Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.01.2016 Pykälä 13 

 

§ 13

Asianro 7566/05.17.00/2015

 

 

Valtuustoaloite / Vanhusten asumispalvelujen riittävyys

 

 

                                                      Valtuustoaloite 8.10.2015

Jaakko Kosunen ja 31 muuta valtuutettua

                                                     

Kuopiossa vanhusten palvelujärjestelmässä laitoshoitoa on strategian mukaisesti purettu ja resursseja siirretty kevyemmän palvelurakenteen mahdollistamiseksi.

 

Vanhusten asumispalveluihin on hakeutumassa lisääntyvästi uusina ryhminä

ikääntyviä mielenterveys, päihde ja kehitysvammaisia ikäihmisiä. Tämä vaatii

osaamisen laajentamista ja myös asumispalveluilta monipuolisuutta.

 

Olemme huolestuneina seuranneet vanhusten asumispalveluresurssien riittävyyttä vastata kasvavaan kysyntään.

 

Vanhuspalvelulaki edellyttää että asumispalvelu arviointia seuraavien 3 kuukauden kuluessa asumispalvelupaikka pitäisi osoittaa hakijalle jonka on todettu täyttävän perusturva- ja terveyslautakunnan vuosittain vahvistamat myöntämisperusteet.  Kuopiossa vanhusten asumispalveluihin jonottaa epätarkoituksenmukaisessa paikassa liki 100 vanhusta ja jonotusajat ovat yli 3 kuukautta.

 

Tämä tilanne aiheuttaa asumispalvelupaikkaa odottaville vanhuksille toistuvia

päivystyskäyntejä, sairaalajaksoja ja inhimillistä kärsimystä kaatumisten ja

turvattomuuden kasvaessa.

 

Kuopion kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5§:ään vedoten me

allekirjoittaneet valtuutetut pyydämme vastausta siihen miten tähän

kestämättömään ja akuuttia reagointia vaativaan tilanteeseen aiotaan puuttua

perusturvan-terveydenhuollon palvelualueella.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 15.12.2015 § 112

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhus- ja vammaispalvelujen hallinto

 

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä, yhteensä 32 allekirjoittajaa, on tehnyt valtuustoaloitteen liittyen vanhusten asumispalvelujen riittävyyteen.

Aloitteessa on nostettu esille vanhusten asumispalveluiden muutokset liittyen lisääntyneeseen tarpeeseen koskien ikääntyvien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja kehitysvammaisten asumispalvelujen järjestämistä ja siihen liittyviin lisääntyviin osaamisvaatimuksiin.

 

Aloitteessa on todettu, että asumispalvelupaikka pitää osoittaa 3 kuukauden kuluessa palvelun kriteerit täyttäville ja edelleen on kiinnitetty huomiota asumispalveluita epätarkoituksenmukaisesti odottavien määrään ja on todettu tilanteen aiheuttavan toistuvia päivystyskäyntejä, sairaalajaksoja ja inhimillistä kärsimystä kaatumisten ja turvattomuuden kasvaessa. Valtuustoaloitteessa on pyydetty vastaamaan, miten tähän kestämättömään ja akuuttia reagointia vaativaan tilanteeseen aiotaan puuttua.

 

Valtuustoaloitteessa on nostettu esille ajankohtainen ja ratkaisua vaativa kysymys. Asian ratkaisuun on paneuduttu syksyn 2015 aikana valmistellen vuotta 2016 koskevia uusia toimintamalleja. Tilanne nähdään ongelmalliseksi paikkaa odottavien ikäihmisten kohdalta, mutta asia nähdään myös eri yksiköiden välisen yhteisen toimintamallin kehityskohteena ja hoitoketjuprosessin ongelmana. Näin ollen ratkaisua ongelmaan haetaan esisijaisesti optimoimalla hoitoprosessien sisäistä toimivuutta ja vaikuttavuutta. Tämän lisäksi pyritään parantamaan kuntoutuksellisin keinoin ikäihmisten jäljellä olevaa toimintakykyä.

 

Toimintaa kehitetään jatkuvan kehittämisen periaatteella ja tarvittavia uusia linjauksia tehdään tilanteen niin vaatiessa, jotta lainmukaiset määräajan arvioinnin toteuttamisessa ja asumispalvelun saatavuudessa turvataan.

 

Vaikutusten arviointi                 Säädösten mukainen palvelun turvaaminen ikäihmisille.

 

 

Esitys                                            Kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon ja liitteessä kuvatun tilannekuvauksen ja toimintamallit selvityksenään valtuustoaloitteeseen.

 

 

Liitteet

3

7566-2015-1 Aloite 439315_1_1.pdf

 

4

7566-2015-3 7566-2015-3 Liite valtuustoaloitteen vastaukseen - kuvaus tilanteesta 447841_1_1.pdf

 

                                                     

Valmistelija                                

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 044 718 6200

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

 

Päätös                                          Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti  palvelualuejohtajan ehdotuksen.

 

 

Liitteet

42

7566/2015 Liite valtuustoaloitteen vastaukseen - kuvaus tilanteesta

 

 

 

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kh. esittää kv:lle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi jäsen Neeta Röppäsen tekemästä esityksestä.