Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 16.02.2016 Pykälä 17 

 

§ 17

Asianro 1023/02.02/2016

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2015 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toiminnalle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet toteutuivat pääosin suunnitellun mukaisesti.

 

Talousarviossa pysyminen on edellyttänyt toiminnallisia sopeuttamistoimenpiteitä sekä maksujen ja taksojen tarkistamista. Palvelusopimuksiin on tehty talouden edellyttämät vähennykset ja henkilöstösuunnitelmia on toteutettu taloudellisten reunaehtojen mukaisesti.

 

Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu vuodelle 2015 asetettujen painopisteiden mukaisesti.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2015 talousarvion toteutuminen:

 

 

Talousarvio

+ tamu

Toteutuma

Erotus

%

Toimintatuotot

   10 423 652

10 076 667

-346 985

96,7

Toimintakulut

-45 481 490

-44 893 092

588 398

98,7

Toimintakate

-35 057 838

-34 816 425

241 413

99,3

 

Kirjasto- ja museopalveluissa tulotavoite ei toteutunut.  Liikuntapaikkapalveluiden kävijämäärissä ei ole merkittävää muutosta, mutta asiakasmaksutuottojen kertymä ei toteutunut ennakoidusti. Syynä tulojen alittumiseen on mm. käyttäjäprofiilin muuttuminen jossain määrin aleryhmäläisiin, jossa maksut ovat pienimmät mm. eläkeläiset. Ulkoilu- ja virkistysyksikössä tulotavoite saavutettiin ja muiden yksiköiden osalta tulovajeet saatiin katettua menoja karsimalla. Koko omatoimisen hyvinvoinnin avainprosessin osalta toimintakate on n. 99 000 € positiivinen.

 

Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön toimintakate alittui n. 11 000 € saatujen avustusten vuoksi, varsinaisen toiminnan menoja mm. henkilöstömenoja saatiin katettua avustuksilla. Kansalaisopiston tulos on n. 27 000 € positiivinen, toteutuma on 99,2 %.

 

Taidepalveluissa teatterin osalta tulotavoite saavutettiin, mutta menot ylittyivät peruskorjauksesta ja laajennuksesta aiheutuneen lomapalkkavelan vuoksi siten, että toimintakate on hieman negatiivinen (n. -13 000 €). Teatterilla oli ensimmäinen kolmivuotisbudjettikausi, joten negatiivinen tulos siirtyy vuodelle 2016.  Musiikkikeskuksella on kolmivuotisen kauden viimeinen vuosi ja hyvä tulos (n. 85 000 €) jää vuoden 2015 tilinpäätökseen.

 

Tapahtumapalveluiden talous toteutui lähes talousarvion mukaisesti ja tukipalveluiden n. 36 000 € alle talousarvion.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue saavutti 0,2 M€ lisäsopeutusvaatimuksen, jonka kaupunginhallitus asetti 18.5.2015 kokouksessa.

 

Investointien toteutuminen:

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarvion investointiosassa varattiin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle -360 000 € määräraha koneiden ja kaluston hankintaan, jonka käyttöikä on yli kolme vuotta ja hankintahinta yli 10 000 €. Investointimäärärahasta on esitetty 160 000 € siirrettäväksi vuodelle 2016 Studentian katsomoiden hankintaa varten. Tästä on tehty erillinen talousarviomuutosesitys lautakunnalle. Investointikustannuksia toteutui -192 220 €, toteutuma oli 96,11 %, kun otetaan huomioon siirtyvä määräraha. 

 

Museon prosenttitaide- ja taidehankintojen määräraha oli tuloissa 41 000 € ja menoissa -100 000 €, kate -59 000 €. Tuloja toteutui 21 500 € ja menoja toteutui -79 894 €, toimintakatteen toteutuma on -58 394 €, eli 99 %.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toteuttamien Yhdyskuntarakentamisen urheilu- ja virkistysalueiden investointikulut toteutuivat 92 %, n. 200 000 € alle talousarvion ja vastaavasti lähiliikuntapaikkojen investointikulut toteutuivat 167,5 %, n. -185 000 yli talousarvion. Sitovuustaso kv:lle ja lautakunnalle on yhdyskuntarakentaminen yhteensä. Ulkoilu- ja virkistysalueille tuli n. 200 000 € budjetoimatonta tuloa, joka on Pohjois-Savon Liiton avustus Tahkon keskustaan rakennettuun Tahko Event Parkiin, joka valmistui alkukesällä.

 

Vaikutusten arviointi                Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

 

Liitteet

4

1023/2016 Tilinpäätös 2015

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh.  044 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy selvityksen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2015 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta liitteineen ja antaa sen eteenpäin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.