Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nilsiä-neuvottelukunta
Pöytäkirja 20.10.2015/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 39

Asianro 6862/02.02.00/2015

 

 

Vuoden 2016 talousarvio sekä vuosien 2016 - 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi on 20,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämän määrää on hieman saatu pienennettyä niin kuluvan vuoden alkuperäiseen talousarvioon kuin tulosennusteeseenkin nähden, mutta alijäämän suuruus kertoo sopeutustarpeen haasteellisuudesta. Tulorahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen ja kaupungin nettovelan määrä kasvaa vuonna 2016 noin 24,8 miljoonaa euroa.

 

Koko kaupungin toimintatuotot ovat 305,9 milj. euroa. Toimintatuotot vähenevät 7,5 milj. euroa (2,4 %) kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen nähden. Toimintatuottojen alhaisempi taso kuluvaan vuoteen verrattuna aiheutuu kuntaliitosten yhdistymisavustusten ja verotulomenetysten korvausten maksatusten päättymisestä, lomituspalvelukorvausten vähenemisestä palvelukysynnän supistuessa ja pysäköintituottojen vähenemisestä pysäköintitoiminnan siirryttyä Kuopion Pysäköinti Oy:n toiminnaksi. 

 

Koko kaupungin toimintakulut ovat vuoden 2016 talousarviossa 888,2 milj. euroa, missä on 3,7 milj. euroa (0,4 %) lisäystä kuluvan vuoden talousarvioon nähden. Tilinpäätösennusteeseen nähden toimintakulut ovat vuoden 2016 talousarviossa 5 milj. euroa (0,6 %) alhaisemmalla tasolla.

 

Verorahoituksen kasvu hidastuu 1,4 prosenttiin. Verotulojen arvioidaan pienenevän kuluvasta vuodesta 1,9 milj. euroa (0,4 %). Valtionosuudet puolestaan kasvavat 10,8 milj. euroa (6,6 %). Verotulojen alenemaan vaikuttavat tuloverotukseen tehtävät vähennykset, jotka kompensoidaan valtionosuuksissa.

 

Kaupungin organisaatiota kehitetään yhteistoiminnallisesti ja tuodaan päätettäväksi uudelleenjärjestelyt, jotka koskevat muun muassa vetovoimaisuuden palvelualueen ja konsernipalvelun yhdistämistä, kaupunkisuunnittelun kokonaisuutta, elinvoima- ja työllisyyspalveluja sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja.

 

Henkilöstömenojen säästöjä tavoitellaan vapaaehtoisin keinoin sopimalla niistä henkilöstöjärjestöjen kanssa sekä työnantajan käytössä olevilla työnjohdollisilla keinoilla.

 

Talousarvioehdotuksessa koko kaupungin nettoinvestoinnit ovat 43,6 milj. euroa. Suurimmat investoinnit ovat Nilsiän terveys- ja palvelukeskuksen uudisrakennus 4 milj. euroa, Hatsalan koulun peruskorjaus 2,7 milj. euroa, Käärmelahden koulun ja päiväkodin uudisrakennus 2,6 milj. euroa sekä Kuopio-hallin peruskorjaus 2,5 milj. euroa. Investointeihin sisältyy elvyttäviä investointeja yhteensä 2,5 milj. euroa. Elvytysinvestointien kohteina ovat Kumpusaarentien rakentaminen (2 milj. euroa) ja Satamakadun saneeraus (0,5 milj. euroa).

 

Kaupunki ei kykene rahoittamaan investointeja tulorahoituksella vaan niitä joudutaan rahoittamaan ainakin osittain velalla ja omaisuuden myynnillä. Tämä huomioiden lainamäärän vuoden 2016 lopussa arvioidaan

olevan noin 351 milj. euroa eli noin 3.085 euroa/asukas.

 

Juankosken kaupunki liittyy Kuopion kaupunkiin vuoden 2017 alusta lukien. Vuoden 2016 talousarviovalmistelussa kuntaliitos otetaan huomioon siten, että Kuopion ja Juankosken taloussuunnitelmakauden 2017–2019 tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat yhdistellään, minkä lisäksi taloussuunnitelmakauden investoinnit suunnitellaan yhdessä.

 

Kuopion kaupungin talousarvio vuodelle 2016 sekä vuosien 2016–2019 toiminta- ja taloussuunnitelma on ollut kaupunginhallituksen ensimmäisessä käsittelyssä 5.10.2015, kaupunginhallituksen toinen käsittely on 19.10.2015. Kaupunginvaltuusto päättää lopullisesti talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 9.11.2015. 

 

Liitteeseen on koottu keskeisiä, myös Nilsiää koskevia asioita vuoden 2015 talousarviosta.

 

 

 

 

Liitteet

1

6862/2015 Yhteenveto vuoden 2016 talousarviosta

 

                                                      Valmistelija                                                         

Riitta Kokkonen

puh. +358 044 718 2138

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Talouspäällikkö Riitta Kokkonen

 

Neuvottelukunta merkitsee tiedoksi Kuopion kaupungin talousarvion 2016 sekä vuosien 2016 - 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman esittelyn.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että Hetti Rytsy saapui ja poistui asian käsittelyn aikana.

 

Neuvottelukunta hyväksyi yksimielisesti talouspäällikön ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa