Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.05.2016 Pykälä 131


 

Perusturva- ja terveyslautakunta

21 §

19.4.2016

 

§ 131

Asianro 8642/02.02.00/2015

 

 

Selvitys perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelmista

 

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 19.4.2016 21 §

 

 

                                                      Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan 18.1.2016 §:ssä 20 tiedoksi perusturvan ja terveydenhuollon käyttösuunnitelman vuodelle 2016. Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää lisäselvitykset seuraaviin asioihin:

 

1.      Terveydenhuollon palvelualuetta pyydetään käymään sairaanhoitopiirin kanssa läpi erikoissairaanhoidon budjetti perusteineen ja tuomaan selvitys lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle tiedoksi,

 

2.      terveydenhuollon palvelualuetta pyydetään selkiyttämään erikoissairaanhoidon asema organisaation toimintasäännössä ja

 

3.      palvelualueita pyydetään tarkastelemaan uudelleen henkilöstösuunnitelmat henkilöstömäärien ja käytettävissä olevien resurssien suhteen.

 

Vastaus kaupunginhallitukselle: 

 

1.     Erikoissairaanhoidon talousarvio

 

Talousjohtaja Kari Janhonen ja laskentapäällikkö Heini Koskenvuori Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiristä vierailivat perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen johtotiimin kokouksessa 15.3.2016. Tilaisuudessa käytiin läpi erikoissairaanhoidon vuoden 2016 talousarvion muodostamisperiaatteet, tuotehinnoitteluperiaatteet, jäsenkuntalaskutusta sekä suunniteltu sairaanhoitopiirin alijäämän kattamismekanismi. Samalla sovittiin säännölliset tapaamiset SHP:n talousjohdon kanssa. Seuraava tapaaminen on 6.9.2016. Talousjohtaja Janhonen ja laskentapäällikkö Koskenvuori tulevat selostamaan mm. talousarviorakennetta ja jäsenkuntalaskutusta 19.4.2016 lautakunnan kokoukseen.

 

2.     Erikoissairaanhoidon asema organisaation toimintasäännössä

 

Perusturva- ja terveyslautakunta teki vuoden 2014 lopulla virkajärjestelyitä asiakkuusjohtajien osalta perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Kuntoutusjohtajan valintapäätös tehtiin lautakunnassa keväällä 2015. Kesäkuussa 2015 lautakunta päätti vastaavan lääkärin tehtävien ja vastuiden jakamisesta terveysjohtajan ja kuntoutusjohtajan kesken. Samassa yhteydessä todettiin, että KYS-yhteistyöstä vastaavat osaltaan sekä terveysjohtaja, kuntoutusjohtaja että perusturvajohtaja.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 15.12.2015 §:ssä 116 perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintasäännön, joka tuli voimaan 1.1.2016. Toimintasäännön 2 §:n mukaan terveydenhuollon palvelualue vastaa myös erikoissairaanhoidon järjestämiseen kuuluvista kunnan hoidettavaksi säädetyistä tehtävistä sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön kehittämisestä.

 

Palvelualueelle ei ole ollut epäselvää, kuinka kyseistä kohtaa käytännössä sovelletaan. Mikäli erikoissairaanhoidon asemaa on edelleen tarpeen selkiyttää toimintasäännössä, asiaa tarkastellaan siinä yhteydessä kun toimintasääntöä seuraavan kerran tarkistetaan.

 

3.     Henkilöstösuunnitelmat ja käytettävissä olevat resurssit

 

Henkilöstösuunnitelmat on tarkistettu uudelleen suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin nähden. Tarkastuksessa havaittiin seuraavaa:

 

Perusturvan palvelualue

 

Vuoden 2015 ja vuoden 2016 käyttösuunnitelmassa olevia htv ja talousarviomäärärahoja ei voi verrata keskenään, koska vammaispalvelujen sijaismaksuyksikköön oli varattu 3,4 M€ vuoden 2015 talousarvioon vammaisten henkilökohtaisten avustajien palkkojen maksamiseen.  Vuonna 2016 määräraha on avustuksissa. Tämän htv-vaikutus on 106 htv:tä.

 

Joulukuun 2015 erillislisät ovat kirjautuneet tammikuulle 2016. Kirjaustapaa on muutettu, eikä niitä enää kirjata edelliselle vuodelle. Jatkuvuuden periaatteen mukaan tilanne tasaantuu tämän vuoden loppuun mennessä, koska joulukuun vuoden 2016 erillislisät kirjataan vuoden 2017 kuluksi. Tämä ei vaikuta htv-kertymään, mutta vaikuttaa htv-kustannuksiin.  Käyttösuunnitelma on tehty aiemman käytännön mukaan. Palkkamäärärahoja säästyi joulukuun 2015 osalta edellä mainitun kirjaustavan muutoksen johdosta.

 

Vanhus- ja vammaispalvelujen hoivapalveluihin on varattu liian vähän palkkausmäärärahoja. Kun otetaan huomioon kokonaisuus vakinaisten ja sijaisten palkkausmäärärahojen käytön osalta vaikuttaa siltä, että hoivapalvelujen palkkamääräraha ilman sivukuluja ylittyy 0,3-0,5 M€. Erikseen tullaan selvittämään, onko ostopalveluista mahdollisesti siirtää määrärahaa palkkamäärärahoihin. Kotihoidossa on tarkasteltu Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Työnantajapalvelun ohjeen mukaisesti kotihoidon työaikamuotoa ja osa henkilöstöstä on siirretty yleistyöaikamuotoon. Työaikamuodon muutos lisännee ylityökustannuksia, koska yleistyöajassa ja jaksotyöajassa ylityölaskennan peruste on erilainen. Toisaalta tämä voidaan todeta vasta loppuvuonna kun selviää, kuinka paljon henkilöstölle on maksettu ylityökorvauksia ja kuinka paljon vastaavasti on jouduttu palkkaamaan vähemmän sijaisia kun henkilöstö on ollut työnantajan käytettävissä, eivätkä työntekijät ole olleet vastaavalla vapaalla.

 

Terveydenhuollon palvelualue

 

Kokonaisuutena arvioiden palvelualueelle varatut palkkausmäärärahat näyttäisivät riittävän. Mikäli sijaisia joudutaan käyttämään normaalia enemmän, palkkausmäärärahat tuskin riittävät. Tässä vaiheessa on vaikea ennakoida, kuinka paljon sijaisia joudutaan käyttämään.

 

Joulukuun 2015 erillislisät ovat kirjautuneet tammikuulle 2016. Kirjaustapaa on muutettu, eikä niitä enää kirjata edelliselle vuodelle. Jatkuvuuden periaatteen mukaan tilanne tasaantuu tämän vuoden loppuun mennessä, koska joulukuun vuoden 2016 erillislisät kirjataan vuoden 2017 kuluksi. Tämä ei vaikuta htv-kertymään, mutta vaikuttaa htv-kustannuksiin. 

 

Talousjohtaja Kari Janhonen ja laskentapäällikkö Henna Koskenvuori poistuivat klo 15.55 tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

 

 


 

 

                                                     

PoSoTe vaikutusten

arviointi                                       Tulevaisuuden ennakoinnin näkökulmasta positiivinen vaikutus.

 

 

                                                      Valmistelija      

Arja Matsi

puh.  044 718 6118

Timo Kiviluoma

puh. +358 044 7488200

Terttu Ruotsalainen

puh.  044 7183100

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy selvityksen perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelmasta ja esittää sen edelleen tiedoksi merkittäväksi kaupunginhallitukselle.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

                                                      Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

                                                     

Talousjohtaja Kari Janhonen ja laskentapäällikkö Henna Koskenvuori poistuivat klo 15.55 tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Arja Matsi

puh.  044 718 6118

Timo Kiviluoma

puh. +358 044 7488200

Terttu Ruotsalainen

puh.  044 7183100

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.