Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 02.12.2015/Pykälä 213

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 213

Asianro 7399/10.02.03/2015

 

 

Tiedonanto vireilletulosta / Asemakaavan muutos / Niiralan Kulma Oy / Hatsala 297-6-6-3 (Kasarmikatu 6)

 

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Asemakaavan muutoksella selvitetään 6-asuinkerroksisen kerrostalon sijoittamista Kasarmikatu 6 tontille. Tavoitteena on järjestää osaan asunnoista palveluasumista mielenterveyskuntoutujille.

 

Vaikutusten arviointi                Kaavaehdotus tuo lisäkapasiteettia erityisryhmien asumisen kasvavaan tarpeeseen ja säästöjä kaupungin sosiaali- ja terveydenhoitokuluihin.

 

Keskustan täydennysrakentaminen edistää kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämistä tiivistäen ja täydentäen kaupunkirakennetta hyödyntäen olemassa olevaa kunnallistekniikkaa ja palveluverkostoa.

 

Hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiiviset. Hanke vähentää liikenteen kustannuksia, energian kulutusta sekä haitallisia ilmastopäästöjä.

 

Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset. Alueelle syntyy kaavamuutoksen myötä uusia työpaikkoja ja asuntoja.

 

Täydennysrakentaminen vahvistaa keskustan asemaa liike- asuin- ja palvelualueena.

 

Täydennysrakentamisella on vaikutuksia rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan ja maisemaan. Korkeampi uudisrakentaminen muuttaa osaa viereisistä asuinrakennuksista avautuvista näkymistä.

 

Esitys                                              MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

Liitteet

16

7399/2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen

 

Asiakirjoissa: osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Annika Tuohimaa

puh. +358 044 7185047

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa