Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 31.03.2016 Pykälä 15 

 

§ 15

Asianro 2518/08.01.00/2015

 

 

Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan yhteistoimintasopimuksen toteutuminen vuonna 2015

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen
KT-suunnittelu

 

 

Kuopion kaupunginvaltuusto ja Siilinjärven kunnanvaltuusto hyväksyivät 13.6.2011 yhteistoimintasopimuksen (liitteenä), jossa sovittiin joukkoliikenteen viranomaistehtävien hoitamisesta Kuopion ja Siilinjärven yhteisellä toimivalta-alueella 1.1.2012 alkaen. Sopimuksen mukaan lakisääteisten viranomaistehtävien ja muiden yhdessä sovittujen joukkoliikenteen kehittämistehtävien hoitamisessa vastuukuntana on Kuopion kaupunki.

 

Sopimuksen seuranta              Sopimuksen kohdan 6 mukaan sopimuksen toteutumista seurataan kerran vuodessa pidettävässä arviointikokouksessa, jonka Kuopion kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen joukkoliikenneyksikkö järjestää.

 

Arviointikokous vuoden 2015 toiminnasta pidettiin 23.2.2016. Kokoukseen osallistuivat joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja ja joukkoliikenneyhdyshenkilöt Kuopiosta ja Siilinjärveltä. Muistio kokouksesta on esityslistan liitteenä.

 

Yhteistoiminnan tavoitteet ja yleiset periaatteet

 

Yhteistoiminnan tavoitteena on toteuttaa kuntarajat ylittävää yhteistyötä joukkoliikenteen järjestämisessä joukkoliikennelain mukaisesti sekä kehittää ja koordinoida seudullista joukkoliikennettä ja kuntien henkilökuljetuksia siten, että palvelutaso paranee ja palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja edullisesti.

 

Kuopion ja Siilinjärven kilpailutettuun kaupunkiliikenteeseen tehtiin palautteiden perusteella muutoksia vuoden 2014 syksyllä, jonka jälkeen liikenne on vastannut kysyntään ja toiminut suhteellisen hyvin. Alueen maaseutuliikenne toimi suunnitellun mukaisesti. 

 

Vehmersalmen ja Nilsiän alueen kannusteurakkapäätöksistä tehtyihin valituksiin saatiin markkinaoikeuden päätökset 8.1.2015 (Vehmersalmi) ja 9.2.2015 (Nilsiä).  Molemmista päätöksistä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Palvelut kilpailutettiin uudelleen, ja uusi sopimuskausi alkaa 6.6.2016. Siihen saakka valituksen kohteina olevat liikenteet hoidetaan väliaikaisilla järjestelyillä.

 

Viranomaisen vastuulle 1.7.2014 siirtynyt lippu- ja maksujärjestelmä toimi viiveajan järjestelyillä toukokuun 2015 loppuun saakka. Uuden lippu- ja maksujärjestelmän, Waltin kausi- ja arvoliput otettiin käyttöön 1.6.2015. Järjestelmän maksuvyöhykkeet ja kertaliput otettiin käyttöön jo maaliskuussa 2015.

 

Lakisääteisten henkilökuljetusten osalta kummallakin kunnalla on voimassaolevat sopimukset. Kuopion kuljetussopimuksissa otettiin käyttöön toinen lisätilausvuosi lautakunnan päätöksellä 17.12.2015.

 

Yhteiset toimielimet                 Joukkoliikennelautakunnan esittelijä vaihtui vuoden aikana kaksi kertaa ja kirjanpitäjä kerran. Muuten kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia.

 

Joukkoliikenneasioiden valmistelusta vastaava joukkoliikennetiimi sai henkilöresursseja lisää alkuvuodesta 0,5 henkilötyövuotta ja heinäkuun alusta vajaan yhden henkilötyövuoden.

 

Talous ja kustannusten jako

 

Viranomaistoiminnasta syntyi vuonna 2015 kustannuksia reilut 504 000 €, joka oli 7,3 % edellistä vuotta enemmän. Eniten kustannuksia kertyi lippu- ja maksujärjestelmän viiveajasta, viranomaiselle siirtyneistä aikatauluinformaatiosta ja lisähenkilöiden palkkakustannuksista. Lisäksi kustannuksia syntyi yhteishankkeena käynnistyneestä Viisaan liikkumisen toteuttamissuunnitelman laatimisesta. Kustannukset jaettiin sopimuksen mukaisesti asukaslukujen suhteessa. Kuntaosuuksien laskutuksessa ei käytetty ennakkoa sopimuksen mukaisesti, vaan Kuopio laskutti Siilinjärveä tammi-toukokuulta elokuussa 2015 ja kesä-joulukuulta tammikuussa 2016.

 

Harkinnanvaraista joukkoliikenteen valtionapua saatiin 1,174 miljoonaa euroa, joka oli 6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna valtion joukkoliikennerahoituksen vähentymisen vuoksi. Valtionapu jaettiin liikenteen järjestämiskustannusten suhteessa, Kuopiolle 1 033 600 € ja Siilinjärvelle 140 400 €. Valtionavusta 100 000 € kohdistui kaupunkiliikenteeseen integroidulle palveluliikenteelle.

 

Hintavelvoitteiden kustannuksista sekä kuntien sisäisen liikenteen ostokustannuksista kumpikin kunta on sopimuksen mukaisesti vastannut osaltaan. Molempia kuntia palvelevien liikenteiden kustannukset ja lipputulot jaettiin matkustuksen suhteessa. Alkuvuoden laskutus kattoi kustannukset toukokuun loppuun, jonka jälkeen siirryttiin Waltti -järjestelmään. Loppuvuoden kustannukset arviolaskutettiin yhdessä erässä Waltti -järjestelmän raportoinnin keskeneräisyyden vuoksi. Vuoden 2016 liikenteen kustannukset on sovittu laskutettavan neljännesvuosittain.

 

Sopimuksen mukaan alustava talousarvio toimitetaan jäsenkunnille 30.9. mennessä, jotta sopijakunnilla on mahdollisuus esityksen tekemiseen yhteistoiminnan tavoitteista ja rahoituksesta. Hyväksytty talousarvio toimitetaan jäsenkunnille 15.1. mennessä. Talousarviolla turvataan yhteistoiminnan hoitaminen.

 

Kuopion ja Siilinjärven joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioesitykset olivat joukkoliikennelautakunnan käsittelyssä 26.11.2015. Lautakunta hyväksyi osaltaan molemmat esitykset. Hyväksytyt talousarviot toimitettiin lautakunnalle tiedoksi 18.2.2016.

 

 

 

 

 

 

Neuvottelu- ja lausuntomenettely

 

Aiesopimuksen tilannekatsaus pidettiin Liikenneviraston ja Pohjois-Savon ELY:n kanssa 12.10.2015.

 

Liikennöitsijöiden hakemista muutoksista on neuvoteltu muiden kuntien ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että se hyväksyy vuoden 2015 Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen viranomaistoiminnan yhteistoimintasopimuksen mukaiseksi.

 

Liitteet

5

2518/2015 Kuopion ja Siilinjärven yhteistoimintasopimus

 

6

2518/2015 Yhteistoimintasopimuksen katselmusmuistio 23.2.2016

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seija Pasanen

puh. +358 044 718 5424

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.