Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 02.12.2015/Pykälä 211

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 211

Asianro 8013/02.08.00.01/2015

 

 

Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen kunnossapitourakkasopimus ajalle 2016 - 2018

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Yleistä                                             Kuopion kaupunkialueen kunnossapito on jaettu katujen ja yleisten alueiden osalta Kuopion keskeisellä kaupunkialueella neljään urakka-alueeseen. Näistä kolmea urakka-aluetta on hoitanut kuntatekniikkaliikelaitos MESTAR ja yhtä (läntinen alue) yksityinen yritys.

 

Läntinen alueurakka on kilpailutettu 2012 ja urakkasopimus siitä Savon Kuljetus Oy:n kanssa on viisivuotinen ja on voimassa 1.10.2018 saakka. Urakkaa voidaan jatkaa kahdella optiovuodella.

 

Pohjoinen alue kilpailutettiin 2015 ja sen voitti MESTAR. Sopimus on kolmivuotinen, päättyen 1.10.2018. Pohjoisen sopimuksessa on optio, jolla urakka-aikaa voidaan jatkaa vuosi kerrallaan 1.10.2020 saakka.

 

Vuonna 2011 tapahtuneen palvelualueuudistuksen jälkeen on keskustan ja eteläisen urakka-alueen sopimusta on jatkettu vuosi kerrallaan kuntatekniikkaliikelaitoksen (MESTAR) kanssa. Tarkoituksena on seuraavaksi avata eteläinen urakka-alue vapaalle kilpailulle kaupunkirakennelautakunnan päättämän aikataulun mukaan.  

 

Nyt kaupunkirakennelautakunnan hyväksyttäväksi esitetty sopimus koskee edellä mainittua eteläistä urakka-aluetta ajalle 1.1.2016 - 1.10.2017 ja keskustan aluetta ajalle 1.1.2016- 1.10.2018. Keskustan sopimuksessa on mahdollisuus ottaa käyttöön optiovuosi.                                                                                                                                                                          

 

Keskustan alueen osuus urakkasopimuksesta

 

Keskustan hoitoalueen arvonlisäveroton kokonaisurakkahinta ajalle 1.1.2016 - 31.12.2016,ensimmmäiselle urakkavuodelle, on 1 468 418,52 euroa. Koko urakka-ajan tarjoushinta ajalle 1.1.2016 -1.10.2018 on 4 038 150,98 euroa (alv 0 %), vuoden 2017 indeksitarkastus voi muuttaa kokonaisurakkahintaa.

 

Lisäksi urakoitsija on antanut erillistarjouksen keskustan jalkakäytävien keskitetystä talvikunnossapidosta vuosihinnalla 470 353,00 euroa ajalle 1.1. -31.12.2016.

 

Eteläisen alueen osuus urakkasopimuksesta

 

Eteläisen hoitoalueen arvonlisäveroton kokonaisurakkahinta ajalle 1.1.2016 - 31.12.2016 eli ensimmäiselle urakkavuodelle on 1 051 138,20 euroa. Koko urakka-ajan tarjoushinta ajalle 1.1.2016 - 1.10.2017 on euroa 1 839 491,85 (alv 0 %).

 

MESTAR: lta on pyydetty myös tuntihintainen yksikköhintatarjous lisätöistä. Keskustan ja eteläisen alueen lumenajo on lisätyötä ja se ei kuulu urakkahintaan. Urakkahintaan ei kuulu myöskään katujen päällystäminen, ajoratamaalaukset eikä lumenkaatopaikkojen (Kirveslahti ja Siikalahti) hoitokustannukset. Lumenajon vähentämiseksi ja kustannusten säästämiseksi kaupungissa on otettu v. 2013 käyttöön noin 750 kpl uusia lumen lähisiirtopaikkoja.

 

Vitostien alueelta Hiltulanlahdessa ja Matkuksen alueen osalta on odotettavissa katuviheralueiden ja katujen puhtaanapidon osalta edelleen lisätyökustannuksia.

 

Keskustan ja eteläisen alueurakoiden hintakehitystä esitellään tarkemmin lautakunnassa.

 

Yhteenveto                                  Keskustan alueurakan hinnan nousu selittyy pääosin aluemuutoksista johtuvasta kunnossapidettävän alueen lisäyksestä. Pohjoisesta urakka-alueesta siirtyi keskustan alueurakkaan pieniä alueita urakkarajamuutoksessa, jolla pyrittiin saamaan eri urakoiden rajat kunnossapidon töiden kannalta mahdollisimman hyvin toimiviksi.

                            

Eteläisen alueurakan hintataso on pysynyt edellisen vuoden tasolla.

 

 

Vaikutusten arviointi                Urakkakilpailutuksessa on määrätietoisesti pyritty pidempiin sopimusaikoihin, jolloin urakoitsijoilla on mahdollisuus kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti.  Samalla on urakka-alueita vapautettu kilpailulle. Siitä esimerkkinä on tänä keväänä kilpailutettu Pohjoinen alueurakka. Kilpailutus toteutettiin kaksivaiheisella neuvottelumenettelyllä. 

 

Kilpailutuksella avataan yrittäjille mahdollisuus tarjota palvelujaan Kuopion kaupungille. Kilpailutusprosessissa urakka-asiakirjat laaditaan siten, että ne ovat yksiselitteiset. Myös urakkasuorituksen laatuvaatimukset määritellään tarkemmin kuin aikaisemmin vuosittain tehdyissä omalta liikelaitokselta tilatuissa inhouse-hankinnoissa.

 

Eteläisellä urakka-alueella on tarkoitus järjestää avoin kilpailutus tämän nyt hyväksyttävänä olevan sopimuskauden jälkeen. Keskustan alueella on valmiudet järjestää kilpailutus tulevan sopimuskauden jälkeen, mikäli kaupunkirakennelautakunta niin päättää.

 

Pitkäjänteinen toiminta hankinnoissa parantaa urakoitsijoiden mahdollisuutta hankkia asianmukainen kalusto kunnossapitotyöhön. Hyvällä kalustolla urakoidessa työ on tehokkaampaa ja päästöt vähenevät.

 

Urakan laatukriteerien kiristämisellä pyritään vähentämään liukastumistapaturmia. Mikäli tapaturmia pystytään välttämään, on sillä terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Mestarin urakkatarjouksen keskustan alueelle ajalle 1.1.2016 - 1.10.2018 ja eteläiselle urakka-alueelle ajalle 1.1.2016 - 1.10.2017.

 

 

 

Liitteet

14

8013/2015 Urakkarajat

 

15

8013/2015 Sopimusluonnos (jaetaan lautakunnan jäsenille)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juho Pelkonen

puh. +358  044 7185 674      

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa