Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2016 Pykälä 96


 

 

§ 96

Asianro 7233/10.00.00.01/2015

 

 

Kuopionlahden kaupunkikehittämishanke / yleinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu "Kuopion soiva ja sykkivä sydän"

 

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Kilpailun järjestäjät                    Arkkitehtuurikilpailun järjestää Kuopion kaupunki ja hotelli- ja kongressikeskuksen toteuttajayhtiö (Lapland Hotels Oy ja Sporthotel Kuopio Oy) yhteistyössä Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa. Kilpailun käytännön järjestelyistä vastaa Kuopion kaupungin asemakaavoitus, strateginen maankäytön suunnittelu, tilakeskus ja maaomaisuuden hallintapalvelut sekä hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueet.

 

Kilpailumuoto                             Kilpailumuoto on yleinen 2-vaiheinen arkkitehtuurikilpailu, joka on avoin kaikkien maiden kansalaisille. Ensimmäinen vaihe on asemakaavallisen ideakilpailun luonteinen. Kilpailun toisessa vaiheessa laaditaan tarkemmat suunnitelmat ydinalueesta (Kuopion taidelukio Lumit ja hotelli- ja kongressikeskus) ja siihen saumattomasti liittyvästä musiikkikeskuksen ympäristöstä ja sen lähialueista.

 

Kilpailun tavoitteet                    Arkkitehtuurikilpailun tavoitteena on selvittää yksityiskohtaisemmin Kuopionlahdelta torille ulottuvan vyöhykkeen tuleva maankäyttö ja kaupunkikuvallinen sekä toiminnallinen luonne, jossa ydinalueena toimi musiikkikeskuksen ympäristö. Ydinalueen keskeisimmistä osista tulee muodostaa kaikille avointa, urbaania ja julkista kaupunkitilaa, joka liittyy saumattomasti Musiikkikeskukseen, Kuopion taidelukio Lumitiin ja Kuopion hotelli- ja kongressikeskukseen ja josta on hyvät yhteydet uudistetuille ranta-alueille ja torille.

 

Kilpailun aikataulu                     Kilpailun 1. vaiheen on tarkoitus käynnistyä maanantaina 18.4.2016, jolloin pidetään myös kilpailuun liittyvä aloitusseminaari valtuustosalissa. Kilpailun 1. vaihe päättyy 5.9.2016. Kilpailun toisen vaiheen on arvioitu käynnistyvän alustavasti 14.11.2016 ja päättyvän 17.3.2017. Kilpailutulos olisi selvillä toukokuussa 2017.

 

Kilpailun käsittelyvaiheet        

 

       Kaupunginhallitus 7.9.2015 LUMIT-hankkeen yhteydessä, jossa se päätti muun muassa että:

o   Kuopion taidelukio Lumit sijoitetaan uudisrakennushankkeena Musiikkikeskuksen ympäristöön.

 

       Kaupunginhallitus 26.10.2015 LUMIT-hankkeen yhteydessä, jossa se päätti muun muassa että:

o   Kuopion taidelukio Lumit liitetään osaksi Kuopionlahden alueen kehittämistä ja ”Kuopion soiva ja sykkivä sydän” –arkkitehtuurikilpailua.

 

       Kaupunginhallitus päätti 1.2.2016 kokouksessaan käynnistää Kuopionlahden alueen kehittämiseksi arkkitehtuurikilpailun ja nimesi palkintolautakunnan edustajansa sekä hyväksyi hankkeeseen liittyvän Kuopion hotelli- ja kongressikeskuksen sopimuksen.

       Kaupunkirakennelautakunta nimesi edustajansa palkintolautakuntaan ja merkitsee kilpailun käynnistämisen liittyvän aineiston tiedoksi kokouksessaan 17.2.2016.

       Kuopion kaupunki ja hotelli- ja kongressikeskuksen toteuttajayhtiö (Lapland Hotels Oy ja SportHotel Oy) allekirjoittivat Kuopiossa 1.3.2016 sopimuksen, jonka mukaisesti toteuttajayhtiö järjestää alueelle yhdessä Kuopion kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton kanssa Kuopionlahden yleisen kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun Kuopion soiva ja sykkivä sydän. 

       Kuopion kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n välinen sopimus Kuopionlahden yleisen arkkitehtuurikilpailun järjestämistä hyväksyttiin 18.3.2016.

       Kilpailuohjelma on hyväksytty 29.3.2016 Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n kilpailutoiminnassa.

       Kilpailun käynnistäminen ja kilpailuohjelma annetaan tiedoksi Kaupunkirakennelautakunnalle 6.4.2016.

        

Osallistaminen                            Kilpailun ja alueen kehittämisen tavoitteita on kartoitettu laajalla osallisuuskyselyllä, joka kohdistettiin kaikkien keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien lisäksi lähialueiden taloyhtiöille. Tämän lisäksi tavoiteasetteluja on kartoitettu kilpailun verkkosivulla olevalla yleisellä kyselyllä. Hanketta ja kyselyn tuloksia esiteltiin 29.2.2016 valtuustosalissa pidetyssä yleisötilaisuudessa. Palautteita tuli runsaasti ja ne on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon kilpailuohjelman tavoitteissa.

 

Vaikutusten arviointi                 Yritysvaikutuksiltaan hanke on merkittävä, muodostaen Musiikkikeskuksen ympäristöön kansainvälisen tason opiskelu- ja tapahtumakeskuksen sekä merkittävästi uusia työpaikkoja. Hanke on myös ilmastopoliittisesti positiivinen, toteuttaen ilmastopoliittisen ohjelman keskeisiä tavoitteita ja hankkeen suunnittelua ohjaavat muun muassa Green School periaatteet (kilpailuohjelman liitteenä). Laajempi vaikutusten arviointi tehdään Kuopionlahden kehityshankkeen liittyvän kaavoituksen ja arkkitehtuurikilpailun yhteydessä.

 

 

Esitys                                        Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy Kuopionlahden yleisen kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun ”Kuopion soiva ja sykkivä sydän” kilpailuohjelman.

 

 

Liitteet

1

7233/2015 Kilpailuohjelma (jaetaan kokoukseen osallistuville, ei julkaista internetissä)

 

Kilpailuohjelma julkaistaan 18.4.2016 kilpailun aloitusseminaarissa sekä kilpailun verkkosivulla https://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/kaynnissa-olevat-hankkeet-ja-kilpailut

 

                                                      Valmistelija                                                         

Jouni Pekonen

puh. +358 044 718 5419

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.