Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.05.2016 Pykälä 129 

 

§ 129

Asianro 3424/10.02.02/2016

 

 

Hietasalon osayleiskaava

 

 

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu

 

Hietasalon osayleiskaavatyö sisältyy Kuopion kaupunginhallituksen hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuodelle 2016. Kaavatyön tavoitteena on muuttaa nykyinen yleiskaava vastaamaan olevien lomarakennuspaikkojen osalta olemassa olevaa tilannetta. Alueen virkistyskäyttö ja luontoarvot otetaan huomioon samoin kuin pohjaveden suojelu. Nykyisen kaavan mukaan lomarakennuspaikat ovat yhdyskuntateknisen-huollon alueella ja virkistysalueella eikä laajentaminen tai uudisrakentaminen ole rakennuspaikoilla sallittua.

 

Osayleiskaavaluonnos käsittää pääpiirteissään suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet ja kaavaluonnoksen. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen, mikä vahvistuessaan kumoaa kaava-alueen osalta Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan.

 

Seuraavina jatkotoimenpiteinä on, että kaavaluonnos asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy 9.5.2016 päivätyn Hietasalon osayleiskaava-luonnoksen siten, että se laitetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

 

 

Liitteet

1

3424/2016 Hietasalon osayleiskaavaluonnos 9.5.2016

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Timo Kortelainen

puh.  044 718 5433

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy yleiskaavajohtajan esityksen.

 

 

 

Päätös                                          Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.