Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 16.02.2016 Pykälä 15 

 

§ 15

Asianro 1198/02.05.01.00/2016

 

 

Yhteistoiminta-avustuksen myöntämisen periaatteet

 

 

Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus

 

 

                                                          Markkinoinnin, viestinnän ja asiakaspalvelujen asiakaspäällikkö on valmistellut Yhteistoiminta-avustuksen myöntämisen periaatteita. Kuopion kaupunki myöntää vuosittain avustuksia Kuopiossa järjestettäville tapahtumille sekä eri toimijoille toiminnasta koituvan taloudellisen riskin pienentämiseksi.  Kuopion kaupungilla on käytössään tapahtumien arviointi- ja hyödyntämismalli, jota voidaan käyttää strategisesti merkittävien yhteistyöorganisaatioiden toiminnan tukemiseen. Kuopion kaupunki voi varata kaupungin talousarvioon vuosittain määrärahan käytettäväksi strategisesti merkittävien tapahtumien ja toimijoiden tukemiseen. Toimijat, jotka täyttävät tämän yhteistoiminta-avustuksen ehdot, voivat hakea tuen piiriin. Avustus on tarkoitettu hakijan toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Avustusta ei myönnetä voittoa tuottavaan toimintaan. Yhteistoiminta-avustuksen tavoitteena on rakentaa kumpaakin osapuolta palveleva pitkäaikainen ja toimiva yhteistyö.

 

Yhteistoiminta-avustuksen tavoitteet

1         Toiminta on sisällöltään ja vaikuttavuudeltaan kaupungin strategiaa tukevaa sekä Kuopio kuvaa ja vetovoimaa vahvistavaa

2         Toiminta houkuttelee kaupungille merkittäviä kohderyhmiä

3         Toiminta tarjoaa kaupungille erityisen kansainvälisen imagollisen näkyvyyden

 

Avustusta koskevat yleiset periaatteet

1         Avustuksen myöntäminen perustuu tarkoituksenmukaisuus- ja tarveharkintaan.

2         Avustus on aina osarahoitus.

3         Tukemisella ei saa olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia yritystoimintaan.

4         Toiminta on kaupungin strategian mukaista toimintaa.

5         Toimintaa arvioidaan sen laajuuden ja laadun mukaan sekä yhteiskunnallisen merkityksen kannalta.

6         Samaan toimintaan avustusta voidaan myöntää vain yhdestä kaupungin organisaatiosta.

7         Valmistelussa otetaan huomioon hakijan muualta saamat avustukset.

Vaikutusten arviointi               

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy yhteistoiminta-avustuksen myöntämisen periaatteet edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

 

 

 

 

 

Liitteet

1

1198/2016 Yhteistyöavustuksen periaatteet

 

                                                          Valmistelija                                                           

Petri Kervola

puh.  044 18 2062

Pekka Savolainen

puh.  044 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä palvelualuejohtajan ehdotuksen.

 

 

Päätös                                            Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

 

Esitän, että lautakunta keskustelee ja ohjeistaa yhteistoiminta-avustuksen periaatteiden valmistelua. Viimeistellyt avustuskriteerit tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen.

 

Rauno Airas palasi kokoukseen klo 16.48 tämän asian käsittelyyn.

 

Allu Koskinen poistui kokouksesta klo 17.10. tämän asian käsittelyn aikana.

 

Petri Kervola poistui kokouksesta klo 17.24 tämän asian käsittelyn jälkeen.