoikeuksia, vaan rakennusten massat on määritelty keskusta-alueilla käytetyn menettelyn mukaisesti rakennusalojen ja rakennusten korkeusasemien kautta. Asemakaavamuutosehdotuksen selostuksen mukaan asemakaavaehdotuksen tontille mahdollistaman kerrosalan määrä on yhteensä noin 8830 k-m².

 

Maanomistaja saa asemakaavan muutoksesta aiheutuvasta käyttötarkoituksen muutoksesta ja rakennusoikeuden lisäyksestä maankäyttö- ja rakennuslain 91 e §:ssä tarkoitettua erityisen merkittävää hyötyä. Maanomistaja on siten maankäyttö- ja rakennuslain mukaan velvollinen osallistumaan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kaupunginvaltuuston 18.6.2007 § 65 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaan asemakaavasta merkittävää hyötyä saavien maanomistajien kanssa on neuvoteltava maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama maankäyttösopimus.

 

Kuopion Rouvasväenyhdistys r.y:n kanssa on neuvoteltu tonttia 297-1-20-1 koskeva maankäyttösopimus. Neuvottelutuloksen mukaan maanomistaja maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksena 408 000 euroa.

 

Sopimusluonnos jaetaan esityslistan liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi                Vaikutuksen on arvioitu asemakaavan valmistelun yhteydessä.

 

 

                                                         

Esitys                                              Esitän kaupunginhallitukselle, että Kuopion Rouvasväenyhdistys r.y:n kanssa tehdään tonttia 297-1-20-1 koskeva esityslistan liitteenä jaettavan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus.

 

Sopimusluonnokseen saadaan tehdä teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia ennen päätöksen täytäntöönpanoa.

 

Kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös pannaan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Esityslistan liitteenä jaetaan maankäyttösopimusluonnos liitteineen.

 

 

Liitteet

3

6124/2015 maankäyttösopimus Muotoiluakatemia

 

4

6124/2015 sopimuksen liite 1 asemakaavaehdotuksen kartta merkintöineen

 

5

6124/2014 sopimuksen liite 2 liitosilmoitus Muotoiluakatemia

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jarkko Meriläinen

puh.  044 718 5531

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa