Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.09.2015/Pykälä 275

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 275

Asianro 28/00.02.01/2015

 

 

Kh:n tiedonantoja

 

 

Kh:lle saapuneet kirjeet:

 

1230/2013                                     Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös 28.8.2015 koskien valitusta kaupunginvaltuuston päätöksestä 2.2.2015 § 7, jossa kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tahkon keskustan osayleiskaavan. Valittaja vaatii, että hallinto-oikeus kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Hallinto-oikeus hylkää täytäntöönpanon kieltoa koskevan hakemuksen. Jälj. strateginen maankäytön suunnittelu.

 

422/2014                                        Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 2.9.2015 koskien valitusta kaupunginvaltuuston päätöksestä 10.3.2014 § 16, jossa kaupunginvaltuusto on päättänyt sijoittaa Pitkälahden kouluun esi- ja alkuopetuksen ryhmät (luokat 0-2) yhdeksi lukuvuodeksi 2014 – 2015 ja päättänyt, että samalla selvitetään Kalevalan koulun tuleva käyttö. Hallinto-oikeus tulkitsee valittajien vaativan päätöksen kumoamista. Hallinto-oikeuden lopputulos on, että valitus on tutkituilta osin hylättävä. Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue.

 

7493/2014                                     Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimiston asettamispäätös Kuopion seudun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän asettamisesta 7.9.2015. Jälj. perusturvan palvelualue.

 

5131/2015                                     Savo-Pielisen jätelautakunnan lausuntopyyntö 4.9.2015 jätehuoltomääräysten uudistamisesta. Jälj. ympäristöpalvelut.

 

6199/2015                                     Maa- ja metsätalousministeriön on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä sekä kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain muuttamisesta. Maa- ja metsätalousministeriölle on ilmoitettu, ettei Kuopion kaupungilla ole lausuttavaa asiaan.

 

6257/2015                                     Liikenneviraston päätös 1.9.2015 Valtatie 5 parantamisesta välillä Päiväranta-Vuorela (Kallansillat). Jälj. kaupunkiympäristön palvelualue, kunnossapitoyksikkö.

 

6259/2015                                     Valtuustoaloite peruuttamattomien aikojen maksujen poisto terveydenhuollosta. Läh. vastattavaksi perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueelle.

 

6317/2015                                     Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 2.9.2015 OKM Muutoksia ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteisiin. Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue.

 

6321/2015                                     Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 2.9.2015 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun sekä muiden yhteisten hakujen aikatauluista. Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue.

 

6330/2015                                     Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 2.9.2015 valtionavustukset yleisten kirjastojen erityistehtäviin ja toiminnan kehittämiseen. Jälj. hyvinvoinnin edistämisen palvelualue.

 

6343/2015                                     Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 2.9.2015 luonnoksesta laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta. Jälj. perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue.

 

6422/2015                                     Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nimeämispyyntö, jossa pyydetään nimeämään organisaatiosta palveluhakemiston koordinaattori, joka toimii hakemiston tietojen täyttämisen ja kehittämisen alueellisen koordinaattorin yhteyshenkilönä. Kansalliseen palveluhakemistoon kootaan tiedot sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavista toimipisteistä sekä niiden tuottamista palveluista.

Läh. toimenpiteitä varten perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueelle.

 

Avoin hakemus Nilsiän liikuntahallin äänentoisto laitteiden vaihtamisesta. Läh. vastattavaksi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle.

 

Servica Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokouksen pöytäkirja 7/20.8.2015. Jälj. talous- ja strategiapalvelu.

 

Savonia osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirja 6/31.8.2015. Jälj. konserniohjaus ja tilapalvelut.

 

Paikallisneuvottelu pöytäkirja 17.6.2015 vs. apulaispalopäällikön tehtäväkohtainen palkka/palopäällikön viran tehtävien hoitaminen oman viran ohella palopäällikön vuosiloman aikana 1.7. – 11.8.2013.

 

ELY-keskuksen ilmoitus kiinteistökaupasta, missä Suomen valtion omistukseen on siirtynyt seuraava kiinteistö: Lintuharju 778-403-6-24 (jauhomäki, Suonenjoki). Jälj. maanomaisuuden hallintapalvelut.

 

ELY-keskuksen ilmoitus kiinteistökaupasta, missä Suomen valtion omistukseen on siirtynyt seuraava kiinteistö: Leirimäki 297-411-16-0 (Hiltulanlahti, Kuopio). Jälj. maanomaisuuden hallintapalvelut.

 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ilmoittaa, että luottamusmiessopimuksen mukaisesti JUKOn luottamusmieheksi Laura Nyyssösen virkavapauden ajaksi on valittu Paula Meriaho ajalle 17.8.2015 – 16.8.2016. Nyyssösen palattua, Paula Meriaho jatkaa varaluottamusmiehenä
17.8.2016 – 31.7.2018. Jälj. työnantajapalvelu.

 

Paikallisneuvottelu pöytäkirja 12.5.2015 Koho ry/Kuopion palomiesyhdistys Spal ry:n luottamusmiehet ja luottamusmiesajankäyttö 1.1.2015 – 31.12.2018.

 

 

                                                          Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

-         Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokouksesta 8/9.9.2015,

-         Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan kokouksesta 8/15.9.2015,

-         Kaupunkiympäristön palvelualueen kokouksesta 12/16.9.2015,

-         Kasvun ja oppimisen palvelualueen lautakunnan kokouksesta 7/16.9.2015,

-         Kasvun ja oppimisen palvelualueen (S) lautakunnan kokouksesta 6/16.9.2015,

 

 

Saapuneet kuntalaisaloitteet ajalta 1.6. – 20.9.2015:

-         5536/2015 (11.6.2015) Roskakorien tyhjennys, läh. vastattavaksi kuntatekniikkaliikelaitokselle.

-         4956/2015 (16.6.2015) Maaningan urheilutalon ulkopuolen seinäpintamateriaali, läh. vastattavaksi tilakeskukseen.

-         5391/2015 (6.7.2015) Epäkohta turvallisessa liikkumisessa, läh. vastattavaksi kunnossapitoyksikköön.

-         5671/2015 (21.7.2015) Niiralan Ruotsinkadun liikenneturvallisuus.

-         5699/2015 (3.8.2015) Jäniksenpolun ja Kallantien välisen kevyenliikenteenväylän paremmin merkitseminen, läh. vastattavaksi kunnossapitoyksikköön.

-         6320/2015 (2.9.2015) Kelloniemen leikkipuisto, läh. vastattavaksi kunnallistekniikan suunnitteluun.

-         6380/2015 (6.9.2015) Maahanmuuttajien vastaanottokeskus, Karttula, läh. vastattavaksi tilakeskukseen.

-         6415/2015 (7.9.2015) Tien kunnostaminen Särkiniemessä, läh. vastattavaksi liikenneväylien kunnossapitoon.

-         6532/2015 (14.9.2015) Pirtin koulun ympäristön liikenneturvallisuuden parantaminen, läh. vastattavaksi kunnallistekniikan suunnitteluun.

 

 

Seuraavat konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen viranhaltijoiden päätökset ajalta 7. – 20.9.2015:

 

Asian nro

Päätöksentekijä

Asiakirjan tyyppi

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

6578/2015

henkilöstöjohtaja - KON Henkilöstöjohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

4 § / 2015

17.9.2015

Psycon Oy:n tarjous / työyhteisökonsultointi

6482/2015

henkilöstöjohtaja - KON Henkilöstöjohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

3 § / 2015

10.9.2015

Savon ammatti- ja aikuisopiston tarjous / Sparrausta muistioiden ja pöytäkirjojen laatijoille -koulutus

6452/2015

henkilöstöjohtaja - KON Henkilöstöjohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

2 § / 2015

9.9.2015

Onnenpari Oy:n tarjous / luento työhyvinvointiparikoulutuksissa

6540/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja hep ja kop

Työryhmät

1 § / 2015

14.9.2015

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ICT -ohjausryhmän nimeäminen

6373/2015

talous- ja rahoitusjohtaja - KON Talous- ja rahoitusjohtaja

Maksut

5 § / 2015

7.9.2015

Kino Kuvakukon pohjakassan korottaminen

6502/2015

tietohallintojohtaja - KON Tietohallintojohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

4 § / 2015

16.9.2015

Sähköisiin yo-kirjoituksiin tarvittavan laitteiston hankinta

6512/2015

yleiskaavajohtaja - KON Yleiskaavajohtaja

Lupa- ja ilmoitusasiat

27 § / 2015

17.9.2015

Suunnittelutarveratkaisu / Vehmasmäki 297-435-32-38

6356/2015

yleiskaavajohtaja - KON Yleiskaavajohtaja

Lupa- ja ilmoitusasiat

26 § / 2015

17.9.2015

Poikkeaminen / Venäjänsaari 476-411-2-107

6302/2015

yleiskaavajohtaja - KON Yleiskaavajohtaja

Lupa- ja ilmoitusasiat

24 § / 2015

9.9.2015

Poikkeaminen / Kotasalmi 297-440-2-55

 

 

Esityslistan viiteaineistona jaetaan tarkastussihteerin hyväksytty täyttölupaesitys.

 

Esityslistan viiteaineistona jaetaan ote Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjasta 8/3.9.2015 § 86 Kymmenen suurimman kaupungin rakennusvalvonnan toimintojen vertailu 2014.

 

Esityslistan viiteaineistona jaetaan Kuopion Tilatyöryhmän kokouksen 22.9.2015 muistio.

 

 

Viiteaineisto

1

6739/2015 Tarkastussihteerin hyväksytty täyttölupaesitys

 

2

Kymmenen suurimman kaupungin rakennusvalvonnan toimintojen vertailu 2014

 

3

5892/2015 Kuopion Tilatyöryhmän muistio

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti yksimielisesti peruuttaa kaupunginvaltuustolle (kaupunginvaltuuston kokous 28.9.2015 esityslistan asia nro 5) tekemänsä esityksen koskien Kuntarahoitus Oyj:n liikkeelle laskeman pääomalainan merkintään osallistumista, koska pääomalaina ylimerkittiin ja sen merkintäaika päättyi viikolla 39.  

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa