Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 25.02.2016 Pykälä 7 

 

§ 7

Asianro 3949/08.01.00/2014

 

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen välinen yhteistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä, nousukorvausliitteen päivittäminen

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen
KT-suunnittelu

 

Yhteistyösopimuksen tarkoitus

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat solmineet toistaiseksi voimassa olevan yhteistyösopimuksen. Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on hyväksynyt sopimusluonnoksen 5.6.2014, jonka jälkeen sopimus on allekirjoitettu kansliatoimenpitein.

 

Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on edistää Kuopion seudun ja valtion joukkoliikenteen kehittämistoimien toteutumista. Viranomaisten yhteisenä tavoitteena on sovittaa seudun henkilökuljetukset mahdollisimman laajasti avoimeen joukkoliikenteeseen.

 

Nousukorvausten tarkoitus

Yhteistyösopimusta allekirjoitettaessa viranomaisilla oli käytössään erilaiset lippujärjestelmät, ja sopimuksen liitteessä on sovittu nousukorvauksista siirtymäajalle. Nousukorvauksilla on mahdollistettu lippujen ristiinkäyttö, joka on asiakkaiden kannalta helpottanut joukkoliikenteen käyttöä. Esimerkiksi Kuopiossa työssäkäyvä ulkopaikkakuntalainen on voinut tehdä samalla lipulla liityntämatkan kaupunkiliikenteessä. Samoin yhdellä ja samalla lipulla on voinut matkustaa kaupungin ostaman liikenteen lisäksi myös ELY-keskuksen ostamissa vuoroissa.

 

Kuopion seudun joukkoliikenteessä Walttiin on siirrytty vaiheittain 1.4.2015 alkaen. Pohjois-Savon ELY-keskus siirtyy Waltti-järjestelmään tämänhetkisen tiedon mukaan 6.6.2016. Tämän vuoksi yhteistyösopimuksen liitteenä olevat nousukorvaukset tulee päivittää Waltti-järjestelmän mukaisiksi.

 

Nousukorvaukset ja laskentaperusteet

 

Kuopion seutu ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat alustavasti sopineet nousukorvauksista Waltti-järjestelmässä 26.1.2016. Nousukorvaukset on esitetty liitteessä.

 

Waltti-kausilippujen nousukorvausten laskentaperusteena ovat vyöhykkeillä A ja B ja niiden välisillä matkoilla Kuopion kaupungin kausilippujen asiakashinnat. Muilla matkoilla laskentaperusteena ovat ELY-keskuksen 6.6.2016 myyntiin tulevien yleiskausilippujen asiakashinnat. Kausilippujen asiakashinnat on jaettu arvioiduilla tehtävien matkojen määrillä. Keskimääräiset matkamäärät vaihtelevat vyöhykkeittäin ja asiakasryhmittäin 30 - 50 matkaa/kk matkamäärien ollessa kaupunkiliikenteessä suurempia kuin maaseutuliikenteessä.

 

Kelan lippujen nousukorvaukset katetaan Kelalta saatavilla koulumatkatuilla. Waltti-arvolipuilla tehtyjen matkojen nousukorvaukset perustuvat toimivaltaisen viranomaisen, jonka hankkimassa liikenteessä matka tehdään, päättämiin arvolippujen hintoihin. Peruskoululaisten Waltti-lippujen kunta- ja vyöhykekohtaiset nousukorvaukset määräytyvät OKM:n taulukon mukaan.

 

Nousukorvausten tarkistaminen

 

Koska tilastotietoa lippujen ristiinkäytöstä ei vielä ole, tullaan nousukorvauksia ja laskentaperusteita tarkistamaan 1.1.2017 alkaen Waltti-järjestelmästä 31.10.2016 saatavien tietojen perusteella. Muutoin nousukorvauksia tarkistetaan, jos lippujen hintoja muutetaan.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että joukkoliikennelautakunta hyväksyy oheisen Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen välisen yhteistyösopimuksen liitteen, jossa Waltti-järjestelmän nousukorvauksista on alustavasti sovittu.

 

Liitteet

11

3949/2014 Nousukorvausliite

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Väätäinen

puh. +358 044 718 5318

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Pöydälle jaettiin voimassa oleva Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen yhteistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.