Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 16.06.2016 Pykälä 50


 

 

§ 50

Asianro 843/11.01.03/2016

 

 

Oikaisuvaatimus / Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa / Sarvilahti 778-421-2-23

 

 

Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

                                                          Vs. ympäristöjohtaja on myöntänyt 1.3.2016 § 21 maastoliikennelain mukaisen luvan ajoharjoittelujääradalle Suontienselän Sarvilahdelle Suonenjoella. Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, jossa vaaditaan ensisijaisesti radan sijoituspaikan uudelleen harkintaa. Mikäli ajoharjoittelurata käynnistetään vaaditaan ajoneuvojen melutason alentamista normaalihenkilöauton mukaiseksi noin 80 dB (katsastuksessa hyväksyttävät), radan käyttöaikojen rajoittamista arkipäiviin klo 10-18 (ei ajoa sunnuntaisin ja juhlapyhinä), radan lyhentämistä lahdenpohjasta  noin 400 metriin sekä luvan voimassaolon lyhentämistä 3 vuoteen (voimassa 31.3.2019).     

 

                                                          Hakija on antanut oikaisuvaatimukseen vastineensa. Hakija toteaa, ettei alueelle suunniteltu jäärata tulisi heikentämään alueen luontoarvoja eikä virkistysmahdollisuuksia. Ajoneuvot on varustettu riittävällä äänenvaimennuksella ja niissä on käytetty osia siviiliajoneuvojen pakoputkistoista. Radan käyttöaikaan ja luvan voimassaoloaikaan ei ole muutostarvetta. Radan lyhentäminen oikaisuvaatimuksessa esitettyyn 400 metriin lahdenpohjasta ei ole mahdollista alueelle sijoittuvan paikoitus- ja varikkoalueen sekä näiden vaativan turva-alueen takia. Myös lahdenpohjan kivien takia rata-aluetta on vietävä keskemmälle turvallisuussyistä.  Hakijan mukaan ajoharjoittelujäärata on tarpeellinen paikkakunnalla antaen mahdollisuuden omien kykyjen ja taitojen hallintaan sekä mahdollisuuden tutustua ajoneuvon tekniikkaan.  

 

                                                          Ajoharjoittelujäärataan liittyen on 12.5.2016 järjestetty hakijan ja lupaviranomaisen välinen neuvottelu, jossa hakija täsmensi ajoharjoittelussa käytettäviä ajoneuvotyyppejä, melutason mittausta sekä radalla tapahtuvaa toimintaa ja sen valvontaa.  Kyseessä ovat rekisteröimättömät harrasteajoneuvot, jotka eivät ole siviiliautoja eivätkä varsinaisia kilpa-autoja. Radalla ei järjestetä kilpailuja, vaan ajoharjoittelua. Hakija hankkii asian mukaisen desibelimittarin ajoneuvojen melutasojen mittaukseen. Mittauksella valvotaan ja varmistetaan rataa käyttävien ajoneuvojen melutaso. Mittaustiedot toimitetaan valvontaviranomaiselle.

                                                                                      

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Ympäristö- ja rakennuslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen.

 

                                                          Perusteluina lautakunta toteaa seuraavaa:

 

                                                          Ajoharjoittelujääradan sijainti Sarvilahdella ei heikennä alueen luontoarvoja eikä virkistysmahdollisuuksia. Alueella ei ole muuhun ympäristöön verrattuna poikkeuksellisia luontoarvoja.

 

Moottoriurheilumelun laskentamallin perusteella radalla ajavien ajoneuvojen aiheuttama enimmäisäänitaso (LAmax) alittaa arvon 55 dB noin 650-700 m:n etäisyydellä radasta, jos ajoneuvojen melupäästö on enintään päätöksen mukainen 100 dB. LAmax-taso 55 dB on sellainen, jota on tyypillisesti sovellettu kiinteiden moottoriurheiluratojen ympäristöluvissa loma-asuinkiinteistöille. Tässä tapauksessa, koska toiminta on pienimuotoista ja sellaista, joka ei tarvitse ympäristölupaa, voidaan enimmäisäänitason suhteen soveltaa korkeampaakin rajaa.  Oikaisuvaatimuksen tekijän asuinpaikka sijaitsee noin 1,5 km:n päässä radasta. Rata-alueelta noin 200-250 m etäisyydellä sijaitsee kaksi loma-asuinkiinteistöä, mutta ne eivät ole käytössä talviaikaan, jolloin jääradalla on toimintaa.  Myöskään ympäristössä sijaitsevan pysyvän asutuksen piirissä melutasot eivät muodostu niin korkeiksi, että hakemuksen mukainen toiminta aiheuttaisi kohtuutonta meluhaittaa.

 

Radan sallittua käyttöä on rajoitettu hakemuksen mukaisesta arkisin aamupäivän osalta sekä sunnuntaisin. Päätöksen mukaisia käyttöaikoja voidaan pitää kohtuullisina, eikä toimintaa ole sallittu varhain aamuisin ja myöhään iltaisin, jolloin asuinympäristössä on tarvetta hiljaisempaan ääniympäristöön levon ja virkistäytymisen vuoksia. Lisäksi viikonloppuina käyttöaikoja on rajoitettu enemmän kuin arkipäivinä.

 

Viiden vuoden (5) voimassaoloaika on toiminnan kannalta kohtuullinen.

 

Radan lyhentäminen ei ole radan käytön ja turvallisuuden kannalta mahdollista, eikä radan lyhentämisellä juurikaan voida vähentää ympäristövaikutuksia, kuten melua.

 

Lupahakemukseen jätetty muistutus on otettu huomioon lupapäätöksessä.

 

 

Liitteet

8

843/2016 Esitys (jaetaan vain lautakunnan jäsenille)

 

9

843/2016 Oikaisuvaatimus (jaetaan vain lautakunnan jäsenille)

 

10

843/2016 Vastine (jaetaan vain lautakunnan jäsenille)

 

11

843/2016 Neuvottelumuistio (jaetaan vain lautakunnan jäsenille)

 

Viiteaineisto

*

843/2016 Vs. ympäristöjohtajan päätös 1.3.2016 § 21 (jaetaan vain lautakunnan jäsenille)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Erkki Pärjälä

puh.  044 718 2142

Riitta Lappalainen

puh.  040 542 0240

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

 

                                                          Merkittiin, että ympäristötarkastajat Riitta Lappalainen ja Pirkko Nevalainen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.