Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.09.2015/Pykälä 253

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 253

Asianro 7009/10.00.01.04/2014

 

 

Tonttia 297-2-33-1 koskeva maankäyttösopimus

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelut

 

 

                                                          Asunto Oy Minna Canthin katu 11 omistaa tontin 297-2-33-1. Tontti rajoittuu Minna Canthin katuun, Sepänkatuun sekä Vahtivuorenkatuun ja sillä sijaitsevat yhtiön omistamat rakennukset. Tontin sijainti on esitetty oheisessa kartassa.

                                                         

                                                 

 

                                                          Kaupunki on laatinut tonttia koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, joka on ollut julkisesti nähtävillä 15.6. – 31.7.2015 .

 

                                                          Tontti on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tontilla on rakennusoikeutta 1400 k-m2.

 

                                                          Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan sopimusalue osoitetaan asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten korttelialueeksi (ALP-2).

                                                         

                                                          Tontille 2-33-1 ei osoiteta tavanomaiseen tapaan rakennusoikeutta kerrosalaneliömetreinä vaan rakennusoikeus määritellään rakennusten tarkan massoittelun (rakennusalat ja rakennusten korkeus) avulla. Rakennusoikeudeksi muodostuu siten noin 2700 k-m2 .

 

                                                          Maanomistaja saa asemakaavan muutoksesta aiheutuvasta rakennusoikeuden lisäyksestä maankäyttö- ja rakennuslain 91 a §:ssä tarkoitettua merkittävää hyötyä. Maanomistaja on siten maankäyttö- ja rakennuslain mukaan velvollinen osallistumaan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kaupunginvaltuuston 18.6.2007 § 65 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaan asemakaavasta merkittävää hyötyä saavien maanomistajien kanssa on neuvoteltava maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama maankäyttösopimus.

 

                                                          Asunto Oy Minna Canthin katu 11 kanssa on neuvoteltu tonttia 297-2-33-1 koskeva maankäyttösopimus. Neuvottelutuloksen mukaan maanomistaja maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksena 105 000 euroa.

 

Vaikutusten arviointi                Vaikutukset on arvioitu asemakaavan laadinnan yhteydessä.

 

 

Esitys                                               Esitän kaupunginhallitukselle, että Asunto Oy Minna Canthin katu 11 kanssa tehdään tonttia 297-2-33-1 koskeva esityslistan liitteenä jaettavan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus.

 

                                                          Sopimusluonnokseen saadaan tehdä teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia ennen päätöksen täytäntöönpanoa. Kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

                                                         

 

                                                         

Liitteet

6

7009/2015 maankäyttösopimus Minna Canthin katu 11

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Tapani Räsänen

puh.  044 718 5537

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa