Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.09.2015/Pykälä 273

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunkirakennelautakunta

157 §

16.9.2015

 

§ 273

Asianro 6260/10.03.01.02/2015

 

 

Jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapitokustannusten periminen tontinomistajilta ja -haltijoilta v. 2015

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 16.9.2015 157 §

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.11.2006, että keskitetysti hoidettujen, tontinomistajille ja -haltijoille kuuluvien katualueiden jalkakäytävien talvikunnossapitotöiden ja hiekanpoiston kustannukset peritään keskeisen kaupunkialueen koko kaava-alueella yhtenäisesti, lukuun ottamatta haja-asutusalueita.

 

Toteutuneet kustannukset peritään katujen kunnossapitolakiin perustuen kaikilta tontin omistajilta/-haltijoilta riippumatta siitä onko katualueella jalkakäytävä vai ei. Kaikki keskeisen kaupunkialueen tontin omistajat/-haltijat saavat siten jalkakäytävien talvikunnossapitoa koskevan laskun.

 

Syntyneet kustannukset peritään kaupunginvaltuuston hyväksymällä laskutusperiaatteella puolet tontin pinta-alojen suhteessa ja puolet käytettyjen rakennusoikeuksien suhteessa kultakin tontinomistajalta ja -haltijalta.

 

Keskitetyllä alueella talvikaudella 2014 - 2015 muodostui yhteensä

589 323,74 euron laskutuskustannus (alv 0 %). Laskennassa käytetään lukua 294 661,87 euroa, joka on puolet kokonaiskustannuksista.

 

Talvikauden 2014 - 2015 toteutuneet kustannukset ovat jonkun verran edellistä vähälumista talvikautta suuremmat. Lumenajon kokonaiskustannus oli
124 591,25 €, josta kiinteistöjen osuus on 91 200,80 €. Lumen lähisiirtopaikkojen käyttö vähentää hieman lumenajokustannuksia, samoin keskustan sulanapitojärjestelmän käyttöönotto.

 

Keskeisellä kaupunkialueella olevien tonttien kokonaispinta-ala on

19 130 165 m2 ja käytetty kokonaisrakennusala on 6 773 638 m2.

 

Maksun periminen tapahtuu laskukaavalla tontin pinta-ala jaettuna kokonaisalalla 19 130 165 m2 kertaa 294 661,87 euroa plus tontin käytetty rakennusoikeus jaettuna kokonaisrakennusalalla 6 773 638 m2 kertaa 294 661,87 euroa.

 

Esimerkiksi omakotitontin, jonka pinta-ala on 893 m2 ja kokonaisrakennusala 242 m2, hinta muodostuu seuraavasti:

893 m2 jaettuna 19 130 165 m2 kertaa 294 661,87 euroa plus 242 m2 jaettuna 6 773 638 m2 kertaa 299 161,87 euroa = 0,0000466 x 294 661,87 euroa + 0,0000357 x 294 661,87 euroa = 13,75 euroa + 10,53 euroa = 24,28 euroa.

 

Esimerkkitapauksen kustannus nousee noin 6,5 % verrattuna edelliseen talvikauteen. Kustannusnousu johtuu siitä, että lunta oli huomattavasti enemmän kautena 2014 - 2015 kuin edellisenä talvena, joka oli poikkeuksellisen vähäluminen

 

Kustannusten perintää ja asiakkaiden jakautumista eri maksuluokkiin selostetaan kokouksessa.

 

 

Vaikutusten arviointi        Keskitetty urakka vähentää työkoneiden määrää ja sitä kautta melua ja ilmasaasteita tulee vähemmän. Työn jälki on tasalaatuista ja työ valmistuu urakoitsijalle annettujen toimenpideaikojen puitteissa. Jalkakäytävien liukkaudentorjunta on valtakunnallisen vertailun tulosten perusteella hoidettu viimeksi kuluneena talvikautena hyvin.

 

 

Esitys                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle vahvistettavaksi tontinomistajilta ja -haltijoilta perittäväksi jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapidon kokonaiskustannukset 589 323,74 euroa.

 

Perittävä maksu on vähintään 10 euroa ja laskutuksessa noudatetaan 1.1.2015 tontin omistaja/-haltija vallinnutta tilannetta. Lisäksi laskutetaan arvonlisävero.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Juho Pelkonen

puh. +358  044 7185 674                      

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                            Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa