Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 21.10.2015/Pykälä 180

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 180

Asianro 7093/10.00.02.00/2015

 

 

Tarjousten perusteella myytävät omakotitontit Julkulassa sekä Saaristokaupungin Lehtoniemessä ja Rautaniemessä

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kaupunki omistaa Julkulassa sekä Saaristokaupungin Lehtoniemessä ja Rautaniemessä omarantaisia omakotitontteja. Julkulassa korttelissa 6 sijaitseva tontti 17, Lehtoniemessä korttelissa 27 sijaitseva tontti 6 ja Rautaniemessä korttelissa 137 sijaitseva tontti 9 esitetään myytäviksi tarjouskilpailun perusteella. Tonttien sijainnit on esitetty oheisissa kartoissa.

 

                                                         

 

                                                         

 

                                                         

 

                                                         

 

                                                         

 

Tontit on osoitettu asemakaavoissa erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Tontit ovat omarantaisia. Rakennusoikeus määräytyy Lehtoniemen tontilla tehokkuusluvun e=0,40 mukaisesti ja Rautaniemen tontilla tehokkuusluvun e=0,30 mukaisesti. Julkulan tontilla on asemakaavassa osoitettu rakennusoikeutta 300 k-m² ja lisäksi erilliselle talousrakennukselle 30 k-m². Asemakaavamerkinnän t-9 mukaan Lehtoniemen korttelin 27 tontille 6 saa sijoittaa kerrosalaltaan enintään 50 m²:n suuruisen talousrakennuksen vähintään kolmen metrin päähän tontin rannan puoleisesta rajasta.

Julkulassa sijaitseva tontti 21-6-7 on pinta-alaltaan noin 3 012 m², Lehtoniemessä sijaitseva tontti 33-27-6 on pinta-alaltaan noin 1 527 m² ja Rautaniemessä sijaitseva tontti on pinta-alaltaan noin 989 m²:n suuruinen. Tonttien lohkomiset ovat vireillä. Kunnallistekniikka on alueilla valmiina, joten tonteille pääsee rakentamaan heti.

 

Tarjouskilpailua varten tonteille on asetettava alimmat hyväksyttävät hinnat.

Julkulan tontista hankitun kiinteistöarviolausunnon, tontin rakennusoikeuden sekä pinta-alan perusteella tontin alimmaksi hyväksyttäväksi hinnaksi esitetään 180 000 euroa (59,76 €/m²).

Lehtoniemen messualueen rantatonttien hinnat olivat vuoden 2010 hintatasossa 80 €/m² - 100 €/m². Vuonna 2010 kaupunki on myynyt omakotitontteja tarjousmyynnissä myös Rautaniemestä Pölläkänlahden rannalta pohjahinnan ollessa 85 €/m². Kun taas vuosina 2012 - 2015 kaupunki on myynyt rantatontteja Saaristokaupungin Pirttiniemestä ja Savolanniemestä. Tonttien pohjahinnat ovat tällöin olleet 80 – 90 €/m².

Ottaen huomioon tonttien sijainnin ja ilmansuunnan, Lehtoniemen korttelin 27 tontin 6 alimmaksi pohjahinnaksi esitetään 100 €/m² ja Rautaniemen korttelin 137 tontille 9 alimmaksi pohjahinnaksi esitetään 95 €/m². Tällöin Lehtoniemen tontin alin hyväksyttävä hinta olisi 152 700 € ja Rautaniemen tontin alin hyväksyttävä hinta olisi 93 955 €. Tonttien ostajat maksavat lohkomiskustannukset kaupungin kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

 

Vaikutusten arviointi                Tonttien luovuttamisella pyritään asemakaavan toteuttamiseen. Päätösesitys on siten ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen (kv 6.4.2009 § 37).

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle seuraavassa taulukossa lueteltujen tonttien myymistä tarjousten perusteella noudattaen taulukossa mainittuja alimpia hyväksyttäviä hintoja:

                                                         

Tontti

Pinta-ala

Rakennusoikeus

k-m²

Yksikköhinta

€/m²

Alin hyväksyttävä hinta (€)

21-6-17

3012

300

59,76

180 000 €

33-27-6

1527

611

100

152 700 €

37-137-9

989

297

95

93 955 €

 

                                                          Tarjouskilpailussa noudatetaan seuraavia ehtoja:

1.        Kaupunkiympäristön palvelualueen maaomaisuuden hallintapalvelut määrittelee tonttien tarjouskilpailun ajankohdan.

2.        Kirjallinen tarjous on laadittava siten, että siitä ilmenee tarjoaja, tarjouksen kohteena oleva tontti ja tontista tarjottu kokonaishinta.

3.        Tontit myydään korkeimpien tarjousten tehneille. Kukin tarjoaja voi ostaa vain yhden tontin. Tarjouksen voi kuitenkin tehdä useammasta kuin yhdestä tontista. Mikäli tarjous koskee useampaa tonttia, siitä tulee ilmetä tarjouksen tekijän asettama tonttien etusijajärjestys. Mikäli samasta tontista tulee useita samansuuruisia tarjouksia, niin tontin ostaja arvotaan.

4.        Tarjousten avaustilaisuuteen kutsutaan kaupunkirakennelautakunnan edustaja. Päätökset tonttien myymisestä tehdään toimintasäännön mukaan viranhaltijapäätöksinä tonteista saatavien tarjousten perusteella. Tarkemmat kauppaehdot määritellään tonttien myyntipäätöksissä kansliatoimenpitein.

5.        Tarjouskilpailussa myymättä jääneet tontit kaupunkiympäristön palvelualueen maaomaisuuden hallintapalvelut voi asettaa uudelleen myytäväksi määräaikaiseen tai jatkuvaan tarjousmyyntiin parhaaksi katsomanaan ajankohtana tässä päätöksessä päätettyyn alimpaan hyväksyttävään hintaan. Alin hyväksyttävä hinta sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1910 (joulukuu 2014).

 

Kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös pannaan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Maija Lång

puh. +358 0447185536

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa