Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 25.02.2016 Pykälä 6 

 

§ 6

Asianro 1347/08.01.00/2016

 

 

Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen
KT-suunnittelu

 

Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimuskohteiden linjojen reitteihin ja aikatauluihin on tarpeen tehdä muutoksia kesäkaudelle 2016 (6.6. - 10.8.2016). Liitteenä olevissa liikennöintisuunnitelmissa kesäkaudelle esitetään samoja reittimuutoksia kuin talvikaudelle 2015 - 16 sekä linjan 31 jatkamista Hiltulanlahteen. Lisäksi pieniä aikataulumuutoksia tehdään asiakaspalautteiden perusteella ja vuorotarjontaa muokataan vastaamaan paremmin kysyntää.

 

Kaupunki- ja maaseutuliikenteen liikennöintisuunnitelmat täyttävät tarjouspyynnön ja palvelutasomäärittelyn vaatimukset.

Kaupunkiliikenne                       Kohde 1 

                                       

Linja 1: Rönö – keskusta – Niirala
Linja 2: Puijonlaakso – KYS – keskusta – Rahusenkangas
Linja 3: keskusta – Pappilanmäki / Haapaniemi
Linja 10: keskusta – Puijo

 

Kohteen 1 liikennekokonaisuus liikennöitiin kesäkaudella 2015 kolmella autolla. Aikataulut olivat tehottomat varsinkin linjalla 1, jolla oli Rönössä 20 minuuttia seisonta-aikaa jokaisella kierroksella. Talvikaudelle 2015 - 16 kohteen liikenteitä tehostettiin reitti- ja aikataulumuutoksilla ajettavaksi kahdella autolla. Linjan 1 auto muutettiin liikennöimään Niiralan ja Rönön lisäksi myös keskustan ja Pappilanmäen välillä linjatunnuksella 3. Linjan 2 reitti siirrettiin kulkemaan Puijonlaaksosta keskustan kautta Rahusenkankaalle Kallantien ja Pihlajalaakson kautta.

 

Kesäkaudelle 2016 toteutetaan samat muutokset kuin talvikaudelle sillä poikkeuksella, että osa linjan 3 vuoroista ajetaan Pappilanmäen sijaan Haapaniemelle. Vuorot korvaavat Haapaniemellä talvella liikennöivän linjan 30, jolla ei kesällä ole vuorotarjontaa.

 

Linjan 10 vuorot keskustasta Puijolle ajettiin kesällä 2015 linjan 1 autolla. Reitti- ja aikataulumuutosten vuoksi kyseiset vuorot siirtyvät ajettavaksi linjan 2 autolla. Linjan 10 uudet lähtöajat keskustasta Puijolle ovat klo 9:45 ja klo 12:00. Linjalta 2 poistetaan tämän vuoksi klo 9:45 lähtö keskustasta Puijonlaaksoon (0,5 nousua) sekä klo 12:05 lähtö Puijonlaaksosta keskustaan (1,9 nousua).

 

Liikennöintikorvaukset pienenevät esitetyillä reitti- ja aikataulumuutoksilla noin 16 500 € kesäkauden aikana.

 

 

Linjojen 1-3 iltapäivän viimeisillä vuoroilla matkustus on ollut vähäistä. Pienien matkustajamäärien vuoksi seuraavat vuorot lakkautetaan:

 

        linja 1 M-P++ Rönö – keskusta – Niirala – keskusta klo 16:35 (1,5 nousua)

        linja 1 M-P++ keskusta – Rönö klo 17:20 (1,9 nousua)

        linja 2 M-P++ Puijonlaakso – Rahusenkangas klo 17:05 (1,5 nousua)

        linja 2 M-P++ Rahusenkangas – Puijonlaakso klo17:35 (3,6 nousua)

        linja 3 M-P++ keskusta – Pappilanmäki – keskusta klo 17:00 (2,1 nousua).

 

Vuoroille ilmoitetut keskimääräiset matkustajamäärät ovat marraskuulta, koska kesäkaudella 2015 oli linjoilla 1-3 käytössä vanhat reitit ja aikataulut. Kesällä matkustus on oletettavasti marraskuuta vähäisempää. Linjan 2

klo 17:35 Rahusenkangas - Puijonlaakso -vuorolle nousuja on tullut keskimäärin 1,6 Rahusenkankaalta keskustaan ja 2,0 keskustasta Puijonlaaksoon. Vuorolle on olemassa korvaavina yhteyksinä Kallantiellä linja 21 sekä keskustan ja Puijonlaakson välissä linjat 5, 6 ja 7. Vuorojen lakkauttaminen pienentää liikennöintikorvausta kesäkauden osalta noin 3 800 €.


Kohde 2

 

Linja 4: Neulamäki – keskusta – Kelloniemi 
Linja 8: Neulamäki – keskusta – Kelloniemi

 

Linjan 8 reitti muutetaan kulkemaan Saarijärventietä, joka parantaa alueen yhteyksiä terveyskeskukselle. Tällöin linjat 4 sekä 8 kulkevat molemmat Saarijärven B alueella samaa reittiä, mikä selkeyttää linjastoa. Sama muutos tehtiin jo talvikaudelle 2015 - 16. Reittimuutos kasvattaa liikennöintikorvausta kesäkauden aikana noin 900 €.

 

Linjoilla 4 ja 8 on kesäaikatauluissa päällekkäiset lähdöt Neulamäestä Kelloniemeen M-P++ linjalla 4 klo 17:47 ja linjalla 8 klo 17:57 sekä Kelloniemestä Neulamäkeen M-P++ klo 18:30. Linjan 4 vuorot poistetaan päällekkäisinä. Kesäkaudella 2015 Savilahdesta ja Niiralasta on ollut keskimäärin kyytiin nousseita matkustajia klo 17:47 Neulamäki - Kelloniemi -vuorolla 1,8 ja

klo 18:30 Kelloniemi - Neulamäki -vuorolla 2,2.  Vuorojen poistaminen pienentää liikennöintikorvausta kesäkauden aikana noin 2 400 €.

 

Linjalle 4 lisätään perjantai- sekä lauantai-iltoihin vuoro Kelloniemestä Neulamäkeen klo 02:00. Yövuoron lisäys viikonloppuöihin kasvattaa liikennöintikorvausta kesäkauden aikana noin 500 €.

 

Linjan 4 maanantaista perjantaihin liikennöity klo 01:27 Neulamäki - Kelloniemi -vuoro muutetaan liikennöitäväksi vain perjantaisin vähäisen kysynnän vuoksi (keskimäärin 1,5 matkustajaa). Vuoron poistaminen pienentää liikennöintikorvausta kesäkauden aikana noin 800 €.

Kohde 3

 

Linja 5: Puijonlaakso – keskusta – Saaristokaupunki – Petonen
Linja 6: Puijonlaakso – keskusta – Saaristokaupunki – Petonen
Linja 7: Rypysuo – keskusta – Särkiniemi – Rauhalahti  
Linja 29: KYS – Savilahti – Saaristokaupunki

 

Linjaa 9 Rypysuo - keskusta - Rauhalahti ei aikaisemman päätöksen ja palvelutasomäärittelyn mukaisesti liikennöidä kesäkaudella.

 

Linjan 5 arkisin liikennöitävä lähtö klo 23:57 Puijonlaaksosta muutetaan liikennöitäväksi vain perjantaisin vähäisen kysynnän vuoksi. Vuorolla on ollut maanantaista torstaihin keskimäärin 1,67 matkustajaa lähtöä kohti. Vuoron poistaminen pienentää liikennöintikorvausta kesäkauden aikana noin

1 200 €.

 

Pienten matkustajamäärien vuoksi linjan 7 vuorotarjontaa karsitaan myöhäisillassa arkisin. Vuoro M-P++ klo 22:47 Rypysuo - keskusta (1,0 matkustajaa) poistetaan ja M-P++ klo 22:40 Rauhalahti - Rypysuo (3,2 matkustajaa) ja

klo 23:17 Rypysuo - Rauhalahti (0 matkustajaa) muutetaan liikennöitäväksi vain perjantaisin. Rauhalahdesta Rypysuolle menevällä vuorolla on ollut

2,2 nousua Rauhalahti - keskusta välillä ja 1,0 nousua keskustan ja Rypysuon välillä. Viimeinen vuoro Rauhalahdesta jää entiselleen klo 23:10. Vuorojen poistaminen pienentää liikennöintikorvausta kesäkauden aikana noin

2 800 €.

 

Linjalta 7 poistetaan myös sunnuntaista vuoroja vähäisten matkustajamäärien vuoksi. S++ klo 5:20 Rauhalahti - Rypysuo, klo 6:17 Rypysuo - Rauhalahti,

klo 5:30 Rypysuo - Rauhalahti ja klo 6:40 Rauhalahti - Rypysuo poistetaan, koska kesän 2015 tarkastelujaksolla niissä ei ollut matkustajia. Myös sunnuntai-illan vuorot klo 22:17 Rypysuo - Rauhalahti (0 matkustajaa) ja klo 22:20 Rauhalahti - Rypysuo (2 matkustajaa) -vuorot poistetaan. Vuorojen poistaminen pienentää liikennöintikorvausta kesäkauden aikana noin 3 600 €.

 

Linjalle 29 tehdään sama reittimuutos kuin talvikaudelle eli linjaa enää liikennöidä rengasmaisena Lehtoniementien kautta, vaan reitti muutetaan kulkemaan molempiin suuntiin Savolanniemen kautta Lehtoniementien ja Petosentien risteykseen. Savolanniemestä pääsee siis linjoilla 5 ja 29 Savilahteen ja Lehtoniementien varresta Savilahteen linjalla 23.

 

Reittimuutoksen lisäksi linjan 29 aikatauluihin tehdään vastaavia muutoksia kuin talvikaudelle, jotta ne sopivat nykyistä paremmin KYSin työaikoihin. Myös keskipäivän ja myöhäisiltapäivän tarjontaa supistetaan, koska se on päällekkäistä linjojen 23 sekä 5 tarjonnan kanssa. Supistettavilla vuoroilla on ollut keskimäärin 0,2 - 1,8 matkustajaa vuoroa kohden. Muutokset pienentävät liikennöintikorvausta kesäkauden aikana noin 14 100 €.


 

Kohde 4

 

Linja 16: Petonen – Jynkkä – keskusta
Linja 20: Päiväranta – Niuva – KYS - keskusta
Linja 21: Pirttiniemi – keskusta – Inkilänmäki – Päiväranta
Linja 22: Pirtti – keskusta
Linja 23: (Saaristokaupunki -) Petonen – keskusta – Itkonniemi

 

Seuraavia pääasiassa koululaisia ja opiskelijoita palvelevia linjoja ei kesäkaudella liikennöidä:

 

Linja 15: Päiväranta – keskusta
Linja 19: Petonen – Jynkkä – keskusta

Linjan 16 arkisin liikennöitävä lähtö klo 00:05 keskustasta muutetaan liikennöitäväksi vain perjantaisin vähäisen kysynnän vuoksi. Vuorolla on ollut maanantaista torstaihin keskimäärin 1,7 matkustajaa lähtöä kohti. Vuoron poistaminen pienentää liikennöintikorvausta noin 1 000 € kesäkauden aikana.

 

Linjan 16 perjantai- ja lauantaiöiden klo 1:00 ja 2:00 lähdöt keskustasta Petoselle ajetaan Särkiniemen kautta kuten talvikaudella, mikä parantaa Särkiniemen yöyhteyksiä.

 

Linjan 20 tiistaista perjantaihin liikennöitävä lähtö klo 02:00 keskustasta Päivärantaan muutetaan liikennöitäväksi vain perjantaisin vähäisen kysynnän vuoksi. Vuorolla on ollut tiistaista torstaihin keskimäärin 0,5 matkustajaa lähtöä kohti. Myös arkisin klo 23:40 Päivärannasta keskustaan lähtevä vuoro muutetaan liikennöitäväksi vain perjantaisin vähäisten matkustajamäärien vuoksi. Vuorolla on ollut maanantaista torstaihin keskimäärin 1,3 matkustajaa. Vuorojen poistaminen pienentää liikennöintikorvausta noin 1 200 € kesäkauden aikana.

 

Linjalta 21 poistetaan perjantai- ja lauantaiöisin klo 1:30 Pirtistä keskustaan sekä klo 1:38 Päivärannasta keskustaan liikennöitävät yövuorot. Vuoroilla on ollut keskimäärin alle 2 matkustajaa. Vuorojen vähentäminen pienentää liikennöintikorvausta noin 1 500 € kesäkauden aikana.

 

Linja 21 jatketaan Pirttiniemen kärkeen kuten talvikaudella. Linjan jatkaminen vaatii yhden uuden auton linjalle 21, mutta samalla se parantaa myös samoissa autokierroissa olevien linjojen 16 ja 20 aikatauluvarmuutta. Reittimuutoksen vuoksi linjojen 16, 20 ja 21 aikatauluihin tehdään tarvittavia muutoksia. Lisäksi aamun aikatauluja on pyritty sovittamaan nykyistä paremmin työmatkaliikenteeseen mm. keskustan suunnasta Niuvaan ja Päivärantaan. Muutos kasvattaa liikennöintikorvausta kesän aikana noin 30 700 €.

 

Yhteyksiä Saaristokaupungista Kolmisoppeen ja Savilahteen parannetaan jatkamalla linjan 23 reittiä Pyörönkaarelta Lehtoniementien kautta Keilantorille ja Lehtoniemeen kuten talvikaudella. Linjan 23 jatkolla saadaan kattava vuorotarjonta läpi vuorokauden myös hiljaisina aikoina. Vuoroja jatketaan Saaristokaupunkiin vain arkisin. Viikonloppuisin tarve yhteydelle on pienempi, joten linjareitti päättyy nykyiseen tapaan lauantaisin ja sunnuntaisin Pyörönkaarelle. Linjan 23 jatkaminen Saaristokaupunkiin kasvattaa kohteen 4 liikennöintikorvausta kesäkauden aikana noin 41 000 €. Uusi linjareitti kulkee kahdella eri kannusteurakka-alueella, mikä täytyy ottaa huomioon jatkossa liikenteiden kilpailutuksessa.

 

Linjan 23 sunnuntaiaamusta poistetaan klo 6:15 Itkonniemi - keskusta sekä klo 8:10 keskusta - Itkonniemi -vuorot vähäisten matkustajamäärien vuoksi. Vuoroilla on ollut keskimäärin alle 1 matkustaja. Vuorojen poistaminen pienentää liikennöintikorvausta noin 700 € kesäkauden aikana.

 

Kohde 5

 

Linja 31: Leppäkaarre – Siilinjärvi – Kuopion keskusta – Matkus – Hiltulanlahti
Linja 35: Harjamäki – Siilinjärvi – Toivala – Kuopion keskusta – Savilahti
Linja 40: Leppäkaarre – Siilinjärvi – Lentoasema – Kuopion keskusta – Savilahti.

 

Linjaa 30 Vuorela – Haapaniemi ei aikaisemman päätöksen ja palvelutasomäärittelyn mukaisesti liikennöidä kesäkaudella.

 

Vuorelan aluetta palvelee linja 31 sekä linja 35 Vuorelantiellä ja Haapaniemessä liikennöi linja 3.

 

Linjan 31 reitti jatketaan Matkukselta ja Koivumäenkartanolta Hiltulanlahteen viikon jokaisena päivänä. Linjareitin jatkamisen myötä lisätään linjalle arkiaamuun vuoroja Hiltulanlahden ja keskustan välille, jotka parantavat työmatka- ja kouluyhteyksiä. Linjalle ostetaan uudet vuorot M-P++ klo Hiltulanlahti - keskusta klo 6:05 ja 7:05 sekä keskusta - Hiltulanlahti klo 6:30. Muutoksen myötä myös linjan 31T lähtöä Harjamäestä Kuopioon joudutaan aikaistamaan Siilinjärveltä 10 minuutilla ja se ajetaan keskustan kautta Savilahteen ja edelleen Hiltulanlahteen. Vuoro kulkee edelleen kuitenkin KYSin pihan kautta. Muutokset kasvattavat liikennöintikorvausta noin 6 000 € kesäkauden aikana.

 

Linjan 31T aamun ensimmäistä lähtöä klo 4:45 Haapaniemestä Kuopioon aikaistetaan 5 minuutilla, jotta vaihtoyhteys onnistuu Päivärannasta klo 5:30 lähtevään linjan 20 vuoroon. Lisäksi iltapäivän lisäautojen klo 15:15 ja 16:15 lähtöaikaa KYSiltä myöhäistetään liikennöitsijän toiveesta 10 minuutilla, jotta matkustajat jakautuvat tasaisemmin lisä- ja normaalivuoroille. Muutokset pienentävät liikennöintikorvausta kesäkauden aikana 500 €.

 

Linjan 31 M-P++ klo 22:40 lähtö Siilinjärveltä Kuopioon muutetaan liikennöitäväksi ainoastaan perjantaisin vähäisten matkustajamäärien vuoksi. Vuorolla on ollut keskimäärin 1,5 matkustajaa. Maanantaista torstaihin viimeisin vuoro Siilinjärveltä Kuopioon on jatkossa linjan 35 klo 22:15 lähtevä vuoro. Muutos pienentää liikennöintikorvausta kesäkauden aikana 1 900 €.

Viikonloppuiltaisin Siilinjärveltä tulevat vuorot päättyvät Kuopion torille. Vuorot jatketaan kulkemaan KYSille asti, jolloin työmatkayhteydet viikonloppuiltaisin helpottuvat. Vuorojen jatkaminen kasvattaa liikennöintikorvausta kesäkauden aikana 200 €.

 

Linjan 31 sunnuntai-illan aikatauluja muutetaan tehokkaammaksi samalla tavalla kuin talvikaudella. Linjalle lisätään klo 21:30 vuoro KYSiltä ja poistetaan nykyinen lähtö klo 20:30 KYSiltä. Viimeistä lähtöä Kuopiosta myöhäistetään lähtemään klo 23:25. Muutosten myötä linjalta poistuvat pitkät seisonta-ajat päätepysäkeillä. Muutokset pienentävät liikennöintikorvausta kesäkauden aikana noin 300 €.

 

Maaseutuliikenne                     Ainoa muutos maaseutuliikenteisiin tehdään kohteeseen 6, johon esitetään lisävuoroa Kuopiosta Nilsiään M-P klo 14:15 alkaen KYSin pihasta. Markkinaehtoinen liikenne Nilsiän suuntaan lähtee Kuopiosta klo 12:00 ja klo 16:30, joten lisättävä vuoro parantaa vuorotarjontaa Nilsiään iltapäivässä. Muutos kasvattaa liikennöintikorvausta kesäkauden aikana noin 4 300 €.

 

Kilpailutuksessa olleiden Vehmersalmen liikenteiden sekä Nilsiän sisäisten liikenteiden kesän 2016 liikennöintisuunnitelmat tuodaan päätettäväksi joukkoliikennelautakunnalle myöhemmin keväällä.

 

Muutosten kustannukset      Liikennöintisuunnitelmiin tehdyt muutokset nostavat liikennöinnistä maksettavia liikennöintikorvauksia kesäkauden aikana yhteensä noin 31 300 € (alv. 0 %). Koska muutokset parantavat palvelua, tulee osa lisäkustannuksista takaisin lisääntyvinä lipputuloina.

 

Vaikutusten arviointi                Esitys on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan pääosin positiivinen, koska muutoksilla parannetaan joukkoliikennejärjestelmän selkeyttä ja käytettävyyttä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että joukkoliikennelautakunta hyväksyy liitteenä olevat, edellä esitettyjen muutosten mukaiset liikennöintisuunnitelmat kesäkaudelle 2016.

 

Liitteet

9

1347/2016 Taulukko kesäkauden 2016 muutoksista ja kustannuksista

 

10

1347/2016 Liikennöintisuunnitelmat

 

                                                          Valmistelija                                                           

Tero Myyryläinen

puh. +358 447185329

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.