Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.01.2016 Pykälä 6 

 

§ 6

Asianro 2366/02.02.02/2015

 

 

Marraskuun 2015 kuukausiseuranta, ennuste loppuvuodelle 2015

 

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

 

Yleistä

 

Raportissa on ydinkaupungin 11 kuukauden toteuma ja ennuste koko tilikauden tulokseksi sekä yhteenveto ydinkaupungin, taseyksiköiden ja liikelaitosten ennusteista kuluvan vuoden toteumaksi. Ennuste perustuu palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten itse laatimiin ennusteisiin.

 

Kuukausiraportti marraskuu 2015 sekä ennuste koko vuoden tulokseksi

 

Palvelualueet ennustavat vuoden 2015 toimintatuottojen yhteismääräksi 147,0 milj. euroa, mikä on 0,4 milj. euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa, mutta 2,9 milj. euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa.

Suurimmat erot budjettiin nähden ovat konsernipalvelussa ja kaupunkiympäristön palvelualueella. Lomituspalvelun, joka on konsernipalveluiden nettositova yksikkö, toimintatuottoja ennakoidaan kertyvän 2,1 milj. euroa budjetoitua vähemmän johtuen lomituspäivien vähentymisestä. Kaupunkiympäristön palvelualueella joukkoliikenteen lipputuloja arvioidaan kertyvän 0,8 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella liikuntapaikkojen lipputuloja arvioidaan kertyvän 0,4 milj. euroa budjetoitua vähemmän.  Toimintatuottojen ennuste on laskenut lokakuun ennusteeseen nähden 1,1 milj. euroa.

 

Toimintakulujen kokonaismääräksi ennustetaan 763,6 milj. euroa, mikä on 0,8 milj. euroa vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa ja 7,2 milj. euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa. Lokakuun ennusteeseen nähden toimintakulujen ennuste on laskenut 4,9 milj. euroa. Talousarvioon nähden suurimmat poikkeamat toimintakuluissa on konsernipalvelussa ja kaupunkiympäristön ja perusturvan palvelualueilla. Konsernipalvelun toimintakulujen arvioidaan alittuvan 2,2 milj. euroa johtuen pääosin lomituspäivien vähenemisestä. Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakulujen arvioidaan alittuvan 2, 0 milj. euroa johtuen pääosin budjetoitua pienempänä toteutuvista joukkoliikenteen liikennöintikorvauksista ja avustuksista.  Perusturvan palvelualueen toimintakulujen alitukseksi on arvioitu 1,6 milj. euroa johtuen pääosin pienempänä toteutuvaksi toimeentulotuesta.  Palvelualuekohtaiset tiedot kulueristä, joihin ylitykset kohdistuvat, ovat palvelualueiden laatimissa teksteissä kunkin palvelualueen käyttötalousosan yhteydessä.

 

Toimintakate on edellä mainituista syistä johtuen toteutumassa 1,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota ja 4,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintakate heikkenee ennusteen mukaan vuoden 2014 tilinpäätökseen nähden 44,9 milj. euroa (4,2 %). Maaningan kuntaliitos huomioiden toimintakate heikkenee reilut 24 milj. euroa ja 4 %. Muutosta voidaan pitää korkeana.

 

Verotulojen kertymä marraskuussa oli 393,0 milj. euroa, jossa on kasvua viime vuoden Kuopion ja Maaningan yhteenlaskettuihin verotuloihin 13,6 milj. euroa ja 3,6 %. Verotuloennustetta on korotettu yhteensä 2,9 milj. eurolla touko- ja heinäkuun ennusteisiin nähden 426,6 milj. euroon. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena 163,7 milj. euroa.

 

Korko- ja muiden rahoituskulujen arvioidaan toteutuvan 1,0 milj. euroa talousarviota pienempinä johtuen markkinakorkojen pysymisestä matalalla tasolla.

 

Poistojen arvioidaan toteutuvan 17,7 milj. euron suuruisina ja ylittävän talousarvion 1,5 milj. eurolla.

 

Tuloslaskelmaennusteen mukaan ydinkaupungin koko vuoden tulos muodostuu -19,4 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä on 4,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempi tulos. Alkuperäinen talousarvio oli laadittu -22,6 milj. euroa alijäämäiseksi. Alijäämä on 1,1 milj. euroa pienempi kuin lokakuun ennusteessa. Taseyksiköiden ja liikelaitosten yhteenlasketuksi tulokseksi ennustetaan muodostuvan 0,5 milj. euroa. Siten koko kaupungin tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan – 18,9 milj. euroa.

 

Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy pitkävaikutteisia tuottavuus- ja tasapainotustoimenpiteitä, joiden lisävaikutukseksi on arvioitu yhteensä 7,3 milj. euroa.

 

Koska vuoden 2014 tilinpäätös toteutui merkittävästi budjetoitua parempana ja vuoden 2015 talousarvio siten pohjautui selvästi vuoden 2014 toteutunutta tilinpäätöstä heikompiin toimintakatteen lähtötasoihin, päätti kaupunginhallitus 18.5.2015, että palvelualueet ja vastaavat lautakunnat valmistelevat 30.6.2015 mennessä aikataulutetut ja seurattavissa olevat suunnitelmat, joilla ydinkaupunkitasoinen toimintakate saadaan 7,1 miljoonaa euroa paremmaksi kuin talousarviossa 2015. Palvelualueiden valmistelemat sopeutusesitykset olivat toimintakatetasolla yhteensä 2,5 milj. euroa, joten esitykset jäivät 4,6 milj. euroa alle asetetun tavoitteen. 

 

Marraskuun kuukausiraportin tilinpäätösennusteiden mukaan vetovoimaisuuden ja kaupunkiympäristön palvelualueet saavuttavat sopeutukselle asetetut tavoitteet. Heikoimmin sopeutustavoitteessa ovat onnistuneet perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet, sillä perusturvan palvelualueen toimintakate-ennuste on 3,3 milj. euroa ja terveydenhuollon palvelualueen toimintakate-ennuste 5,2 milj. euroa heikompi kuin sopeutettu talousarvio.

 

Vaikutusten arviointi                 Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

Liitteet

4

2366/2015 marraskuun kuukausiraportti

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pirjo Salmelainen

puh. +358 017 18 2807

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kh. keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Keskusteltuun kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Toni Vainikainen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.