Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 21.01.2016/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 11

Asianro 200/00.02.03/2016

 

 

Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2016

 

 

Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

                                                      Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Diaarinumero 3488/1/14/ 29.12.2015, asia: lainvoiman saaneen päätöksen purkamista koskeva hakemus (ympäristöjohtajan päätös hakemuksesta vapautus liittämisvelvollisuudesta Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnan vesijohtoon): - Korkein hallinto-oikeus on hylännyt hakemuksen.

 

                                                      Vaasan hallinto-oikeuden päätös Diaarinumero 01484/15/51013/ 12.1.2016, asia: valitus ympäristölupa-asiassa, muutoksenhakija: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualue, luvan hakija: Savon Voima Oyj. – Hallinto-oikeus päätös: lausuminen asiassa esitetyistä vaatimuksista raukeaa, koska muutoksenhakija on peruuttanut valituksensa hallinto-oikeuteen 21.12.2015 sähköpostitse saapuneella kirjelmällä.

 

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Dnro ISAVI/2285/2015/ 30.12.2015, asia: Laiturin rakentaminen kiinteistön 297-428-8-35 edustan vesialueelle Kallaveden Mustalahteen, Kuopio. – Lupa myönnetty.

 

                                                      Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Dnro ISAVI/3673/2015/ 9.12.2015, asia: kaapeleiden asentaminen Syväriin Lohisaaresta ja Haapaniemestä Keinolansaareen sekä Keinolansaaresta Hietasalon saareen ja valmistelulupa, Kuopio.

 

                                                      Itä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Dnro ISAVI/732/2015/ 1.12.2015, asia: Maalaiturin pysyttäminen Maaninkajärven rannalla olevan kiinteistön 476-402-2-51 edustalla, Kuopio. Lausunnossa on muistutettu veden vaihtumisen turvaamisesta pengeralueella.

 

Itä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Dnro ISAVI/3346/2015/ 29.12.2015, hakija: Kuopion kaupunki, asia: luonnontilaisen noron vaarantamiskiellosta poikkeaminen Tervalammennoron osalta, Hiltulanlahti, Kuopio. – Ei annettu lausuntoa.

 

Pohjois-Savon ELY-keskus on 23.11.2015 hyväksynyt tietyin ehdoin Ekokem-Palvelut Oy:n esityksen jätejakeiden hyötykäytöstä Sorsasalon kaatopaikkojen rakenteissa ja toiminnoissa.

 

Pohjois-Savon ELY-keskus on 21.12.2015 antanut Kuopion kaupungille päätöksen ympäristönsuojelulain 136§:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee maaperän kunnostusta Neulaniemessä entisen Puolustusvoimien Kuopion asevarikon alueella.

 

Ilmoitus merkinnästä jätehuoltorekisteriin (JL 100 §) / Jätehuolto Arvo Ylönen Oy / Varastotie 5, 77600 Suonenjoki / jätteen keräys (jätepaperi, pahvi, energiajäte (muovi).

 

Ilmoitus merkinnästä jätehuoltorekisteriin (JL § 100) / Paperinkeräys Oy / Suonenjoen kaupungin alueella olevat alueelliset paperinkeräyspisteet / jätteen keräys (paperin aluekeräyspisteet, 11 kpl).

 

Suonenjoen kaupunginvaltuuston ote pöytäkirjasta 14.12.2015 § 60: Kaupunginvaltuusto valitsi Olli Luhtalan tilalle Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakuntaan jäseneksi  varajäsenenä olleen Jouko Hännisen ja tämän varajäseneksi Hannu Matilaisen.

 

 

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös antopäivä 30.12.2015, diaarinumero 01944/15/4113, Asia: Hallinto-oikeus hylkäsi täytäntöönpanon kieltoa koskevan hakemuksen ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 3.9.2015 § 84. Asiassa on kysymys rakennusluvasta ja rakennustyön aloittamisoikeudesta omakotitalolle käyttöönottokatselmukseen saakka Rönössä tontilla 297-18-17-18. Hallinto-oikeus antaa päätöksen pääasian osalta myöhemmin.

 

 

Alueellisen rakennusvalvonnan viranhaltijoiden päätökset:

       Kuopion ja Suonenjoen rakennustarkastajan sekä rakennuslupainsinöörien päätökset lupa-asioissa ajalta 30.11.2015–5.1.2016 (Päätösluettelot löytyvät internetistä osoitteesta www.kuopio.fi kohdasta tontit ja rakentaminen, rakennusvalvonta, luvat ja päätökset).

Ympäristöjohtajan päätöspöytäkirjat:

 

                                                      -     Hankinta- ym. sopimukset § 5/ 3.12.2015

-        Lupa- ja ilmoitusasiat §:t 126-139/ 4.12.-21.12.2015.

 

Ympäristöterveyspäällikön päätöspöytäkirjat:

 

-        Lupa- ja ilmoitusasiat §:t 6ö8-74/ 24.11.-21.12.205.       

                   

 

Vaikutusten arviointi                 -

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pirjo Pääkkönen

puh.  017 18 2189

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

 

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

 

Päätös                                          Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtaja päätösehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa