Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.10.2015/Pykälä 283

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 283

Asianro 28/00.02.01/2015

 

 

Kh:n tiedonantoja

 

 

Kh:lle saapuneet kirjeet:

 

9270/2013                                     Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 16.9.2015 Lain rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010) nojalla annettava rakennussuojelupäätös koskien Puijolla sijaitsevaa Konttilan tilaa. Päätöksen perusteella Puijolla sijaitsevan Konttilan tilan rakennukset sekä asemapiirroksessa esitetty pihapiiri suojellaan rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla (498/2010).  Pohjois-Savon ELY-keskus ei määrää suojeltavaksi pihapiirin ulkopuolisia rakennuksia tai maisema- ja peltoalueita. 

 

216/2014                                        Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 21.9.2015 koskien valitusta kaupunginhallituksen päätöksestä 14.4.2014 § 145. Valittaja on hakenut suunnittelutarveratkaisua omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamista varten Sotkanniemen kylässä sijaitsevalle tilalle Kolmio. Kaupunginhallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valittajan oikaisuvaatimuksen yleiskaavajohtajan päätöksestä. Hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian yleiskaavajohtajalle uudelleen käsiteltäväksi. 

 

4536/2014                                     Asemakaavapäällikön päätöspöytäkirja 18.9.2015 Suunnittelusopimus / Mäkikadun tukikohta / Maljalahti 3-1-6 / Asuinkerrostalon jatkosuunnittelu.

 

1007/2015                                     Kuopion romanityöryhmän avustushakemus vuodelle 2016. Jälj. tapahtumatyöryhmä.

 

6561/2015                                     Ote Juankosken kaupungin kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 15/21.9.2015 koskien yhdistymisavustuksen kohdentamista. Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin hyväksytyssä yhdistymissopimuksessa on sovittu, että yhdistymisavustuksen kohdentamisen periaatteita ovat palveluiden tuottavuuden parantaminen, käyttökustannusten vähentäminen ja välttämättömät tulevaisuudessa tarvittavat toimenpiteet palveluiden uudistamiseksi.

 

6645/2015                                     Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 16.9.2015 ministeriön valmistelemasta liikunnan ja ravinnon aseman vahvistamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa selvittävän työryhmän asettamisesta toimikaudeksi 1.10.2015 – 31.9.2016. Jälj. perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue.

 

6646/2015                                     Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 11.9.2015 koskien Särkimäki-nimisen luonnonsuojelualueen perustamista. Jälj. strateginen maankäytönsuunnittelu.

 

6698/2015                                     Aluehallintoviraston lausuntopyyntö 16.9.2015 koskien laiturin rakentamista kiinteistön 297-428-8-35 edustan vesialueelle Kallaveden Mustalahteen. Jälj. ympäristöpalvelut.

 

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä kutsuu jäsenkunnat 10.11.2015 pidettävään osakaskokoukseen. Jälj. konserniohjaus.

 

Pöytäkirja Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksesta 2/8.9.2015. Jälj. konserniohjaus.

 

Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus, jossa valvontakohteena on ollut syväsatama. Jälj. työnantajapalvelu sekä kaupunkiympäristön palvelualue.

 

Ilmoitus VVO Korkotukikiinteistöt Oy:n jakautumisessa 1.9.2015 siirtyneistä vuokraoikeuksista. VVO Korkotukikiinteistöt Oy on jakautunut 1.9.2015 seitsemäksi vastaanottavaksi yhtiöksi. Jälj. talous- ja strategia.

 

Pöytäkirja Savonia osakeyhtiön hallituksen kokouksesta 7/21.9.2015. Jälj. konserniohjaus.

 

Pohjois-Savon liiton kirje 22.9.2015 Tehtävänä tulevaisuus – Pohjois-Savon maakunnallinen markkinointiohjelma hankkeen maksatuspäätös. Jälj. markkinointi.

 

Siilinjärven kunnan ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirjanote koskien ympäristöterveyspalveluiden talousarvion 2015 toteumaa ajalta 1.1.2015–31.8.2015 ja raportointia sopimuskunnille sekä Kuopioon. Jälj. ympäristöpalvelut.

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukainen purkamisaikomuksesta tiedottaminen, joka koskee tonttia 404-1-5 Suurmäentie 228 (Länsi-Puijon päiväkoti).

 

Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

-         Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksesta 5/24.9.2015,

-         Kaupunkiympäristön palvelualueen kokouksesta 13/30.9.2015

 

 

Seuraavat konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen viranhaltijoiden päätökset ajalta 21.–27.9.2015:

 

Asianro

Päätöksentekijä

Asiakirjan tyyppi

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

6658/2015

lomituspalvelujohtaja - KON Lomituspalvelujohtaja

Vahingonkorvaukset

24 § / 2015

21.9.2015

Vahingonkorvaushakemus

6544/2015

lomituspalvelujohtaja - KON Lomituspalvelujohtaja

Vahingonkorvaukset

27 § / 2015

21.9.2015

Vahingonkorvaushakemus

6443/2015

lomituspalvelujohtaja - KON Lomituspalvelujohtaja

Vahingonkorvaukset

23 § / 2015

21.9.2015

Vahingonkorvaushakemus

6441/2015

lomituspalvelujohtaja - KON Lomituspalvelujohtaja

Vahingonkorvaukset

22 § / 2015

21.9.2015

Vahingonkorvaushakemus

5591/2015

lomituspalvelujohtaja - KON Lomituspalvelujohtaja

Vahingonkorvaukset

28 § / 2015

21.9.2015

Vahingonkorvaushakemus

6312/2015

lomituspalvelujohtaja - KON Lomituspalvelujohtaja

Vahingonkorvaukset

21 § / 2015

21.9.2015

Vahingonkorvaushakemus

6449/2015

lomituspalvelujohtaja - KON Lomituspalvelujohtaja

Vahingonkorvaukset

26 § / 2015

21.9.2015

Vahingonkorvaushakemus

6245/2015

lomituspalvelujohtaja - KON Lomituspalvelujohtaja

Vahingonkorvaukset

25 § / 2015

21.9.2015

Vahingonkorvaushakemus

6716/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja ptp

Muut asiat

7 § / 2015

22.9.2015

Terveysjohtajan nimeäminen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Kuopion terveyspalveluyksikön johtokuntaan

6663/2015

yleiskaavajohtaja - KON Yleiskaavajohtaja

Lupa- ja ilmoitusasiat

29 § / 2015

24.9.2015

Poikkeaminen / 297-502-3-60 Karjo

6564/2015

yleiskaavajohtaja - KON Yleiskaavajohtaja

Lupa- ja ilmoitusasiat

28 § / 2015

21.9.2015

Suunnittelutarveratkaisu / Pappila 297-423-2-680

6692/2015

markkinointijohtaja – VVP

Markkinointijohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

13 § /

2015

25.9.2015

Maakunnallisen yhteismarkkinoinnin paluumuuttajakampanjan toteutus

3403/2015

markkinointijohtaja – VVP

Markkinointijohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

10 § /

2015

6.5.2015

Ravintolapalvelujen hankinta Farewell Party Scandic Kuopio 26.6.2015

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että jäsen Erkki Virtanen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa