Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 21.10.2015/Pykälä 179

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 179

Asianro 7089/10.00.02.00/2015

 

 

Saaristokaupungin Pirttiniemen rantatonttien jatkuva myynti tarjousten perusteella

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kaupunki omistaa Saaristokaupungissa Pirttiniemen eteläosassa omarantaisia omakotitontteja. Korttelissa 106 sijaitsevat kaksi omarantaista omakotitonttia olivat tarjousmyynnissä kesällä 2015 sekä korttelissa 107 sijaitseva yksi omarantainen ja yksi rantapuistoon rajoittuva omakotitontti ovat olleet viime vuosien aikana määräaikaisissa tarjousmyynneissä sekä myös vajaa vuosi sitten jatkuvassa tarjousmyyntikokeilussa.

Koska tontit ovat jääneet myymättä järjestetyissä tarjousmyynneissä, kaupunkirakennelautakunnalle esitetään tonttien myymistä jatkuvalla tarjousmenettelyllä. Tonttien sijainnit on esitetty oheisissa kartoissa.

 

                                                         

 

Saaristokaupungin Pirttiniemestä myytiin tontteja jatkuvalla tarjousmenettelyllä vajaa vuosi sitten, jolloin jatkuvaa tarjousmyyntimenettelyä kokeiltiin puolen vuoden ajan. Kokeilu oli onnistunut, sillä jatkuvassa tarjousmyynnissä olleista kuudesta tontista puolen vuoden kokeilujakson aikana myytiin neljä. Jatkuvalla tarjousmyyntimenettelyllä rantatontteja olisi jatkuvasti tarjolla, mikä piristäisi rantatonttien kauppaa ja antaisi myös positiivista imagohyötyä kaupungille. Menettely olisi myös joustavampi mahdollisuus ostaa rantatontti kuin tavanomaisessa tarjouskilpailussa.

Jatkuvassa tarjousmyyntimenettelyssä tarjousten jättäminen ja käsittely vastaa pitkälti vapaaksi jääneiden tai varauksesta vapautuneiden vuokratonttien kohdalla sovellettavaa kuukausihakumenettelyä. Tarjousten jättöaika on pääsääntöisesti kalenterikuukausi. Hakukuukauden päättyessä saapuneet kirjalliset tarjoukset avataan, vertaillaan ja niiden perusteella tehdään tarvittavat myyntipäätökset. Myymättä jääneet tontit tulevat uudelleen myyntiin seuraavassa kuussa.

Jatkuvaan tarjousmyyntimenettelyyn esitetään laitettavaksi Saaristokaupungin Pirttiniemessä sijaitsevia korttelin 106 tontteja 2-3 sekä korttelin 107 tontteja 2-3. Tontit on osoitettu asemakaavassa erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Tonteista kolme on omarantaisia ja yksi rajoittuu rantapuistoon. Rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun e=0,35 mukaisesti. Tontit ovat pinta-alaltaan noin 1 198 m²:n - 2 066 m²:n suuruisia. Asemakaavamerkinnän t-7 mukaan korttelin 107 omarantaiselle tontille saa sijoittaa pohja-alaltaan enintään 50 m²:n suuruisen talousrakennuksen vähintään kahdeksan metrin päähän tontin rannanpuoleisesta rajasta.


Kesällä 2015 järjestetyssä omarantaisten omakotitonttien tarjousmyynnissä oli myytävänä myös korttelin 106 tontti 1. Tontista saatujen ostotarjousten perusteella korttelin 106 tontin 1 myymisestä on tehty tonttipäällikön 28.8.2015 § 173 päätös. Myyntipäätös on voimassa 30.11.2015 saakka, johon mennessä ostajan tulisi kauppakirja allekirjoittaa. Mikäli tonttikauppa ei kuitenkaan toteudu myyntipäätöksen voimassaolo aikana, esitetään tällöin myös korttelin 106 tontin 1 laittamista uudelleen myytäväksi jatkuvaan tarjousmenettelyyn.

Tonttien alimmiksi hyväksyttäviksi hinnoiksi esitetään samoja pohjahintoja (60 e/m² - 90 e/m²) kuin mitä edellisissä tarjouskilpailuissa on käytetty. Tonttien ostajat maksavat lohkomiskustannukset kaupungin kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

 

Vaikutusten arviointi                Päätösesityksellä ei ole ilmastovaikutuksia. Päätösesityksellä on positiivia yritysvaikutuksia rakentamiseen liittyvässä teollisuudessa ja rakennusalalla, mikäli ehdotettu menettely kiihdyttää tonttikauppaa.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle seuraavassa taulukossa lueteltujen tonttien myymistä jatkuvalla tarjousmenettelyllä noudattaen taulukossa mainittuja alimpia hyväksyttäviä hintoja. Alin hyväksyttävä hinta sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 910 (joulukuu 2014). Myös korttelin 106 tontti 1 esitetään myytäväksi jatkuvalla tarjousmenettelyllä, mikäli tontista tehty tonttipäällikön 28.8.2015 § 173 myyntipäätöksen mukainen tonttikauppa ei toteudu.

 

Tontti

Pinta-ala

(m²)

Rakennus-oikeus (k-m²)

Yksikköhinta

€/m²

Alin hyväksyttävä hinta (€)

34-106-1

1 243

435

90

111 870

34-106-2

1 298

454

90

116 820

34-106-3

1 198

419

90

107 820

34-107-2

1 419

497

60

85 140

34-107-3

2 066

723

80

165 280

 

                                                          Tonttien myyntimenettelyssä noudatetaan seuraavia ehtoja:

1.        Tarjousten jättöaika on pääsääntöisesti kalenterikuukausi. Kirjallinen tarjous on laadittava siten, että siitä ilmenee tarjoaja, tarjouksen kohteena oleva tontti ja tontista tarjottu kokonaishinta.

2.        Tontit myydään korkeimpien tarjousten tehneille. Kukin tarjoaja voi ostaa vain yhden tontin. Tarjouksen voi kuitenkin tehdä useammasta kuin yhdestä tontista. Mikäli tarjous koskee useampaa tonttia, siitä tulee ilmetä tarjousten tekijän asettama tonttien etusijajärjestys. Mikäli samasta tontista tulee kaksi tai useampia hyväksyttäviä samansuuruisia tarjouksia, valitaan tontin ostaja arvonnalla.

3.        Tarjousten avaustilaisuuteen kutsutaan kaupunkirakennelautakunnan edustaja. Päätökset tonttien myymisestä tehdään toimintasäännön mukaan viranhaltijapäätöksinä tonteista saatavien tarjousten perusteella. Tarkemmat kauppaehdot määritellään tonttien myyntipäätöksissä kansliatoimenpitein.

4.        Tonttien myyntimenettely on voimassa kaupunkiympäristön palvelualueen maaomaisuuden hallintapalveluiden määrittelemän ajan tai niin kauan kuin edellä mainitut tontit on myyty.

Kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös pannaan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Maija Lång

puh. +358 0447185536

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa