Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.01.2016 Pykälä 12 

 

§ 12

Asianro 5024/12.03.00/2015

 

 

Valtuustoaloite / Kuopiolaisille oma kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden alennuskortti

 

 

                                                      Valtuustoaloite 15.6.2015

                                                      Sari Raassina ja 31 muuta valtuutettua:

 

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kuopion kaupungin tulisi selvittää niin sanotun Kuopio-kortin käyttöönottoa. Kuopiolaiset saisivat kortilla alennuksia erilaisista kaupungin järjestämistä vapaa-ajan palveluista. Alennukset olisivat määrältään pieniä ja osa niistä voisi olla vain kausiluontoisia.

 

Kortin tarkoituksena olisi kannustaa kuopiolaisia nykyistä aktiivisempaan kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden käyttöön. Kortin käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset tulevat katetuiksi palveluiden lisääntyvän käytön tuotoilla.

Kortti voisi toimia kuten nykyinen eläkeläisten hyvinvointikortti. Se olisi henkilökohtainen, mutta vaatisi vuosittaisen päivittämisen, esimerkiksi hakemalla korttiin vuositarran, minkä yhteydessä tarkastettaisiin kortinhaltijan kotipaikkakunta. Korttimaksu olisi nimellinen ja kattaisi lähinnä kortin valmistamiseen ja sen hallinnointiin liittyvät kustannukset. Korttimaksu pitäisi voida kuitata jo muutamalla alennetulla käyttökerralla esimerkiksi Kuopion Kaupunginorkesterin konsertissa tai Kaupunginteatterin näytöksessä.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 § 96

 

 

Tietohallintopäällikkö Jarkko Karhemaa
Kasvu ja oppiminen / tietohallintopalvelut

 

 

                                                      Valtuustoaloite 15.6.2015

 

Kuopiossa on tällä hetkellä käytössä kaksi tähän kokonaisuuteen liittyvää toimintakorttia Terve-Kuopio -kortti sekä Terve2022 kortti. Lisätietoja näistä korteista:

http://www.kuopio.fi/web/liikunta-ja-ulkoilu/liikuntakortit

http://www.terve2022.fi/liikuntakorttinilsia.asp

Terve2022-kortin toiminta-ajatus on vastaava kuin valtuustoaloitteessa esitetty malli.  Käyttökokemusten perusteella fyysisen kortin käyttöön liittyvä hallinnointityö on saavutettavaan hyötyyn nähden raskas prosessi sekä kaupungin työntekijöille että kuntalaisille. Lisäksi ongelmia on aiheutunut myös vanhenevasta korttitekniikasta.

 

Mobiliteetin kasvun myötä markkinoita ovat valtaamassa ”mobiilikortit”.  Mobiilisovelluksella toteutettu alennuskortti mahdollistaa mm. seuraavaa:

       tilastoa kuntalaisen käyttäytymisestä yhdestä pisteestä

       mahdollisuus lähettää markkinointia sovelluksen kautta (esim. alennus seuraavat 2 pv palvelussa xx)

       mahdollisuus ottaa ulkopuolisia yrityksiä mukaan palveluntarjoajaksi ilman kassajärjestelmä integraatioita

       asiakashallinta

       mahdollistaa ”vapaiden aikojen ja tilojen” markkinoinnin

       Mahdollistaa oikeanlaisten palvelujen ohjaamisen oikeille käyttäjäryhmille.

Aloitteessa esitetty malli on hyvä ja jotta malli saataisiin nykyistä laajempaan käyttöön tarvitaan lisäselvitykset seuraavista asioista:

       Lista palveluista, joihin alennusmenettely halutaan

       Laskelma/arvio alennuksella saatavasta hyödystä. Kävijämäärän kasvu tai muut hyödyt

       Tarkempi selvitys vaihtoehtoisista toteutustavoista (fyysinen kortti, aktiivisuus ranneke, mobiilisovellus)

       Mahdollisuus hyödyntää mallia alueellisesti, kuten Terve2022 kortin osalta on tehty

       Kustannus-hyötyanalyysi kokonaisuudesta

       Selvitys muutosten vaikutuksesta talousarvioon

       Visio kohti mobiilipohjaisia ”etukortteja”, kehitetään Kuopion digitaalisuusohjelman puitteissa.

 

 

Liitteet

10

5024/2015 Valtuustoaloite Kuopiolaisille oma kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden alennuskortti

 

11

5024/2015 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Jarkko Karhemaa

puh.  044 718 4007

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta pitää valtuustoaloitetta hyvänä ja jatkaa asian valmistelua selvitettävien asioiden osalta. Asia tuodaan päätöksentekoon, kun kustannukset ja hyötyarvio sekä tarkempi aikataulu hankkeen toteuttamiseksi valmistuu.

 

 

Päätös                                          Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

Liitteet

41

5024/2015 Vaikutusten arviointi

 

 

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kh. esittää kv:lle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.