Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.05.2016 Pykälä 136 

 

§ 136

Asianro 1233/10.00.02.01/2016

 

 

Oikaisuvaatimus/tontin vuokrausta ja myyntiä koskeva esisopimus Finnpulp Oy:n kanssa

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kansliapalvelu

 

 

                                                      Oikaisuvaatimus

                                                     

                                                      Yksityishenkilö on tehnyt oikaisuvaatimuksen Kuopion kaupunginhallituksen päätöksestä 21.3.2016 § 16, joka koski tontin vuokrausta ja myyntiä koskevan esisopimuksen tekemistä Finnpulp Oy:n kanssa.

 

                                                      Muutoksenhakija on vaatinut päätöksen kumoamista. Esisopimukseen on otettava lisäkohta, jossa yhtiö velvoitetaan korvaamaan asuinkiinteistöjen lunastuskustannukset ja muut haittakorvaukset. Esisopimukseen liittyvää rasitesopimusta ei voida myöskään tehdä vielä tässä vaiheessa.    

 

                                                      Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös

 

                                                      Kuntalain (365/1995) 89 §:n mukaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusoikeus on asianosaisella ja kunnan jäsenellä. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus – että laillisuusperusteella.

 

                                                      Kaupunginhallituksen 21.3.2016 hyväksymä maa-alueen vuokrausta ja myyntiä koskeva esisopimus liittyy Finnpulp Oy:n biotuotetehdashankkeeseen. Kaupunginhallitus on voinut sille kuuluvan harkintavallan perusteella hyväksyä sopimuksen ehdot ja sisällön sellaisina kuin ne on kirjattu kaupunginhallituksen päätökseen. Muutoksenhakijan mainitsemat korvausasiat käsitellään lisäksi erillisessä menettelyssä ympäristölainsäädännön edellyttämällä tavalla, eikä korvauskysymysten määrittely muutoinkaan kuulu maa-alueen hallintaa koskevalla esisopimuksella sovittaviin asioihin.    

 

                                                      Esisopimuksen liitteenä 5 olevan rasitesopimusluonnoksen mukaan johtojen, laitteiden ja rakennelmien sijoittaminen on tehtävä viranomaislupien ehtojen mukaisesti. Tarvittavien rasitteiden edellyttämien rakenteiden tarkempi sijainti määräytyy siten myöhemmin vahvistettavien viranomaislupien perusteella. Kuopion kaupunki voi antaa muita kuulematta omasta puolestaan suostumuksensa veden ottamiselle omistamiltaan vesialueilta. Kaupunginhallitus on siten voinut harkintansa mukaan hyväksyä rasitesopimuksen sisällön edellä mainituin ehdoin.

 

                                                      Kaupunginhallituksen päätös ei ole lainvastainen eikä sitä ole muutoinkaan syytä muuttaa, joten oikaisuvaatimus tulee hylätä.

 

                                                     

Esitys                                            Esitän kaupunginhallitukselle, että oikaisuvaatimus hylätään  edellä mainituin perustein.

 

 

Liitteet

6

1233/2016  Oikaisuvaatimus

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Vesa Toivanen

puh.  044 718 2041

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyillä perusteilla.

 

 

Päätös                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.