Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 02.12.2015/Pykälä 214

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 214

Asianro 7283/10.03.00.01/2015

 

 

Poikkeaminen (LTK) / Nilsiä 297-51-163-10 (Kiermikalliontie 22 A)

 

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Tiivistelmä:

Hakemus koskee asemakaavan loma-asuntojen korttelialueella olevan kiinteistön muuttamista pysyvään asumiseen.  Poikkeamista haetaan voimassa olevan asemakaavan käyttötarkoituksesta. Asemakaavoitus on valmistellut 21.10.2015 jätetystä hakemuksesta kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä varten myönteisen päätösesityksen.

 

Hakija                                              Tontin omistaja

                                                         

Kaupunki                                       297 Kuopio

 

Kaupunginosa                             51 Tahkovuori

 

Rakennuspaikka                         Korttelin 163 tontti 10

                                                                                      

Rakennushanke                         Käyttötarkoituksen muuttaminen loma-asumisesta pysyvään asumiseen.

                                                          Hakemukseen ei liity uutta rakentamista.

 

Liitteenä 5.10.2015 päivätty asemapiirustus.

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:stä.

 

Hanke poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta seuraavasti:

        Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti tontille saa rakentaa enintään yhden yksiasuntoisen tai kaksiasuntoisen lomarakennuksen.

 

Päätösesitys perustuu seuraaviin selvityksiin:

 

Kaavoitustilanne

 

Tontilla on voimassa Nilsiän kaupunginvaltuuston 13.12.2011 § 81 hyväksymä asemakaava, jossa ko. tontti on loma-asuntojen korttelialuetta.  Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden yksiasuntoisen tai kaksiasuntoisen lomarakennuksen. Kerrosalasta 10% on varattava talousrakennukselle. Rakennusoikeus on 200 k-m2 ja kerrosluku I½. Tontille on ajoyhteys kaavatontin 3 kautta.

 

 

 

Nykyinen tilanne

 

Tontti 51-163-10 on merkitty kiinteistörekisteriin 11.11.2014 ja sen pinta-ala on 1740 m2. Tontti on hakijan omistuksessa.

 

Tontilla on vuonna 2013 valmistunut vapaa-ajan asuinrakennus ja vuonna 2015 valmistunut autotalli/varasto. Rakennusoikeudesta on käytetty 139,5 k-m2.

 

Pyydetyt lausunnot ja selvitykset

 

Hakemuksesta on neuvoteltu strategisen maankäytön suunnittelun (Heli Laurinen 19.11.2015), kunnallisteknisen suunnittelun (Paula Pakarinen 19.11.2015), kiinteistönmuodostuksen (Lauri Laitinen 19.11.2015) ja maaomaisuuden hallintapalvelujen (Jukka Räsänen 20.11.2015), eikä heillä ollut hakemuksesta huomautettavaa.

 

Naapurien kuuleminen           Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen (499-69-91 ja 499-69-92). Naapureilla ei ollut hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätösesityksen perustelut

 

Hakemus on Tahkon keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukainen. Hankkeen toteutuminen on Kuopion kaupungille hyödyllinen parantaen Tahkovuoren alueen elinvoimaisuutta uusien asukkaiden myötä.

 

Ratkaisuvalta                               Kaupunkirakennelautakunta (MRL 171.1 §, kaupunginvaltuusto 28.1.2013, MRL:n kokeilulaki 3 §).

 

Päätösesitys                                Haettu poikkeaminen on Tahkon keskustan osayleiskaavan tavoitteiden mukainen. Se ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda lisärakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 172 §).

 

Poikkeamisen myöntämiseen on erityinen syy. Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta, jona aikana vastaavaa rakennuslupaa on haettava.

 

Hakemuksen valmistelusta peritään kaupunginhallituksen 17.12.2012 tekemän päätöksen mukaisesti 520 €.

 

Vaikutusten arviointi                Hakemuksen mukainen poikkeaminen on ilmastopoliittisesti ja ympäristön kannalta neutraali, sillä se ei aiheuta lisärakentamista. Yritysvaikutuksiltaan hanke on positiivinen, sillä se parantaa Tahkovuoren ja Kuopion palvelujen kysyntää.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy päätösesityksen.

 

 

Liitteet

17

7283/2015 hakemus

 

18

7283/2015 asemapiirustus

 

19

7283/2015 kartta ja kaavaote

 

Asiakirjoissa ovat seuraavat asiakirjat: hakemus liitteineen.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Iivo Vänskä

puh. +358 044 7185414

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa