Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.01.2016 Pykälä 5


 

 

§ 5

Asianro 89/02.05.04/2016

 

 

Pitkäaikaisen lainan ottaminen vuonna 2016 ja korkosuojausten tekeminen

 

 

Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

 

Tausta ja perustelut:                 Kuopion kaupungin lainakanta 31.12.2015 tilanteessa oli 314,1 miljoonaa euroa eli noin 2.800 euroa asukasta kohden, kun asukasluvun oletetaan vuoden vaihteessa vastaavan marraskuun 201 5 lopun ennakkoväkilukua (n.112.200 asukasta).

 

                                                      Kuopion kaupungin vuoden 2016 talousarviossa on varauduttu ottamaan lainaa enintään 61 miljoonaa euroa, josta määrästä 24,8 miljoonaa euroa on lainakannan kokonaismäärää kasvattavaa uutta rahoitusta ja 36,2 miljoonaa euroa vuonna 2016 erääntyvien lyhennysten uudelleenrahoittamista. Talousarvion mukaisen lainamäärän nostamisella lainakanta nousee vuoden 2016 aikana noin 339,1 miljoonaan euroon. Lainamäärä olisi tällöin noin 2.980 euroa asukasta kohden kaupunginhallituksen vahvistaman väestöennusteen mukaisella asukasmäärällä laskettuna.

 

Kaupungin lainakannan suojausaste 31.12.2015 tilanteessa oli 65 %. Suojausasteen laskennassa on huomioitu koronvaihtosopimusjohdannaisten lisäksi myös kiinteät korot ja luonteeltaan kiinteää korkoa vastaavat pitkät, yli 12 kuukauden viitekorkosidonnaisuudet. Mikäli uusia suojaustoimia ei tehdä, suojausaste laskee vuoden 2016 loppuun mennessä noin 63 %:n tasolle ja edelleen vuoden 2017 loppuun mennessä 59 %:n tasolle. Todellinen suojausaste on kuitenkin riippuvainen nostettavien uusien lainojen määristä, nostoajankohdista ja lyhennysohjelmista.

 

Markkinakorot ovat historiallisen alhaisella tasolla ja tämän hetken markkinaodotusten mukaan korot eivät tule nousemaan lähivuosina nopeasti. Tässä tilanteessa kaupungin lainasalkun suojausasteen laskeminen käyttäen uusien lainojen nostossa lyhyitä viitekorkoja on lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna perusteltua. Tämä lisää kuitenkin mahdollisen korkojen nousun aiheuttamaa korkoriskiä. Kaupungin lainasalkun korkoriski pitkällä aikavälillä on merkittävä, sillä yhden prosenttiyksikön muutos viitekoroissa voi tarkoittaa jopa yli 0,5 miljoonan euron nousua korkokustannuksissa jo vuoden 2016 aikana. Toisaalta korkomarkkinatilanne on heijastunut myös kiinteiden korkojen tasoon ja korkojohdannaisten hintoihin.

 

Kaupungin lainakannan suuruus ja lainamäärän jatkuva kasvaminen huomioiden suojausasteen pitäminen vähintään 50 %:n tasolla tulevien vuosien aikana on perusteltua. Talousarviossa 2016 kaupunginvaltuusto on valtuuttanut kaupunginhallituksen tekemään tarpeelliset lainasalkun korkoriskiltä suojaustoimenpiteet siten, että suojausaste taloussuunnitelmakauden aikana on enintään 80 % kunkin vuoden viimeisen päivän tarkastelutilanteessa.

 

 

Vaikutusten arviointi                 Esitys on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus päättää:

 

-       ottaa pitkäaikaista lainaa yhteensä enintään 61 miljoonaa euroa, joka määrä nostetaan vuoden 2016 aikana vaiheittain maksuvalmiuden sitä edellyttäessä,

-       valtuuttaa talous- ja rahoitusjohtajan kilpailutusten jälkeen päättämään rahoitusten nostosta sekä sopimaan tarkemmat lainaehdot ja nostoajankohdat rahoituslaitosten kanssa

-       suojata mahdollista korkojen nousua vastaan kaupungin lainakantaa siten, että suojausaste on talousarviovuoden 2016 ja taloussuunnittelukauden 2017–2019 aikana enintään 80 % kunkin vuoden viimeisen päivän tarkastelutilanteessa, että lainojen kiinteäkorkoisuuden lisäksi korkoriskin hallintaan käytetään myös rahalaitosten kanssa tehtäviä johdannaissopimuksia ja että suojauksia voidaan tehdä vaiheittain, pääomaltaan kertaerääntyvinä sekä myös myöhempinä tilikausina alkavina,

-       valtuuttaa talous- ja rahoitusjohtajan tekemään rahoituslaitosten kanssa solmittujen johdannaisyleissopimusten puitteissa yksittäisiä johdannaissopimuksia edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti,

-       valtuuttaa talous- ja rahoitusjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat sopimusasiakirjat ja muun dokumentaation johdannaissopimusten tekemiseen liittyen

 

 

 

Liitteet

3

89/2016 Rahoituskatsaus

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Toni Vainikainen

 

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

                                                      Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen selostaa asiaa kokouksessa.

 

 

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kh. hyväksyy talous- ja rahoitusjohtajan päätösesityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.