Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.10.2015/Pykälä 278

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 278

Asianro 6862/02.02.00/2015

 

 

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016 - 2019 taloussuunnitelma

 

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.  Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.


Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja – suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Vakiintuneen käytännön mukaan kaupunginhallitus käy kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen läpi ns. ensimmäisessä lukemisessa keskustellen talousarvioehdotuksesta ja esittäen kysymyksiä ja lisäselvityspyyntöjä talousarvion valmistelijoille. Kokouksessa ovat saapuvilla talous- ja strategiapalvelun ja työnantajapalvelun edustajat.

Talousarvioehdotuksen toinen käsittely, jossa kaupunginhallitus päättää esityksestään kaupunginvaltuustolle, on maanantaina 19.10.2015.

 

Merkitään, että tekstit kohtiin 1.4. Hyvinvointi, 4.6. Ilmastovaikutukset ja 4.7. Ympäristövaikutukset jaetaan talousarvion päätöskokouksen listan mukana.

 

 

Merkitään, että kaupunginhallitusta on informoitu kaupungin taloustilanteesta ja talousarvioesityksen perusteista syyskuun kokouksissa. Lisäksi valtuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenille on pidetty syyskuussa iltakoulu koskien taloustilannetta ja talousarviovalmistelua

 

 

Liitteet

1

6862/2015 Kaupunginjohtajan esitys

 

2

6862/2015 Korjaussivut

 

3

6862/2015 Ydinkaupungin henkilöstösuunnitelmien yhteenveto

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirjo Salmelainen

puh. +358 017 18 2807

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. käsittelee vuoden 2016 talousarvioehdotusta sekä vuosien 2016 - 2019 taloussuunnitelmaa ns. ensimmäisessä lukemisessa.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen, talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen, henkilöstöjohtaja Markku Mattila, talouspäällikkö Riitta Kokkonen ja viestintäpäällikkö Raija Korhonen saapuivat kokoukseen.

 

Merkittiin, että kokouksessa jaettiin talousarvioehdotukseen liittyvät korjaussivut, liite 2 ja ydinkaupungin henkilöstösuunnitelmien yhteenveto liite 3.

 

Merkittiin, että jäsen Neeta Röppänen ja kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sari Raassina saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Merkittiin, että Toni Vainikainen, Pirjo Salmelainen, Markku Mattila, Riitta Kokkonen ja Raija Korhonen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen. 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa