Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 16.06.2016 Pykälä 55


 

 

§ 55

Asianro 200/00.02.03/2016

 

 

Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2016

 

 

Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

 

                                                          Ympäristöjohtajan päätöspöytäkirjat:

 

-         Lupa- ja ilmoitusasiat §:t 45-62/ 9.5.-20.5.2016

-         Hankinta- ym. sopimukset § 2-3/ 18.5.-27.5.2016

-         Henkilöstöasiat § 2/ 12.5.2016

 

Ympäristöterveyspäällikön päätöspöytäkirjat:

 

-         Lupa- ja ilmoitusasiat §:t  20-24 / 23.5.-30.5.2016

 

Elintarviketarkastajan päätöspöytäkirjat:

 

        Lupa- ja ilmoitusasiat § 3 / 8.6.2016

 

Alueellisen rakennusvalvonnan viranhaltijoiden päätökset:

 

        Kuopion ja Suonenjoen rakennustarkastajien, tarkastusarkkitehdin, valvonta-arkkitehdin ja rakennuslupainsinöörien päätökset lupa-asioissa ajalta 2.5.-7.6.2016 (Päätösluettelot löytävät internetistä osoitteesta www.kuopio.fi kohdasta rakennusvalvonta, luvat ja päätökset.)

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirjo Pääkkönen

puh.  017 18 2189

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

 

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

 


 

Päätös                                            Merkittiin, että ympäristöjohtaja täydensi tiedonantoja seuraavasti:

 

-         Hallintopakkohakemus kiinteistön omistajan velvoittamiseksi poistamaan Kallaveden Särkilahdessa tilan Honkala 8297-428-5-21) alueella olevan rasitevenevalkaman edustalla olevat luvattomat maa-, kivi- ja puumateriaalit.

 

-         Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 31.5.2016

 (diaarinumero 11831/14/5212).  – Uhkasakon asettamista koskeva päätös, hallinto-oikeus on kumonnut lautakunnan päätöksen 11.9.2014 § 94.

 

 

-         Ympäristöjohtajan päätöspöytäkirjat:

 

Hankinta- yms. sopimukset § 4/ 9.6.2016 (= Kuopion kaupungin kasvihuonepäästölaskentojen täydentäminen takautuvasti Juankosken alueen päästöillä)

 

 

Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen.