Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 26.05.2016 Pykälä 23


 

 

§ 23

Asianro 8636/08.01.00/2015

 

 

Kuopion ja Siilinjärven välisen kannusteurakkaliikenteen liikennöintikorvausten ja lipputulojen jakoperusteet

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen
KT-suunnittelu

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 17.12.2015 Kuopion ja Siilinjärven välisen kannusteurakkaliikenteen kustannusjaosta. Päätöksessä sovittiin Waltti-järjestelmän aikaisten liikennöintikorvausten ja lipputulojen jaosta Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan kesken. Päätökseen kirjattiin myös, että Waltin raportointia ja kustannusjakoperusteita käsitellään uudestaan keväällä 2016.

 

Sovittiin, että Kuopio maksaa kokonaan oman alueensa sisäisen liikenteen kustannukset ja Siilinjärvi omansa. Kuopio ja Siilinjärvi saavat kummatkin omien liikenteidensä lipputulot. Kustannusten ja lipputulojen jakoperusteita sovelletaan Kuopion ja Siilinjärven välisiin liikenteisiin.

 

Sekä liikennöintikorvaukset että lipputulot päätettiin jakaa matkustuksen suhteessa, koska Waltti-järjestelmästä saatavia lipputuloja ei saada kuntakohtaisesti eroteltua ja koska tarkkoja matkanpituuksia ei ole käytettävissä. Matkustuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä matkustajien linja-autoon nousuja. Tarkkoja matkanpituuksia järjestelmät eivät rekisteröi, sillä matkustajien linja-autoista poistumistietoa ei kerätä. Waltti-järjestelmästä on vuoden 2016 alusta alkaen saatu vyöhykekohtaista lipputulotietoa, mikä tarkentaa lipputulojen jakoa Kuopion ja Siilinjärven välillä. Käytettävissä olevilla tiedoilla ei matkustusta voida arvioida ehdottoman tarkasti, mutta jakosuhteen voidaan katsoa olevan riittävän oikeudenmukainen kummallekin kunnalle.

 

Vuonna 2015 Kuopion ja Siilinjärven välisen kaupunkiliikenteen (kohde 5) liikennöintikorvauksista ja lipputuloista Kuopiolle kohdistui 42,3 % ja Siilinjärvelle 57,7 %. Maaseutuliikenteen liikennöintikorvauksista ja lipputuloista kohdistui Kuopiolle 59,0 % ja Siilinjärvelle 41,0 %.

 

Vaikutusten arviointi                Esitys on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

Esitys                                              Esitän joukkoliikennelautakunnalle päätettäväksi, että Kuopion ja Siilinjärven välisen kannusteurakkaliikenteen liikennöintikorvaukset ja lipputulot jaetaan edellä esitettyjen perusteiden mukaisesti.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Väätäinen

puh. +358 044 718 5318

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.