Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.05.2016 Pykälä 133 

Perusturva- ja terveyslautakunta

28 §

19.4.2016

 

§ 133

Asianro 2832/00.01.00/2016

 

 

Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan välinen yhteistoimintasopimus terveydenhuollosta

 

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 19.4.2016 28 §

 

 

Kuopion kaupungilla ja Tuusniemen kunnalla on ollut yhteistoimintasopimus kunnan perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vuoden 2009 alusta lukien. Nykyisen voimassaolevan sopimuksen Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.11.2014 §:ssä 103. Sopimus on voimassa 1.1.2015 – 31.12.2016 välisen ajan. Sopimuksen mukaan sopimuksen voimassaoloaikaa voidaan jatkaa sopijakuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.

 

Sopimuksen mukainen seurantaryhmä kokoontui 30.3.2016. Neuvottelussa Tuusniemen kunnan edustajat totesivat, että kunta haluaa jatkaa sopimuksen voimassaoloaikaa kahdella vuodella. Kuopion kaupungin strategisista linjauksista poiketen myös Kuopion kaupungin edustajien taholta nähtiin, ettei sopimussuhteen jatkamiselle ole estettä.

 

Neuvottelussa osapuolet päätyivät yksimielisesti esittämään valtuustoille, että sopimusta jatketaan vuoden 2018 loppuun saakka. Neuvottelujen lähtökohtana oli nykyinen voimassa oleva yhteistoimintasopimus, johon osapuolet ovat yhdessä tehneet muutamia täsmennyksiä ja muutoksia.  Tuusniemen kunnan taholta esitettiin toiveena, että valtuustot hyväksyisivät sopimuksen kesäkuun kokouksissaan.

 

Sopimukseen tulevat muutokset on tehty kohtiin 2, 5, 6.1, 15, 16 ja 17 seuraavasti:

·        Kohdan 2 ensimmäiseen kappaleeseen on muutettu kuntalain pykäläksi 49 § uuden kuntalain voimaantulon johdosta.

·        Kohdasta 5 on poistettu ensimmäisestä kappaleesta tarpeettomana virke:” Kuopion kaupunki on irtisanonut yhteistoimintasopimuksen päättymään 31.12.2012” ja korjattu päivämäärät vastaamaan nyt voimaan tulevaa sopimuskautta. Myös kohdan 6.1 toiseen kappaleeseen on tehty päivämääräkorjaus.

·        Kohtaan 15 on korjattu oikeuspaikaksi Itä-Suomen hallinto-oikeus.

·        Kohdassa 16 sopimuksen voimassaoloajaksi on kirjattu vuodet 2017 - 2018.

·        Kohdan 17 ensimmäisestä kappaleesta on otettu pois sana tai ja lisätty kokonaan uutena toinen kappale, koska Sote-uudistus tullee voimaan vuoden 2019 alusta lukien. Neuvottelussa osapuolet olivat yksimielisiä siitä, että siirtoa suunnitellessa ja valmistellessa puhevaltaa käyttää Kuopion kaupunki kuultuaan Tuusniemen kuntaa, koska sopimuksen voimassaoloaikana sopimuksen mukainen järjestämisvastuu on kaupungilla ja myös työntekijät ovat kaupungin palveluksessa.  Varhaiseläkeperustetta koskevaan kappaleeseen ei ole tehty muutosta.  Se jää voimaan sellaisenaan.

 

Muutokset ovat kohtien 16 ja 17 osalta tarkasti todettuna seuraavat:

 

16. Sopimuksen voimassaolo

 

Voimassa olevassa sopimuksessa kohta kuuluu seuraavasti:

Tämä sopimus on voimassa 1.1.2015 – 31.12.2016 välisen ajan. Sopimuksen voimassaoloaikaa voidaan jatkaa sopijakuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.

 

Sopimuskohta kuuluu tarkistetussa sopimuksessa seuraavasti:

Tämä sopimus on voimassa 1.1.2017 – 31.12.2018 välisen ajan. Sopimuksen voimassaoloaikaa voidaan jatkaa sopijakuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.

 

17. Sopimuksen päättyminen

 

Voimassa olevassa sopimuksessa kohta kuuluu seuraavasti:

Sopimuksen päätyttyä kumpikin sopimuksesta irtaantuva kunta ottaa vastuulleen alueellaan toimivan yhteistoiminnan henkilöstön ja käyttöomaisuuden liikkeenluovutuksena tai Kuopion kaupunki siirtää henkilöstön ja käyttöomaisuuden liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti vastaavia tehtäviä jatkavalle toiselle organisaatiolle.

 

Sopimuskohta kuuluu tarkistetussa sopimuksessa seuraavasti:

Sopimuksen päätyttyä kumpikin sopimuksesta irtaantuva kunta ottaa vastuulleen alueellaan toimivan yhteistoiminnan henkilöstön ja käyttöomaisuuden liikkeenluovutuksena. Kuopion kaupunki siirtää henkilöstön ja käyttöomaisuuden liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti vastaavia tehtäviä jatkavalle toiselle organisaatiolle.

 

Mikäli järjestäminen ja tuottaminen siirtyvät kolmannelle osapuolelle, Kuopion kaupunki käyttää tähän liittyvää suunnittelu- ja neuvotteluvaltuuttaan. Kaupunki kuulee asiassa Tuusniemen kuntaa.

 

Liitteenä on Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan välinen yhteistoimintasopimus terveydenhuollosta.

 

 

Liitteet

 

2832/2015 Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan välinen yhteistoimintasopimus terveydenhuollosta sopimus

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Terttu Ruotsalainen

puh.  044 7183100

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan välisen yhteistoimintasopimuksen terveydenhuollosta, joka on voimassa ajalla 1.1.2017 – 31.12.2018.

 

 

Päätös                                       Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

 

 


 

 

 

Liitteet

4

2832/2016 Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan välinen yhteistoimintasopimus terveydenhuollosta

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Terttu Ruotsalainen

puh.  044 7183100

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle perusturva- ja terveyslautakunnan esityksen hyväksyttäväksi.

 

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.