Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 25.02.2016 Pykälä 4 

 

§ 4

Asianro 7063/08.00.00/2015

 

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennestrategian laatimisen tarjouskilpailun ratkaisu

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen
KT-suunnittelu

 

 

Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan sisältyy Kuopion seudun joukkoliikennestrategian laatiminen. Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta valtuutti 26.11.2015 (§ 50) joukkoliikennepäällikön kilpailuttamaan joukkoliikennestrategian laatimisen voimassaolevan kunnallisteknisen suunnittelun puitesopimuksen konsulttien kesken.

 

Päätöksen mukaan työ kilpailutetaan ns. ranskalaisena urakkana, jonka kiinteä kokonaishinta on 70 000 €. Edullisin tarjous määritellään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, jossa otetaan huomioon konsultin työhön osallistuvien henkilöiden asiantuntemus ja työohjelma.

 

Tarjouskilpailu ja tarjousten arviointi

 

Tarjouspyyntö strategian laatimisesta lähetettiin 18.12.2015 sähköpostitse kaikille viidelle puitesopimuskonsultille (Destia Oy, FCG Finnish Consulting Group, Ramboll Finland Oy, Sweco Ympäristö Oy ja WSP Finland Oy) ja tarjoukset tuli jättää 22.1.2016 klo 12 mennessä. Tarjouspyyntö on liitteenä.

 

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksista arvioitiin strategian työohjelma, työhön osallistuvien henkilöiden asiantuntemus ja henkilöiden työpanoksen määrä ja jakautuminen. Arviointiin osallistuivat Kuopion kaupunkiympäristön suunnittelupalveluista Jani Reinikainen, Paula Liukkonen ja Seija Pasanen sekä Siilinjärven kunnasta Pekka Kauhanen. Jokainen arvioi tarjoukset itsenäisesti, lopullinen pistemäärä on yksilöllisten pisteytysten keskiarvo.

 

Tarjousten vertailussa kokonaispistemäärä oli enintään 50 pistettä. Työohjelmasta arvioitiin neljää eri osa-aluetta, joista kustakin oli mahdollista saada 0-5 pistettä (enintään 20 pistettä). Henkilöiden asiantuntemusta ja työpanoksen jakautumista arvioitiin kuudelta eri osa-alueelta, joista kustakin oli myös mahdollista saada 0-5 pistettä (enintään 30 pistettä).

 

Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta, Ramboll Oy:ltä ja WSP Finland Oy:ltä, joista kumpikin täytti tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjouksista paremmat kokonaispisteet sai WSP Finland Oy. Taulukko pisteytyksen keskiarvoista on liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi                Esitys on yritys- ja ympäristövaikutuksiltaan myönteinen, koska joukkoliikennestrategia on tärkeä työkalu joukkoliikenteen pitkäjänteiselle suunnittelulle ja sitä kautta joukkoliikenteen kulkutapaosuuden ja matkustajamäärän kasvattamiselle.

 

 

Esitys                                              Esitän joukkoliikennelautakunnalle päätettäväksi, että Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennestrategian laatijaksi valitaan WSP Finland Oy.

 

 

Liitteet

6

7063/2015 Tarjouspyyntö

 

7

7063/2015 Tarjousten avauspöytäkirja

 

8

7063/2015 Tarjousten pisteytystaulukko

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seija Pasanen

puh. +358 044 718 5424

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Pöydälle jaettiin arviointiryhmän pisteytys ja tiivistelmä arvioinninperuste-luista.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.