Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 21.10.2015/Pykälä 181

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 181

Asianro 7098/14.03.02.02/2015

 

 

Puutavaran myynti vuodelle 2016 ja puutavaran myynnin toimitussopimus 2016 - 2020

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

                                                         

Kuopion kaupunki omistaa metsiä n. 12000 ha ja metsien ainespuun hakkuusuunnitteeksi on kaupunginvaltuustossa päätetty 30000 k-m3:ä vuodessa. Kaksi vuotta sitten tehty metsäinventointi antaa mahdollisuuden hakkuusuunnitteen nostamiseen ja viime vuosina metsistä on hakattu puutavaraa n. 36000 - 40000 k-m3. Puuston kasvu on tällä hetkellä n. 59000 k-m3 vuodessa. Kaupungin metsien monikäyttösuunnitelma on valmistelussa ja tuleva hakkuusuunnite tultaneen päättämään kaupunginvaltuustossa vuoden 2016 aikana.

 

Nykyinen puukauppa ja toimituskauppasopimus (3 + 2 vuotta) UPM-Metsän kanssa on päättymässä vuoden 2015 lopussa. Vuoden 2016 puunmyyntitarjouksen yhteydessä on pyydetty tarjous 2½ + 2 vuoden mittaiseksi toimitussopimukseksi. Pidempiaikaisella toimitussopimuksella haetaan pitkäjänteisyyttä yhteistoimintaan ostajan kanssa, mikä luo edellytykset sille, että kaupungin kaikille puutavaralajeille on jatkuvasti olemassa toimitusosoite yllättävissäkin tilanteissa. Lisäksi pidempiaikainen toimitussopimus mahdollistaa yhteistyön puunkorjuun urakoinnissa. Puunkorjuun urakointi on investointivaltaista toimintaa, joten lyhyillä urakointisopimuksilla urakoinnin kustannustaso on korkeampi ja käytettävissä oleva puunkorjuukalusto olisi huonompaa, kuin pitkillä urakointisopimuksilla. Puukaupan toimitussopimuksen ensimmäiseksi jaksoksi ehdotetaan tällä kerralla 2½ vuotta, koska sopimus halutaan saada päättymään keskellä kesää. Kesällä puutavaran toimituksissa on luontaisesti hiljaisempi aika, joten sopimusjakson vaihtuminen on luontevampaa kuin vuoden vaihteessa kiireisimpään aikaan.

 

Puutavaran myyntitarjoukset vuodelle 2016 on pyydetty UPM-Metsältä, StoraEnsolta, Harvestialta ja MetsäGrouplta. Tarjouksen ovat jättäneet UPM Metsä, StoraEnso ja Harvestia. Taloudellisesti parhaan tarjouksen on tehnyt StoraEnso. Hintataso on tukkipuilla n. 1 – 1,5 euroa viimevuotista hintatasoa korkeampi ja kuitupuulla n. 0,5 euroa korkeampi. Kahden parhaan tarjouksen ero on StoraEnson hyväksi kokonaishinnassa n. 6000 euroa.

 

Vertailulaskelmassa eri toimittajien kesken vertailukelpoisia lukuja ovat ”hankintahinnat Kuopiossa”, missä eri ostajien toimituspaikkojen kuljetuskustannukset on vähennetty toimituspaikkojen luovutushinnoista pois. Puukaupan 2016 taloudellinen kokonaisarvo (toimitushinta) on n. 1,68 M€:a (ALV 0). Loput vuoden 2016 kokonaispuunmyyntitavoitteesta n. 1,87 M€:sta (ALV 0) saadaan saaristossa tehtävistä hankintakaupoista.

 

StoraEnso on tehnyt esityksen myös pidempiaikaisesta 2½ + 2 vuoden toimitussopimuksesta. Tehtyä toimitussopimustarjousta voidaan pitää kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti järkevänä ja hyväksyttävänä. Sopimusaikana puun hinnoittelu noudattaa puutavaramarkkinoilla tapahtuvia muutoksia ja vertailuhintoina käytetään luonnonvarakeskuksen tilastoimia Savo-Karjalan alueen kantohintoja. Toimitussopimus on seuraavan kerran katkolla kesällä 2018, jolloin optiovuosien osalta voidaan harkita sopimuksen jatkamista edelleen kesään 2020 asti. Tarjousten vertailulaskelmat on jaettu kaupunkirakennelautakunnan jäsenille tiedoksi ja alkuperäiset tarjoukset on esittelijällä nähtävillä.

 

Vaikutusten arviointi                Puukaupalla on positiivisia työllisyys- ja yritysvaikutuksia puunkorjuussa ja metsäteollisuuden yritystoiminnassa. Puukauppa edistää Kuopion kaupungin ilmastostrategiaa, koska puuperäiset tuotteet korvaavat sellaisia materiaaleja, joilla on isompi hiilijalanjälki kuin puuperäisillä tuotteilla. Lisäksi puun määrä niin Suomessa kuin Kuopion kaupungin metsissäkin kasvaa koko ajan, joten metsät toimivat hiilinieluina.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että Kuopion kaupunki hyväksyy StoraEnson tekemän puunmyyntitarjouksen vuodelle 2016 ja toimitussopimustarjouksen vuosille 2016 - 2020; toimitussopimuksen optiovuosista päätetään lautakunnassa erikseen kesällä 2018. Lisäksi lautakunta päättää valtuuttaa kaupunginmetsänhoitajan tarjouksen pohjalta neuvottelemaan ja hyväksymään toimitussopimuksen vuosille 2016 - 2020. Toimitussopimuksen aikana vuotuiset puukaupat tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi ja puolivuosittain tehtävät hinnan tarkistukset hyväksyy kaupunginmetsänhoitaja.

 

 

Liitteet

4

7098/2015 Tarjouspyyntöesimerkki 18092015

 

5

7098/2015 Vertailulaskelmat 2 kpl (jaetaan lautakunnan jäsenille, ei julkaista internetissä)

 

6

7098/2015 Puunostotarjoukset 3 kpl (jaetaan lautakunnan jäsenille, ei julkaista internetissä)

 

7

7098/2015 Stora Enso raakkiprosenttitarkennus 08102015 (jaetaan lautakunnan jäsenille, ei julkaista internetissä)

 

8

7098/2015 Avauspöytäkirja 07102015

                                                         

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seppo Jauhiainen

puh. +358 400 577 330

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen ja kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa