Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 25.02.2016 Pykälä 3 

 

§ 3

Asianro 1050/08.01.00/2015

 

 

Kuopion Nilsiän ja Vehmersalmen alueiden kannusteurakkasopimukset

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen
KT-suunnittelu

 

Kuopion kaupunki järjesti 6.11.2015 - 8.1.2016 avoimet tarjouskilpailut Kuopion Nilsiän ja Vehmersalmen alueiden linja-autoliikenteen hoitamisesta kannusteurakkaan perustuvien sopimusten mukaisesti.

 

Palvelut kilpailutettiin aikaisemmin 4.12.2013 - 31.1.2014, mutta Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 27.2.2014 tekemistä hankintapäätöksistä tehtiin valitukset markkinaoikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Markkinaoikeus edellytti päätöksessään, että palvelut tulee kilpailuttaa uudelleen. Kaupunki anoi korkeimmalta hallinto-oikeudelta lupaa järjestää palvelut väliaikaisin järjestelyin kunnes asiasta saadaan lainvoimainen päätös. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt lupaa, joten uusi kilpailu tuli järjestää hankintalain 106 §:n mukaisesti.

 

Tarjouskilpailun hankintailmoitus julkaistiin Hilma -julkiset hankinnat sivustolla 6.11.2015 ja EU:n virallisessa lehdessä 11.11.2015. Tarjoukset kumpaankin kilpailuun tuli jättää 8.1.2016 klo 12:00 mennessä.

 

1.       Tarjousten arviointi

Tarjouspyyntöjen mukaan tarjouskilpailusta tuli sulkea ensimmäisessä vaiheessa pois ne tarjoajat, joiden ei toimintaa ja taloutta koskevien tietojen perusteella voida perustellusti arvioida selviävän tarjouspyyntöjen velvoitteista. Yhtään tarjoajaa ei tarvinnut sulkea pois tarjouskilpailusta.

 

Kaikki tarjoukset vastasivat tarjouspyyntöjä, joten yhtään tarjousta ei tarvinnut hylätä.

 

Toisessa vaiheessa vertailtiin kohteittain tarjousten hintoja. Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on halvin hinta, joten kohteen voitti halvimman hinnan mukainen tarjous. Yhteenveto tarjouksista on liitteenä.

 

2.       Tarjoukset Vehmersalmen alueen linja-autoliikenteen hoitamisesta

Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta. Myöhästyneitä tai hylättyjä tarjouksia ei ollut. Tarjouksen jättivät Soisalon Liikenne Oy, Linja-Karjala Oy ja Jääskeläisen Auto Oy. Halvimman tarjouksen teki Jääskeläisen Auto Oy.

 

 

3.       Tarjoukset Nilsiän alueen linja-autoliikenteen hoitamisesta

Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta. Myöhästyneitä tai hylättyjä tarjouksia ei ollut. Tarjouksen jättivät Savo-Karjalan Linja Oy, Linja-autoliike E. Ahonen Ky ja Linja-Karjala Oy. Halvimman tarjouksen teki Linja-autoliike E. Ahonen Ky.

 

4.       Kannusteurakkasopimukset

Vehmersalmen ja Nilsiän alueille erillisesti hankittujen koululaiskuljetusten liikennöintisopimukset päättyvät 4.6.2017. Jotta alueiden kuljetuspalvelut voidaan tarkastella yhtenä kokonaisuutena, solmitaan nyt kilpailutetut kannusteurakkasopimukset tarjouspyynnön mukaisesti vain vuodeksi ajalle 6.6.2016 - 4.6.2017 yhden vuoden lisätilausmahdollisuudella. Tällä parannetaan mahdollisuuksia yhdistellä eri kuljetuksia ja siten saada hankittua taloudellisesti mahdollisimman edullinen liikennekokonaisuus.

 

Sopimusaika voi kuitenkin muuttua, jos korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen, jonka mukaisesti tarjouskilpailu käynnistettiin. Sopimuksen kohta 17 sisältää tämän muutosmahdollisuuden.

 

Sopimusluonnokset ovat liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi                -                          

 

 

Esitys                                              Esitän, että Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta valitsee Vehmersalmen alueen kannusteurakkasopimuksen liikennöitsijäksi Jääskeläisen Auto Oy:n ja Nilsiän alueen kannusteurakkasopimuksen liikennöitsijäksi Linja-autoliike E. Ahonen Ky:n. Sopimukset allekirjoitetaan kansliatoimenpitein Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön mukaisesti.

 

 

Liitteet

1

1050/2015 Tarjousten avauspöytäkirja (Vehmersalmi)

 

2

1050/2015 Tarjousten avauspöytäkirja (Nilsiä)

 

3

1050/2015 Vehmersalmen ja Nilsiän kannusteurakkatarjousten vertailutaulukko

 

4

1050/2015 Vehmersalmen sopimusluonnos

 

5

1050/2015 Nilsiän sopimusluonnos

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seija Pasanen

puh. +358 044 718 5424

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.