Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.01.2016 Pykälä 16


 

 

§ 16

Asianro 8738/00.02.01/2015

 

 

Kh:n tiedonantoja

 

 

                                                      Kh:lle saapuneet kirjeet:

 

428/2013                                     Suonenjoen kaupunginvaltuusto on päätöksellään 14.12.2015 valinnut Olli Luhtalan tilalle Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakuntaan jäseneksi varajäsenenä olleen Jouko Hännisen ja tämän varajäseneksi Hannu Matilaisen. Jälj. ympäristö- ja rakennuslautakunta.

 

2491/2013                                   Loppuselvitys 14.12.2015: Kuopion pääterveysaseman sisäosien ja talotekniikan korjaustyö v. 2013 – 2015.

 

4898/2013                                   Valtiovarainministeriön ohje 14.12.2015 (VM/2519/02.02.06.09/2015) koskien valtionavustuksen hakemista vuodelle 2016 ja vuosien 2014 ja 2015 valtionavustuksen käytön seurantaa kuntakokeilussa. Jälj. talous- ja strategiapalvelu sekä kasvun ja oppimisen palvelualue.

 

7616/2013                                   Itä-Suomen hovioikeus on todennut äänestyksen jälkeen antamassaan tuomiossa 31.12.2015, että ns. Halo-yhteisön puhelinpalveluhankintaan osallistuneilla yhteisöillä ei ole ollut perustetta purkaa TeliaSonera Finland Oyj:n kanssa vuonna 2009 tehtyä puhelinpalvelusopimusta. Hovioikeus kumosi  Pohjois-Savon käräjäoikeuden 19.6.2014 antaman yksimielisen tuomion, jonka mukaan yhteisöillä oli ollut perusteet palvelusopimuksen purkamiselle.  Samalla hovioikeus tuomitsi yhteisöt maksamaan yhtiön 1,2 Me:n suuruiset oikeudenkäyntikulut. Hovioikeuden päätökseen on mahdollista hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta 29.2.2016 mennessä.

 

1389/2014                                   Kuopion kaupunki on valittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle Itä-Suomen hallinto-oikeuden suunnittelutarveratkaisua koskevasta päätöksestä 16.11.2015, jolla Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut kaupunginhallituksen 26.5.2014 § 195 päätöksen. Suunnittelutarveratkaisua on haettu asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentamiseen Kuopion kaupungin Haminalahden kylässä sijaitsevalle tilalle Vuorenlehto RN:o 5:110.

 

3944/2014                                   Kaupunginkanslian laatima ohje asioiden käsittelyn julkisuudesta ja henkilötiedoista tietoverkossa. Jaetaan viiteaineistona.

 

6306/2014                                   Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 30.12.2015 (01032/15/2299) kunnallisasiaa koskevaan valitukseen. Kuopion kaupunginhallitus on päätöksellään 30.3.2015 § 93 hylännyt valittajien oikaisuvaatimuksen koskien kaupunginhallituksen päätöstä 15.12.2014 § 443 toimistotyöaikaa tekevän työsuhteisen henkilöstön oikeudesta ruokailla työaikana. Hallinto-oikeus on jättänyt valituksen tutkimatta ja hylännyt valittajien oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Jälj. työnantajapalvelu.

 

7490/2014                                   Siilinjärven kunnan ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirjanotteet 16.12.2015:

-         § 18 ympäristöterveyspalveluiden maksutaksa 1.1.2016 alkaen,

-         § 19 ympäristöterveyspalveluiden valvontasuunnitelman päivitys vuodelle 2016. Jälj. ympäristöpalvelut.

 

180/2015                                     Valtiovarainministeriön päätös 4.12.2015 (VM2633/02.02.06.00/2014) koskien kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutosta vuodelle 2015. Jälj.

talous- ja strategiapalvelu.     

 

3830/2015                                   Valtiovarainministeriön maksatuspäätös 16.12.2015  (VM/1895/02.02.03.09/2015) Kuopion ja Juankosken kuntaliitoksen ICT-muutostuen toteutusprojektiin. Jälj. talous- ja strategiapalvelu.

 

6698/2015                                   Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 30.12.2015 (ISAVI/2285/2015) koskien laiturin rakentamista kiinteistön 297-428-8-35 edustan vesialueelle Kallaveden Mustalahteen. Jälj. ympäristöpalvelut.

 

7063/2015                                   Siilinjärven kunnanhallitus on nimennyt 14.12.2015 edustajakseen Kuopion kaupunginseudun joukkoliikennestrategian laatimista ja työtä ohjaavaan ohjausryhmään Marjaana Pitkäsen.

 

7154/2015                                   Työ- ja elinkeinoministeriön muistio 14.12.2015: Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä. Jälj. talous- ja strategiapalvelu, kaupunkiympäristön palvelualue sekä kaupunginmetsänhoitaja Jauhiainen.

 

7536/2015                                   Suonenjoen kaupunginvaltuuston 14.12.2015 pöytäkirjanote: Rakennusvalvonnan maksujen tarkistaminen Suonenjoen kaupungissa vuodelle 2016. Jälj. ympäristö- ja rakennuslautakunta.

 

7542/2015                                   Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myönteinen poikkeamispäätös POSELY/3142/2015 (päätöksestä tarkemmin ilmenevin ehdoin) koskien omakotitalon, saunarakennuksen ja varaston rakentamista Kuopion Maaningalla (476) Kurolanlahden kylässä (404) tilalla Pönttöniemi 12-23. Jälj. strateginen maankäytön suunnittelu.

 

8126/2015                                   Opetus- ja kulttuuriministeriön ”Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosiksi 2016-2019”. Jälj. Tilakeskus ja hyvinvoinnin edistämisen johtaja Hentunen.

 

8535/2015                                   Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt kaupungilta lausuntoa (ISAVI/732/2015)maalaiturin pysyttämisestä Maaninkajärven rannalla olevan kiinteistön 476-402-2-51 edustalla. Kaupunki on antanut asiasta lausunnon ja todennut, että ilmakuvien perusteella usealla naapurikiinteistöllä on vastaavanlainen maalaituri, hankkeelle ei ole maankäytöllisiä esteitä.

 

8848/2015                                   Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt päätöksellään 15.12.2015 (ISAVI/2052/07.03.05/2015) Nilsiän kirjaston peruskorjaushankkeelle valtionavustusta 248 000 euroa. Jälj. talous- ja strategiapalvelu sekä kasvun ja oppimisen palvelualue.

 

8877/2015                                   Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 14.12.2015
(POSELY/3205/2015) koskien luonnonsuojelualueen perustamista tilalla 297-467-2:24 Honkaniemi. Jälj. ympäristöpalvelut.

 

8881/2015                                   Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote 17.12.2015
(dnro 140/KKV14.00.40/2015) : Kuntien yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisessa puutteita. Jälj. kaupunginjohtaja Paronen, palvelualuejohtaja Pirhonen, konserniohjausjohtaja Airaksinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Vainikainen.

 

8898/2015                                   Päätös laajakaistarakentamisen lain 1186/2009 mukaisen tuen saajan valinnan perumisesta Lainlahden kunnan ja Kuopion kaupungin alueelle. Jälj. talous- ja strategiapalvelu sekä tietohallintojohtaja Vornanen.

 

9082/2015                                   Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus (POSELY/3271/2015) Kuopion kaupungille 11. kaupunginosan korttelin 52 tontin 1 omistajana, että ELY-keskus on 22.12.2015 ottanut omasta aloitteestaan vireille asian edellä mainitulla tontilla olevien entisen sokeainkoulun rakennusten (toimisto eli entinen johtajan asunto, sauna- ja pesurakennus, kurssikeskus eli ent. asuntola, koulu ja talousrakennus ja niihin liittyvän piha-alueen) suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaisena asiana. Jälj. Tilakeskus, kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut ja strateginen maankäytön suunnittelu.

 

9121/2015                                   Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n vetoomus Kuopion kaupungille terveydenhuollon maksujen korottamista vastaan. Jälj. perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue.

 

Paikallinen työehtosopimus Kuopion Veden sähkökunnossapidon vapaamuotoisen varallaolon korvaamiseksi.

 

                                                      Purkamisaikomusilmoitus, joka koskee tonttia 297-12-68-1.

                                                     

                                                      Itä-Suomen huoltopalvelut lky Servican johtokunnan kokouksen 11/17.12.2015 pöytäkirja.

 

                                                      Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 25.11.2015. Jälj. kaupunginlakimies Toivanen.

 

                                                      Tilastokeskuksen tilasto marraskuu 2015: Kuluttajahintaindeksi.

 

                                                      Nordea Pankki Suomi Oyj:n ilmoitus yksilöidyn erityistakauksen vanhentumisen katkaisemisesta, jonka voimassaolo jatkuu entisen sisältöisenä. Velallinen Maaningan Vuokrahuoneistot Oy.

                                                     

Nordea Pankki Suomi Oyj:n ilmoitus takauksen 10 vuoden vanhentumisajan katkaisemiseksi. Velallinen on Kiinteistö Oy Nilsiän Vuokratalot.

 

Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja 15/18.12.2015. Jälj. palvelualuejohtaja Pirhonen ja konserniohjausjohtaja Airaksinen.

 

Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 9/16.12.2015. Jälj. perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue.

 

Savon Kuituverkko Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 23.10.2015. Jälj. palvelualuejohtaja Pirhonen, konserniohjausjohtaja Airaksinen, talous- ja rahoitusjohtaja Vainikainen sekä tietohallintojohtaja Vornanen.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston pöytäkirja 2/14.12.2015.

 

VVO-yhtymä Oyj:n yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaiset ilmoitukset osakkeenomistajille. Lappeenrannan kaupunki on myynyt 100 kpl VVO-yhtymä Oyj:n A-sarjan osakkeita Goldcup 12177 AB:lle ja 100 kpl Privanet Group Oyj:lle. Mahdolliset lunastusvaatimukset on pyydetty ilmoittamaan 15.1.2016 ja 20.1.2016 mennessä. Jälj. talous- ja strategiapalvelu.

 

                                                      Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

                                                     

-        hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan kokouksesta 15.12.2015,

-        Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen johtokunnan kokouksesta 6/16.12.2015,

-        kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksesta 17.12.2015,

-        Kuopion Veden johtokunnan kokouksesta 9.12.2015,

-        ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksesta 10.12.2015.

 

                                                      Seuraavat konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen viranhaltijoiden päätökset ajalta 7.12.2015 – 3.1.2016:

 

Asianro

Päätöksentekijä

Asiakirjan tyyppi

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

8736/2015

asiakaspäällikkö - VVP Asiakaspäällikkö

Hankinta- ym. sopimukset

1 § / 2015

14.12.2015

Hankintapäätös/Työpöy-tien sähkösäätöiset rungot jaloilla

8909/2015

asiakkuuspäällikkö III - TLK Asiakkuuspäällikkö III

Vuokraus ja varausasiat

3 § / 2015

18.12.2015

Pihlajakoti, Ollintie 16 Maaninka, huoneiston vuokrauspäätös

8907/2015

asiakkuuspäällikkö III - TLK Asiakkuuspäällikkö III

Vuokraus ja varausasiat

2 § / 2015

18.12.2015

Kauppahalli, Multimäki, vuokrauspäätös huoneisto tunnus 06301

9126/2015

elinkeinojohtaja - VVP Elinkeinojohtaja

Elinkeinoasiat

10 § / 2015

30.12.2015

Avustuksen myöntäminen Nilsiän urheilu- ja metsästysampujat ry:lle

1357/2015

henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö - KON Henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö

Henkilöstöasiat

36 § / 2015

18.12.2015

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio)/lomituspalvelujohtaja ja lomituspalvelupäällikkö

1916/2015

henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö - KON Henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö

Henkilöstöasiat

35 § / 2015

15.12.2015

Erilliskorvaus rakennusten sähkölaitteistojen käytön johtajuudesta, Kuopion Tilakeskuksen talotekniikka-asiantuntija

6729/2015

henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö - KON Henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö

Henkilöstöasiat

34 § / 2015

15.12.2015

Rakennusarkkitehdin tehtäväkohtaisenpalkan tarkistaminen

5287/2015

henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö - KON Henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö

Henkilöstöasiat

33 § / 2015

15.12.2015

Sovellusasiantuntijan tehtävän vaativuuden arvioinnin ja tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen

6728/2015

henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö - KON Henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö

Henkilöstöasiat

32 § / 2015

15.12.2015

Rakennusarkkitehdin tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen

8788/2015

henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö - KON Henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö

Henkilöstöasiat

31 § / 2015

15.12.2015

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio)/lomituspalvelupäällikkö

8556/2015

henkilöstöjohtaja - KON Henkilöstöjohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

8 § / 2015

8.12.2015

Savon ammatti- ja aikuisopiston tarjouksia kevään 2016 keskitettyyn koulutusohjelmaan

8772/2015

kansliasihteeri - KON Kansliasihteeri

Muut asiat

38 § / 2015

15.12.2015

Anomus kaupungintalon juhlasalin käytöstä vuokravapaasti vuonna 2016

8646/2015

kansliasihteeri - KON Kansliasihteeri

Muut asiat

37 § / 2015

15.12.2015

Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / valtakunnallinen aivoviikko / Avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus 15.12.2016

8339/2015

kansliasihteeri - KON Kansliasihteeri

Muut asiat

36 § / 2015

7.12.2015

Kuopion kaupungintalon juhlasalin vuokrasopimus / Esteetön, valtakunnallisen kulttuuri- ja taidetapahtuma Kuopiossa 10.-11.6.2016

8338/2015

kansliasihteeri - KON Kansliasihteeri

Muut asiat

35 § / 2015

7.12.2015

Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Kuopion kamarimusiikkiseuran konsertit keväälle v. 2016

8823/2015

kaupunginjohtaja - KON Kaupunginjohtaja

Muut asiat

9 § / 2015

16.12.2015

Kuopion kaupungin edustajien nimeäminen yhtiö- ja yhtymäkokouksiin sekä hallituksiin 2016-2018

8846/2015

konserniohjausjohtaja - KON Konserniohjausjohtaja

Henkilöstöasiat

12 § / 2015

17.12.2015

Kannustava palkkaus, kertapalkkio, Kuopion Tilakeskus, Kiinteistöpalvelut

8803/2015

konserniohjausjohtaja - KON Konserniohjausjohtaja

Henkilöstöasiat

13 § / 2015

17.12.2015

Kannustava palkkaus, kertapalkkio, Kuopion Tilakeskuksen asiakkuuspäällikkö

3068/2015

konserniohjausjohtaja - KON Konserniohjausjohtaja

Vuokraus ja varausasiat

1 § / 2015

14.12.2015

Maaninka virastotalo, Maaningantie 36, 338 m2 vuokrauspäätös

9067/2015

lomituspalvelujohtaja - KON Lomituspalvelujohtaja

Vahingonkorvaukset

41 § / 2015

23.12.2015

Vahingonkorvaushakemus

5617/2015

lomituspalvelujohtaja - KON Lomituspalvelujohtaja

Vahingonkorvaukset

39 § / 2015

23.12.2015

Vahingonkorvaushakemus

8614/2015

lomituspalvelujohtaja - KON Lomituspalvelujohtaja

Vahingonkorvaukset

40 § / 2015

23.12.2015

Vahingonkorvaushakemus

8385/2015

lomituspalvelujohtaja - KON Lomituspalvelujohtaja

Vahingonkorvaukset

42 § / 2015

23.12.2015

Vahingonkorvaushakemus

8603/2015

lomituspalvelujohtaja - KON Lomituspalvelujohtaja

Vahingonkorvaukset

43 § / 2015

23.12.2015

Vahingonkorvaushakemus

8638/2015

markkinointijohtaja - VVP Markkinointijohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

17 § / 2015

9.12.2015

Kuopion kaupungin verkkosivuston sosiaalisen median palveluiden tar-jouksen hyväksyminen

8716/2015

palvelualuejohtaja - Jarmo Pirhonen

Henkilöstöasiat

1 § / 2015

14.12.2015

Kaupunkiympäristön palvelualueen henkilöstö- ja talouspäällikön sijaiset

774/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja hep ja kop

Henkilöstöasiat

33 § / 2015

18.12.2015

Kasvun ja oppimisen palvelualueen täyttöluvat 18.12.2015 / perusopetus ja nuorisopalvelut

774/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja hep ja kop

Henkilöstöasiat

31 § / 2015

11.12.2015

Täyttölupa / tuotantojärjestäjä / hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / taidepalvelut

8913/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja kyp

Muut asiat

1 § / 2015

21.12.2015

Luottokortin hakeminen / asuntotoimenjohtaja

8807/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja kyp

Henkilöstöasiat

12 § / 2015

22.12.2015

Kaupunkiympäristön palvelualueen täyttöluvat 1.10. - 15.12.2015

7823/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja kyp

Henkilöstöasiat

11 § / 2015

22.12.2015

Suunnittelujohtajan avoimen viran hoitaminen 1.1.2016 alkaen

8661/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja kyp

Henkilöstöasiat

10 § / 2015

9.12.2015

Määräaikainen asuntotoimenjohtajan virka

1819/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja ptp

Henkilöstöasiat

46 § / 2015

18.12.2015

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat / Johtoryhmä 8.12.2015

8791/2015

tietohallintojohtaja - KON Tietohallintojohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

7 § / 2015

15.12.2015

Pysäköinninvalvonnan mobiiliratkaisu, ParkkiV:n lisäkehityksen hankinta

6052/2015

toimitilapäällikkö - TLK Toimitilapäällikkö

Vuokraus ja varausasiat

6 § / 2015

14.12.2015

Nilsiän virastotalo, Nilsiäntie 76, liikehuoneisto 48 m2 vuokrauspäätös

6052/2015

toimitilapäällikkö - TLK Toimitilapäällikkö

Vuokraus ja varausasiat

5 § / 2015

11.12.2015

Nilsiän virastotalo, Nilsiäntie 76, liikehuoneisto 90 m2 vuokrauspäätös

6123/2015

toimitilapäällikkö - TLK Toimitilapäällikkö

Vuokraus ja varausasiat

4 § / 2015

11.12.2015

Savilahti, Savilahden erityisalueet 4, Savisaari 61, Kaupungin puutarhan D talousrakennus vuokrauspäätös

6110/2015

toimitilapäällikkö - TLK Toimitilapäällikkö

Vuokraus ja varausasiat

3 § / 2015

11.12.2015

Savilahti, Savilahden erityisalueet 5, työhuone 047 vuokrauspäätös

6110/2015

toimitilapäällikkö - TLK Toimitilapäällikkö

Vuokraus ja varausasiat

2 § / 2015

11.12.2015

Savilahti, Savilahden erityisalueet 5, autohalli 132 vuokrauspäätös

8712/2015

toimitilapäällikkö - TLK Toimitilapäällikkö

Vuokraus ja varausasiat

1 § / 2015

11.12.2015

Männistön Mäntykampus, Lönnrotinkatu 25, ravintolatilan vuokrauspäätös

 

                                                      Esityslistan viiteaineistona jaetaan täyttölupapäätökset.      

 

                                                     

 

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

Merkittiin, että jäsenet Erkki Virtanen ja Jukka Pulkkinen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.