Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.05.2016 Pykälä 130 

 

§ 130

Asianro 3740/10.02.02/2012

 

 

Neulaniemen osayleiskaava

 

 

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu

 

 

                                                      Neulaniemen alueelle on laadittavana kaavoitusohjelman mukaisesti osayleiskaava. Kaavatyö käynnistyi vuonna 2012 osayleiskaavan lähtötietoaineiston valmistelulla. Vuonna 2015 valmistuivat rakennemallivaihtoehdot, jotka olivat yleisesti nähtävillä ja niistä pyydettiin tarvittavat lausunnot.

 

Kaavatyö on edennyt kaavaluonnokseksi. Se pohjautuu rakennemallivaihtoehtoon VE1. Kaavaluonnoksessa on tutkittu rakentamisen, tiestön ja palveluiden sijoittumista alueelle, olevien loma-asuntojen tulevaisuutta, virkistysmahdollisuuksien suhdetta asumiseen sekä kaupunkirakenteen laajenemisen mahdollisuuksia Neulaniemen alueen rakentamisen jälkeen.

 

Kaavaluonnoksessa, jonka pinta-ala on noin 950 ha (vesialuetta n. 390 ha), Neulaniemen alue varataan pääosin asuinalueiksi sekä virkistys- ja suojelualueiksi. Kaavassa määritetään rakentamisen ja liikenteen perusratkaisut, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö sekä alueen liittyminen muuhun kaupunkirakenteeseen. Alueelle tulee noin 6000 asukasta.

 

Neulaniemen osayleiskaavalla muutetaan kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymää Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan mukaan alue on pääosin virkistysaluetta sekä rannoille sijoittuvaa loma-asuntoaluetta. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee ohjaamaan alueen yksityiskohtaista suunnittelua.

 

Seuraavana toimenpiteenä on kaavaluonnoksen asettaminen yleisesti nähtäville. Siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Saatujen palautteiden pohjalta kaavaluonnos tarkennetaan kaavaehdotukseksi, joka tulee uudelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy 9.5.2016 päivätyn Neulaniemen osayleiskaavaluonnoksen siten, että se asetetaan yleisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

 

 

Liitteet

2

3740/2012 Neulaniemen osayleiskaavaluonnos 9.5.2016

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Juha Romppanen

puh.  044 718 5410

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy yleiskaavajohtajan esityksen.

 

 

 

Päätös                                          Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

                                                      Juha Romppanen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.