Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 21.10.2015/Pykälä 178

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 178

Asianro 7091/10.00.02.01/2015

 

 

Julkulan omakotitonttien luovuttaminen

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kaupungilla on omistuksessaan vapaita omakotitontteja Julkulassa. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että omakotitontit luovutetaan vuokratontteina kaupunkirakennelautakunnan 16.3.2011 § 71, 28.9.2011 § 240 ja 25.2.2015 § 34 hyväksymien omakotitonttien yleisten luovutusperiaatteiden mukaisesti.

 

Omakotitonttien sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

 

 

14.8.2015 voimaan tulleella Julkulan asemakaavamuutosalueella on viisi kaupungin omistamaa ei-omarantaista omakotitonttia. Tontit on asemakaavassa osoitettu asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Tontit sijaitsevat Koivuahonpolulla ja ovat pinta-alaltaan 920 m²:n suuruisia. Rakennusoikeutta tonteilla on 230 k-m². Tontit ovat valmiin kunnallistekniikan piirissä.

 

Kaupunginvaltuuston 18.6.2007 § 65 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukainen omakotitontin hinta Julkulan alueella on tällä hetkellä 31,98 e/m². Korttelin 36 tontit sijaitsevat tasaisella niityllä rajoittuen lähivirkistysalueeseen ja lisäksi korttelin pohjoisimmalta tontilta on osin myös järvinäkymä. Tonttien sijainti ja muoto huomioon ottaen tonttien neliöhinnaksi esitetään 35 e/m². Osin järvinäköalalla olevan korttelin 36 tontin 5 neliöhinnaksi esitetään 38 e/m². Hinnat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 910 (joulukuu 2014).

 

Tontit esitetään luovutettaviksi vuokraamalla ja vuotuinen vuokra on 4 % tontin arvosta. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 910 (joulukuu 2014).

Omakotitontit esitetään luovutettaviksi voimassa olevilla kaupunkirakennelautakunnan päätöksien 16.3.2011 § 71, 28.9.2011 § 240 ja 25.2.2015 § 34 mukaisilla luovutusperiaatteilla.

 

Vaikutusten arviointi                Tonttien luovuttamisella pyritään asemakaavan toteuttamiseen. Päätösesitys on siten ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen (kv 6.4.2009 § 37).

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että Julkulan kaupunginosan korttelin 36 tontit 1 - 5 vuokrataan seuraavien luovutusperiaattein ja luovutusehdoin:


Tonttien luovutusperiaatteet:

        Kaupunkiympäristön palvelualueen maaomaisuuden hallintapalvelut järjestää tonttien hakukierroksen parhaaksi katsomanaan ajankohtana.

        Tontinhakijat jaetaan kahteen arvontaryhmään: ensisijainen ryhmä ja toissijainen ryhmä. Ensisijaiseen ryhmään luetaan ne yksityishenkilötontinhakijat, jotka eivät ole 10 vuoden sisällä rakentaneet kaupungin luovuttamalle tontille. Toissijaiseen ryhmään kuuluvat kaikki muut hakijat. Toissijaiseen ryhmään lasketaan mukaan myös ammattirakentajat ja rakennusliikkeet. 10 vuoden määräaika alkaa vuokrasopimuksen/kauppakirjan allekirjoittamisesta. Ensin suoritetaan arvonnat ryhmien sisäisen järjestyksen määrittämiseksi. Tämän jälkeen ryhmät yhdistetään liittämällä toissijainen ryhmä ensisijaisen ryhmän jälkeen, jolloin muodostuu valintajärjestyslista.

        Tontit varataan hakijoille näiden erillisessä valintatilaisuudessa suorittamien tonttivalintojen mukaisesti noudattaen arvontojen ja ryhmien yhdistämisen jälkeen muodostunutta valintajärjestyslistaa.  Tonttia ei osoiteta hakijalle, jolla tai jonka kanssa avoliitossa, avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa asuvalla on hallinnassaan kaupungin osoittama tontti (myyty, vuokrattu tai varattu), jonka rakentamista ei ole hakemusta jätettäessä aloitettu tai jonka rakentaminen on kesken (loppukatselmus pitämättä).

        Tontit varataan hakijoille varausmaksua vastaan. Valintatilaisuudessa tehdään tontin hakijan kanssa varaussopimus. Vuokrauspäätös ja vuokrasopimus on tehtävä varausaikana. Muutoin varaus raukeaa. Tonttien varausmaksu on maapoliittisen ohjelman mukainen.

        Tontin hallintaoikeuden, rakennusluvan saannin ja rakennustöiden aloittamisen edellytyksenä on kaupungin ja tontin saajan välinen maanvuokrasopimus.

        Tontit, jotka ovat kerran olleet julkisesti haettavana, siirretään teknisen lautakunnan päätöksessä 21.5.2008 § 161 määriteltyyn jatkuvaan hakumenettelyyn. Päätökset näiden tonttien varaamisesta tai luovuttamisesta tekee kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön (kaupunkirakennelautakunta 12.1.2011 § 10) mukaan kiinteistöjohtaja, tonttipäällikkö, kiinteistöasiamies ja maankäyttöinsinööri pääsääntöisesti kuukausittain (karttapalvelun uudistamisen jälkeen noin kahden viikon välein). Mikäli tällöin samaan tonttiin tulee useita hakemuksia, tontinsaaja valitaan maaomaisuuden hallintapalveluiden suorittamalla arvonnalla. Tontinhakijat jaetaan kahteen arvontaryhmään. Ensisijaisessa arvontaryhmässä ovat ne yksityishenkilöt, jotka eivät ole viimeisen 10 vuoden sisällä rakentaneet kaupungin tontille. Toissijaisessa arvontaryhmässä ovat ammattirakentajat, rakennusliikkeet ja 10 vuoden sisällä kaupungin luovuttamalle tontille rakentaneet yksityishenkilöt. 10 vuoden määräaika alkaa vuokrasopimuksen/kauppakirjan allekirjoittamisesta. Tonttia ei osoiteta hakijalle, jolla tai jonka kanssa avoliitossa, avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa asuvalla on hallinnassaan kaupungin osoittama tontti (myyty, vuokrattu tai varattu), jonka rakentamista ei ole hakemusta jätettäessä aloitettu tai jonka rakentaminen on kesken (loppukatselmus pitämättä).

 

Tonttien luovutusehdot:

        Tontit luovutetaan vuokraamalla.

        Korttelin 36 tonttien 1 - 4 neliövuokra on 1,40 e/m² ja korttelin 36 tontin 5 neliövuokra 1,52 e/m². Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 910 (joulukuu 2014).

        Maanvuokrasopimuksen mukainen omakotitonttien rakentamisvelvoite on pääsääntöisesti vähintään 50 % asemakaavan mahdollistamasta rakennusoikeudesta. Maanvuokrasopimuksen mukainen tontin rakentamisvelvoiteaika on 3 vuotta. Rakentamattoman tontin edelleen luovuttaminen ilman kaupungin kirjallista suostumusta on kielletty. Erityisistä syistä rakentamisvelvollisuudesta voidaan myöntää poikkeus toimintasäännön mukaisesti.

        Omakotitontin maanvuokrasopimuksen mukainen sopimussakko on pääsääntöisesti vuosivuokra viisikymmenkertaisena. Kiinteistöjohtajalla on perustellusta syystä oikeus korottaa tai alentaa sopimussakon määrää tapauskohtaisesti harkiten.

        Kaupungin luovuttamilla omakotitonteilla rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä aiheutuva sopimussakko on 2-kertainen vuosivuokra viivästysajalta.

        Tontinsaaja on velvollinen maksamaan tontin lohkomiskustannukset kaupungin kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

        Muutoin vuokrasopimuksessa noudatetaan kansliatoimenpitein määritettäviä tavanomaisia asuntonttien vuokrausehtoja.

 

Kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös pannaan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Maija Lång

puh. +358 0447185536

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa