Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 02.12.2015/Pykälä 210

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 210

Asianro 8005/02.05.00.00/2015

 

 

Pysäköinnin taksatarkistukset 2016 alkaen

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Pysäköintitaksojen tarkistus

 

Kuopion kaupunki teki vuodenvaihteessa 2014 - 2015 pysäköintiliiketoimintaan liittyviä järjestelyjä (kv 8.12.2014, kh 30.3.2015).

 

Järjestelyissä pysäköintiliiketoiminta siirrettiin kokonaisuudessaan kaupungin 100 % omistaman Kuopion Pysäköinti Oy:n hoidettavaksi. Samalla kaikki kaupungin pysäköintiä koskevat sopimukset pysäköinninvalvontaa lukuun ottamatta ovat siirtyneet Kuopion Pysäköinti Oy:n hoidettavaksi. Siirto on selkeyttänyt varsinaista pysäköinnin operointitoimintaa, kun vain yksi toimija vastaa pysäköinnin operoinnin kokonaisuudesta. Pysäköintitoimintojen jatkokehittäminen on tällöin yksinkertaisempaa. Myös pysäköintiyhtiön toiminnan vakavaraisuus on tällöin paremmin turvattu ja yhtiö voi saada ostopalvelujen keskittämisen ja kilpailuttamisen kautta kustannushyötyjä.

 

Kaupunki edelleen päättää jatkossakin pysäköintitaksoista kuultuaan yhtiötä aiheesta. Yhtiöllä on kuitenkin katsoessaan oikeus lyhytaikaisesti periä kaupungin pysäköintitaksoja pienempiä maksuja. Yhtiö saa sopimuksen piiriin kuuluvien pysäköintitoimintojen tulot ja vastaa toiminnasta aiheutuvista menoista. Sekä kaupunki että sen omistama yhtiö sitoutuvat molemminpuolisesti pysäköintitoiminnan kehittämiseen ja pysäköintipalvelujen sujuvuuden turvaamiseen yhteistyössä.

 

Kaupunkiympäristön palvelualue ja Kuopion Pysäköinti Oy ovat tarkastelleet pysäköinnin kokonaisuutta tuotteittain ottaen huomioon kaupungin ja yhtiön talouden sekä pysäköinnin ohjausvaikutuksen. Pysäköintilaitosten hinnoitteluun ei ole tarkoitus tässä vaiheessa puuttua, koska tavoitteena on saada mm. Toripysäköinnin käyttöastetta korkeammalle. Sen sijaan muiden tuotteiden osalta tulisi muutoksia tehdä pysäköinnin ohjautuvuuden takia. Viimeksi pysäköinnin taksoitusta on tarkasteltu lautakunnassa 20.3.2013, jossa yhteydessä useita taksoja korjattiin vastaamaan nykyistä käytäntöä.

 

Asukaspysäköinti                       Asukaspysäköinnin osalta esitetään pysäköinnin selkiyttämistä asukaspysäköinnin ja liikkeiden pysäköinnin kesken (Kaupungin keskusta-alue on jaettu tällä hetkellä 11 (A-K) asukaspysäköintipiiriin). Keskusta-alueella asuvalle annetaan edelleen mahdollisuus ostaa yksi asukaspysäköintitunnus huoneistoa kohden. Liikkeenharjoittajille ja yhteisöille luodaan oma pysäköintitunnus ja mahdollisuus hankkia enintään kolme tunnusta liikehuoneistoa kohti.  Tunnukset oikeuttavat pysäköimään ajoneuvon asukaspysäköintiin varatuilla, siihen tarkoitukseen liikennemerkein osoitetuilla alueilla. Pysäköintiin oikeuttavan luvan voi ostaa Toripysäköinnin P-infosta. Asukaspysäköintitunnuksen uudeksi hinnaksi ehdotetaan 120 euroa vuoden voimassa olevan tunnuksen osalta ja 70 euroa puoli vuotta voimassa olevan tunnuksen osalta. Aikaisemmat hinnat ovat olleet 100 ja 60 euroa. Muutosten myötä asukaspysäköinnin hinnat ovat korotusten jälkeenkin vertailukaupunkijoukossa edullisimmasta päästä, kuten taulukosta 1 on nähtävissä.

 

Taulukko 1. Vertailukaupunkien asukaspysäköintitunnusten hintoja.

 

Kaupunki

Hinta / 12 kk

Hinta / 6 kk

Helsinki

216 €

108 €

Turku

120 €

70 €

Tampere

124 €

 

Lahti

116 €

58 €

Oulu

160 €

80 €

Jyväskylä

120 €

70 €

 

Liikepysäköinti                            Liikehuoneistojen pysäköinnin hinnaksi esitetään 200 ja 120 euroa yhtä tunnusta kohti (koko vuosi ja puoli vuotta). Aikaisemmin liikehuoneistojen hinnat ovat olleet ensimmäisen tunnuksen osalta 100 ja 60 euroa sekä toisen tunnuksen osalta 200 ja 90 euroa.

 

Monissa vertailukaupungeissa on käytössä myös yritys- tai yrityksille tarkoitettuja yleispysäköintilupia, mutta niiden käytössä ja lupaehdoissa on hyvin paljon eroavaisuuksia, joten niiden osalta hintojen vertailu ei ole yksiselitteistä.

 

Korotusten aikataulu                Uudet taksat tulevat voimaan 1.1.2016 alkaen. Asukaspysäköinnin hintoja on korotettu viimeksi 1.5.2013.

 

Raskaan liikenteen pysäköintialueet

 

Raskaan liikenteen osalta kaupungilla on ollut käytössä kaikkiaan viisi raskaalle liikenteelle varattua aluetta, joissa on yhteensä kolmisenkymmentä raskaalle liikenteelle varattua paikkaa. Paikat sijaitsevat Hatsalankadun päässä luolastossa, Sopenkadulla Neulamäen teollisuusalueella sekä Jynkän – Petosen alueella Rauhalahdentiellä, Hulkontiellä ja Orsitiellä.

 

Hatsalankadun luolasto kaipaa perusteellista remonttia ja luolaston osalta kiinteistö on tarkoitus siirtää vuokralaisille pidemmällä sopimuksella (vastuuorganisaationa Tilakeskus).  

 

Muiden alueiden osalta toiminta säilyy toistaiseksi entisellään. Tavoitteena on kuitenkin tutkia mahdollisuutta yhdistää kaupungin eteläpuolisia alueita siten, että pysyvään käyttöön jäisi vain Hulkontien pysäköintialue. Orsitien ja Rauhalahdentien pysäköintialueilla tutkittaisiin muu mahdollinen maankäyttö. Eteläiset alueet ovat vajaakäytöllä ja tällä hetkellä alueilla on yhteensä vain kuusi pysyvää sopimusta. Sopenkadun alueella Neulamäessä sopimuksia ei ole ollut pitkään aikaan. Myös Sopenkadun alueen osalta tulisi tutkia, miten paikat saataisiin tehokkaampaan käyttöön. Raskaan liikenteen pysäköintihinnat esitetään säilytettävän entisellään.

 

Veteraanipysäköinti                 Veteraanipysäköinnin säännöt säilytetään entisellään. Veteraanien pysäköintiluvalla voi pysäköidä rajattomasti keskusta-alueen maksullisilla katuvarsipaikoilla. Sotaveteraaneille lupa on ilmainen. Lupa toteutetaan mittariluvan avulla.

 

Kadunvarsipysäköinti               Kadunvarsipysäköinnin osalta esitetään taksojen säilyvän toistaiseksi entisellään. Tavoitteena on kuitenkin selvittää lähiaikoina, miten pysäköinti ohjautuisi enenevässä määrin pysäköintilaitoksiin. Tämä tarkoittaa nykyisen vyöhykemallin uudelleentarkastelua, jonka lisäksi myös pysäköinnin aikarajoitukset tulisi myös käydä läpi. Nykyinen vyöhykemalli on esitetty kuvassa 1.

 

Kuva 1. Kadunvarsipysäköinnin käytössä oleva vyöhykemalli.

 

Aikarajoitustarkastelulla tarkoitetaan mahdollisuutta pidentää nykyisin voimassa olevaa rajoitusaikaa.

 

Tässä yhteydessä myös Vuorikadun ja Torikadun pysäköintilaitostonttien käyttö lähitulevaisuudessa selvitetään tarkemmin. Näille molemmille tonteillehan on asemakaavoituksen myötä tilanne muuttumassa. Laitostonttipysäköintilupien osalta hinnat säilytetään entisellään 30 euroa kuukaudessa.

 

Kadunvarsipysäköinnin yhtenä tuotteena olevan mittariluvan ehtojen ja taksojen esitetään säilyvän entisellään. Mittarilupa oikeuttaa pysäköimään maksullisilla kadunvarsipaikoilla rajattomasti. Luvan hinta on 95 euroa kuukaudessa.

 

 

Vaikutusten arviointi                Asukas- ja yrityspysäköintitaksojen nosto lisää jonkin verran tuloja kaupungille. Nostot ovat maltillisia ja ohjaavat asukaspysäköintiä jonkin verran kiinteistöjen omille tonteille sekä yleisiin pysäköintilaitoksiin. Tämän myötä keskustan alueen katuvarsipysäköintipaikkoja vapautuu niin asiointipysäköintiin, mikä parantaa keskustan yritysten toimintaedellytyksiä, kuin myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille, mikä lisää keskustan viihtyisyyttä.

 

Esitys on ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Esitys                                              Esitän, että asukaspysäköinnin osalta taksa nostetaan 1.1.2016 alkaen 120 euroon koko vuoden tunnuksen osalta ja 70 euroon puoli vuotta kestävän tunnuksen osalta. Yrityspysäköinnille luodaan oma tunnus, jonka hinta vastaavasti on 200 euroa (koko vuosi) ja 120 euroa (½ vuotta).

 

Muun pysäköinnin osalta esitetään muutoksia tehtävän vasta sen jälkeen, kun kaupunkiympäristön palvelualueella on tehty laajempi keskustan pysäköinnin kehittämistä ohjaava pysäköintiselvitys.

 

Liitteet

12

8005/2015 Asukaspysäköintilupaa koskeva sopimusluonnos

 

13

8005/2015 Yrityspysäköintilupaa koskeva sopimusluonnos

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ismo Heikkinen

puh.  044 718 5656

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Esittelijä täydensi esitystään siten, että päätökseen liittyy pöydälle jaettu sopimusluonnos.

 

Liite

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa