Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 25.02.2016 Pykälä 5


 

 

§ 5

Asianro 265/08.01.00/2016

 

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen asiakaspalautteet vuonna 2015

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen
KT-suunnittelu

 

Kuopion kaupungin palautepalvelu otettiin käyttöön kaupunkiympäristön palvelualueella vuoden 2014 toukokuussa. Joukkoliikennepalautteita palautepalvelun kautta seurattiin 1.7.2014 alkaen.

 

Palautepalvelun kautta tuli vuoden 2015 aikana 757 palautetta, joista 564 voitiin julkaista. Lisäksi palautetta on voinut antaa suoraan liikennöitsijöille.

 

Kuopion kaupungin asiakaslupauksen mukaan palautteisiin vastataan viiden työpäivän sisällä. Joukkoliikennepalautteiden osalta vastausaika vuonna 2015 oli keskimäärin 8 päivää. 58 prosenttiin palautteista vastattiin viiden päivän kuluessa.

 

Palautteita annettiin seuraavasti:

        kiitokset 3 %

        kommentit 31 %

        kysymykset 17 %

        moitteet 31 %

        toimenpide-ehdotukset 18 %

                                                                                                                                       

Linjakohtaiset palautteet (30 % kaikista palautteista)

 

Linjakohtaisesta palautteesta suurin osa kohdistui linjoihin 4, 5, 6, 23 sekä 31.

 

Linjalla 4 on ollut vaikeuksia aikataulussa pysymisessä. Helmikuussa otettiin käyttöön lisäautoja, joiden avulla tilanne parani. Toiveita on myös esitetty reittimuutoksesta, jossa linja liikennöisi Kelloniemeen Puijonlaaksontien kautta nykyisen Männistön sijaan. Muutosta ei ole toteutettu, koska muutos heikentäisi Männistön vuorotarjontaa merkittävästi.

 

Linjoille 5 ja 6 on toivottu lisäautoja ruuhkavuoroille. Liikennöitsijä on lisännyt kalustoa tarpeen mukaan.

 

Linjan 23 reittiä on toivottu palautettavaksi aikaisemmalle reitille eli kulkemaan Saaristokaupungista Savilahden kautta keskustaan. Myös aikaisemmat aikataulut olivat palautteiden mukaan nykyisiä paremmat. Linjan 23 reittiä muutettiin asiakaspalautteiden perusteella kulkemaan Saaristokaupungista Petosen ja Kolmisopen kautta keskustaan talvikauden 2015 - 16 alusta alkaen.

Linjan 31 myöhästelystä on tullut paljon palautetta. Liikennöitsijältä saadun tiedon mukaan aikatauluvarmuus on parantunut viime talvesta ja myöhästymiset ovat olleet ennemminkin yksittäisiä kuin toistuvia. Liikennöitsijä seuraa linjan 31 matkustajamääriä ja aikataulussa pysymistä.

 

 

Walttiin liittyvät palautteet (30 % kaikista palautteista)

 

Waltti-lippu- ja maksujärjestelmään liittyviä palautteita tuli kaikkiaan 224 kappaletta. Suurimmaksi osaksi yhteydenotot koskivat nettilatausta. Tällä hetkellä nettilataus on testausvaiheessa. Käyttöönoton aikataulua ei ole tiedossa.

 

Reittioppaaseen liittyvät palautteet (7 % kaikista palautteista)

 

Käytössä olevasta reitti- ja aikatauluhakupalvelusta on tullut paljon palautetta. Palaute on koskenut pääasiassa reittioppaan vaikeakäyttöisyyttä. Järjestelmää on pyritty palveluntarjoajan kanssa kehittämään, mutta palvelua ei ole saatu toimimaan toivotulla tavalla. Reittioppaan päivitetty versio otetaan käyttöön alkuvuoden 2016 aikana, mikä parantaa reittioppaan käytettävyyttä. Asiakasinformaatiokokonaisuus on tarkoitus käydä läpi viisaan liikkumisen hankkeen yhteydessä.

 

Vaikutusten arviointi                Palautteiden perusteella tehdyt muutokset kalustomäärään, reitteihin ja reittioppaaseen ovat parantaneet vuorojen aikataulussa pysymistä, joukkoliikennepalveluita ja reitti- ja aikatauluhakua. Esitys on ympäristö- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Esitys                                              Esitän, että joukkoliikennelautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Outi Jalkala

puh. +358 044 718 5339

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Walttiin liittyvät palautteet -kappaletta tarkennettiin siten, että …. nettilataus on testausvaiheessa ja se otetaan tuotantokäyttöön maaliskuun aikana.

 

Reittioppaaseen liittyvät palautteet -kappaleesta päätettiin poistaa viimeinen virke asiaan kuulumattomana.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.