Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.09.2015/Pykälä 172

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 172

Asianro 1207/02.05.01.00/2015

 

 

Oikaisuvaatimus suunnittelupäällikön 27.8.2015 päätökseen, Karttulan vesiosuuskunta

 

 

Vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Tiivistelmä

                                                          Kuopion kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen suunnittelupäällikkö on tehnyt päätöksen avustuksen maksamisesta Karttulan vesiosuuskunnan vesihuoltohankkeeseen. Avustuksen maksamisen yhteydessä huomattiin, että kirjanpitoviennissä ilmenneen ongelman takia vuodelle 2014 jaksotettu avustus on kirjautunut vuodelle 2015. Vuodelle 2015 kirjattu avustus on pienentänyt Karttulan vesiosuuskunnalle vuonna 2015 maksettavaa avustusta. Karttulan vesiosuuskunta on jättänyt oikaisuvaatimuksen suunnittelupäällikön päätökseen liittyen. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että Karttulan vesiosuuskunnan oikaisuvaatimus hyväksytään ja toimenpiteenä vesihuoltoavustuksien määrärahaa kasvatetaan 530 000 eurosta 597 087,21 euroon. Lisämääräraha ohjataan Karttulan vesiosuuskunnalle vuoden 2015 avustettaviin vesihuoltokohteisiin.

 

1. Vesihuoltoavustukset vuosina 2014 ja 2015

 

Karttulan vesiosuuskunnalle myönnettiin vuonna 2014 (KaurLa 9.4.2015 § 88 ja KH 19.5.2015 § 185) 228 000 euron avustus Airakselan ja Kuttakosken alueen vesihuollon rakentamiskustannuksiin. Avustuksen myöntämisen ehtona oli, että avustus on enintään 20 % hyväksytyistä kustannuksista. Vuonna 2014 Karttulan vesiosuuskunnalle myönnettiin lisäksi lisäavustus liittyen vuoden 2013 rakentamiskustannuksiin. Lisäavustus oli 32 751,06 euroa, joka muodosti 20 % hyväksytyistä toteutuneista kustannuksista.

 

Vuonna 2015 Karttulan vesiosuuskunnalle myönnettiin yhteensä 150 000 euroa (KaurLa 20.5.2015 § 96) Hirvijärven, Kuttakosken ja Riuttalan vesihuoltotöiden rakentamiskustannuksiin. Avustus on 10 % vesihuoltotöiden toteutuneista kustannuksista tai enintään 30 % toteutuneista kustannuksista, mikäli Hirvijärven, Kuttakosken ja Riuttalan vesihuoltohankkeet eivät toteudu täysimääräisinä.

 

2. Maksatuspäätös, vuoden 2015 käyttötalousmenot ja oikaisuvaatimus

 

Karttulan vesiosuuskunta haki maksatusta vuoden 2015 avustuspäätöksen mukaisesti 13.8.2015. Maksatukseen haettiin 55 556,25 euroa, joka oli 30 % toteutuneista kustannuksista. Suunnittelupäällikkö päätti avustuksen maksamisesta 27.8.2015. Avustuksen maksamispäätöksen yhteydessä huomattiin, että vuodelle 2014 tarkoitettu Karttulan vesiosuuskunnan avustus, suuruudeltaan 67 087,21 e (alv 0%), oli kirjautunut kirjanpidossa vuodelle 2015. Koska vesihuoltoavustukset ovat käyttötalouspohjaisia, vuodelle 2015 kirjautunut rahasumma yhdistettiin 13.8.2015 haettavana olleeseen rahasummaan, jolloin yhteissummaksi muodostui 122 643,46 euroa. Yhteissumma vähennettiin vuodelle 2015 myönnetystä vesihuoltoavustuksen kokonaismäärästä, jolloin jäljelle jäi 27 356,54 euroa. Johtuen ongelmista kirjanpitoviennistä, laski Karttulan vuodelle 2015 myönnetty vesihuoltoavustuksen kokonaismäärä olennaisesti.

 

Karttulan vesiosuuskunta jätti suunnittelupäällikön maksatuspäätökseen liittyen oikaisuvaatimuksen, jossa vesiosuuskunta esittää, että vuodelle 2015 kirjattu alun perin vuodelle 2014 kuulunut avustussumma 67 087,21 euroa kirjataan vuoden 2014 avustuksiin, jotta kyseinen erä ei pienentäisi miltään osin vesiosuuskunnan vuoden 2015 avustusmäärää. Karttulan vesiosuuskunta on vedonnut oikaisuvaatimuksessaan siihen, ettei Karttulan vesiosuuskunta voi olla kärsijänä Kuopion kaupungin aiheuttamaan virheeseen maksumääräyksen kirjautumisessa väärälle vuodelle. Karttulan rakentamistyöt ovat oikaisuvaatimuksen mukaan voimakkaasti riippuvaisia myönnetystä avustuksesta. Avustusmäärän pienetessä liittymäkustannukset muodostuvat kohtuuttomiksi, jonka johdosta kiinteistöille tulee antaa vesihuoltolain mukainen liittymisvelvollisuudesta vapauttaminen. Useiden vapauttamispäätösten seurauksena Karttulan vesiosuuskunnan hankkeet voivat vaarantua.

 

Kunnallistekniset suunnittelupalvelut on Karttulan vesiosuuskunnan kanssa samaa mieltä avustuksen tärkeydestä ja merkityksestä vesihuoltohankkeille. Kunnallistekniset suunnittelupalvelut ei voi kuitenkaan yksipuolisesti päättää määrärahojen ylittämisestä. Tietoinen määrärahojen ylittäminen vaatii tässä tapauksessa vähintään kaupunkirakennelautakunnan hyväksynnän.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyisi Karttulan vesiosuuskunnan oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa vedotaan siihen, että vuodelle 2015 tarkoitettu avustusmäärä ei pienentyisi kirjanpitovirheen seurauksena. Esitän, että kaupunkirakennelautakunta myöntää vesihuollon kehittämiseen 67 087,21 euron suuruisen määrärahojen ylittämisen. Ylitys katetaan palvelualueen sisällä. Määrärahojen ylitys kohdennetaan suoraan Karttulan vesiosuuskunnalle maksettavan avustuksen kokonaismäärään, jotta vuodelle 2015 myönnetty avustus pysyisi kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2015 alkuperäisen avustuspäätöksen mukaisena.

 

Lisätietoja antaa suunnitteluinsinööri, Matti Sutinen, puh. 044 718 5360

 

 

Liitteet

14

1207/2015 Oikaisuvaatimus suunnittelupäällikön 27.8.2015 päätökseen

 

15

1207/2015 Päätöspöytäkirja

 

                                                          Valmistelija                                                           

Matti Sutinen

puh.  044 718 5360

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa