Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 31.03.2016 Pykälä 14 

 

§ 14

Asianro 1917/08.01.00/2015

 

 

Kuopion toimivalta-alueen joukkoliikenteen yhdistelmäraportti 2015

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen
KT-suunnittelu

 

                            

EU:n palvelusopimusasetus (1370/2007) velvoittaa toimivaltaisen viranomaisen julkaisemaan kerran vuodessa yhdistelmäraportin, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteen täyttämisestä.

 

Kuopion kaupunki seudullisena toimivaltaisena viranomaisena on asettanut alueellaan hintavelvoitteita, joita sopimusliikennettä ajavien liikenteenharjoittajien on noudatettava.

 

Joukkoliikenteen lainsäädännön mukainen ensimmäinen siirtymäkausi päättyi 30.6.2014. Viranomaisen järjestämät joukkoliikennepalvelut toimivalta-alueella käynnistyivät 1.7.2014. Uudessa tilanteessa lipputulot tulevat kokonaisuudessaan viranomaiselle, joka määrittelee lippujen asiakashinnat. Päätettyjen asiakashintojen perusteella lipputukia on maksettu vain Oy Matkahuolto Ab:n seutu- ja kaupunkilipuille, joita viranomaisen asettamat hintavelvoitteet koskevat.  

 

Yhdistelmäraportti sisältää asetuksen mukaiset tiedot ajalta 1.1. - 31.12.2015.

                            

Vaikutusten arviointi                Esitys on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali, koska se ei vaikuta joukkoliikenteen palvelutasoon eikä yritysten toimintaan.

 

 

Esitys                                              Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että se hyväksyy Kuopion toimivalta-alueen joukkoliikenteen yhdistelmäraportin 2015 julkaistavaksi Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan internetsivuilla.

 

Liitteet

4

1917/2015 Yhdistelmäraportti 2015

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seija Pasanen

puh. +358 044 718 5424

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

Päätös                                            Päätettiin, että liitteenä olevaa yhdistelmäraportin kohtaa 3 täydennetään Etelä-Siilinjärvi –lipun myyntiajalla eli 1.1.-31.5.2016.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.