Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.05.2016 Pykälä 159 

Kaupunkirakennelautakunta

79 §

18.5.2016

 

§ 159

Asianro 3472/02.05.01.00/2016

 

 

Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 18.5.2016 79 §

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Tiivistelmä 

Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2016 käyttösuunnitelmassaan 500 000 euroa haja-asutusalueiden vesihuollon avustamiseen.

 

Avustushakemuksia tuli kuudelta vesiosuuskunnalta. Anomuksen jättivät Karttulan, Pieksänkosken, Pohjois-Soisalon ja  Etelä-Kuopion vesiosuuskunnat sekä Riistaveden kylän ja Haminalahden vesihuolto-osuuskunnat.  Hakemuksien perusteella osuuskuntien vuonna 2016 ennakoidut rakentamisinvestointikustannukset ovat yhteensä 2 774 458,98 euroa (alv. 0 %).

 

Lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitetään, että Karttulan, Pieksänkosken, Pohjois-Soisalon ja Riistaveden kylä vesi- ja vesihuolto-osuuskunnille myönnetään yhteensä 500 000 euroa vesihuollon avustamiseen tässä päätöksessä myöhemmin esitetyn jaottelun mukaisesti. Mikäli määrärahoja jää tämän päätöksen puitteissa käyttämättä, voidaan näitä määrärahoja ohjata suunnittelujohtajan erillisellä päätöksellä muille vesi-osuuskunnille.

 

Vesiosuuskuntien avustaminen ja avustuksen jakoperusteet

 

Kaupunkiympäristön palvelualue on varannut vuoden 2016 käyttösuunnitelmassaan 500 000 euroa haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten avustamiseen. Avustusrahat ovat tarkoitettu käytettäväksi vesihuoltolaitosten verkostorakentamisen suunnitteluun ja rakentamiseen.

 

Osuuskuntia on pyydetty toimittamaan avustusanomuksensa 11.3.2016 mennessä.  Anomuksia saapui kuudelta osuuskunnalta. Anomuksen jättivät Karttulan, Pieksänkosken, Pohjois-Soisalon ja Etelä-Kuopion vesiosuuskunnat sekä Riistaveden kylän ja Haminalahden vesihuolto-osuuskunnat.  Hakemuksien perusteella osuuskuntien vuonna 2016 ennakoidut rakentamisinvestointikustannukset ovat yhteensä 2 774 458,98 euroa (alv. 0 %). Avustushakemuksissa ilmoitetut arvonlisäverottomat arviot vuonna 2016 syntyvistä kustannuksista jakautuivat seuraavasti:

       Pieksänkosken vesiosuuskunta, 500 000,00 euroa

       Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta, 650 000,00 euroa

       Karttulan Vesiosuuskunta, 700 000,00 euroa

       Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta, 738 358,98 euroa

       Haminalahden vesihuolto-osuuskunta, 30 000,00 euroa

       Etelä-Kuopion vesiosuuskunta, 156 100,00 euroa

 

Pieksänkosken vesiosuuskunta ja sen hanke

 

Pieksänkosken vesiosuuskunnalla on noin 256 kilometriä vesijohtoverkostoa ja 17 kilometriä jätevesiverkostoa. Se toimii Siilinjärven ja entisen Nilsiän kunnan alueella. Osuuskunnan vesijohtoon on liittynyt 548 kiinteistöä ja jätevesiverkostoon 58 kiinteistöä. Osuuskunta ostaa talousvetensä Koillis- Savon Vesi Oy:lta, Siilinjärven kunnalta sekä Kuopion Vedeltä. Jätevedet osuuskunta johtaa Siilinjärven Jynkänniemen jätevedenpuhdistamolle ja Nilsiän jätevedenpuhdistamolle.

 

Pieksänkosken vesiosuuskunta on käynnistänyt jätevesiviemäröinnin rakentamisen Kuopion Pajulahteen vuonna 2015. Alueella on Kuopion kaupunginhallituksen hyväksymä tarkistettu toiminta-alue, jossa on vesijohdon ja jätevesiviemärin verkostot. Pieksänkosken vesiosuuskunta hakee 30 % avustusta viemäriverkoston toteutuvien kustannuksien kattamiseen Pajulahden ja Kaaraslahden alueelle. Vuodelle 2016 avustusta haetaan kaikkiaan 150 000 euroa. Pajulahden alueen viemäröintihanke on saanut avustusta myös Pohjois-Savon ELY-keskukselta vuonna 2015.

 

Pohjois-Soisalon vesisosuuskunta ja sen hanke

 

Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta toimii Soisalon saaren pohjoisosissa Kuopion ja Leppävirran alueella. Kuopiossa vesiosuuskunnalla on liittyjiä Vehmersalmen taajaman lounaispuolella, Puutossalmen itärannalla, Räsälässä sekä Enonlahdessa.  Osuuskunnalla on vesijohtoon liittyneitä kiinteistöjä noin 300 kappaletta ja vesijohtoverkoston pituuden ollessa 200 kilometriä. Osuuskunnan vedenkulutus on 90 kuutiota päivässä. Vesi hankitaan johtamalla se Kuopion Vesi liikelaitoksen Vehmersalmen verkostosta Tuirankankaan vedenottamolta.

 

Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta hakee vesihuoltoavustusta vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamiseen Vehmersalmen taajaman itäpuolelle.  Alueella on Itä-Kallaveden tarkistettu toiminta-alue- esitys vireillä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Kallaveden vesiosuuskunnan kanssa.  Vesijohtoverkostoa rakennetaan Vehmersalmen taajamasta Vuorisaloon ja edelleen Litmaniemeen. Vesijohto liitetään itäpäässä Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon, jolloin Vehmersalmen taajamaan muodostuu varavesiyhteys Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnasta. Vesijohdon rakentamisen yhteydessä Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta rakentaa jätevesiviemärin Vehmersalmen taajamasta Hormajärvelle.  Vesiosuuskunta hakee 60 % avustusta vuoden 2016 toteutuviin kustannuksiin, joka näistä ennakoiduista 650 000 euron kustannuksista on kaikkiaan 390 000 euroa (alv. 0 %).

 

Karttulan vesiosuuskunta ja sen hanke

 

Karttulan Vesiosuuskunta toimii entisen Karttulan kunnan alueella ja sen toiminta-alue käsittää Karttulan taajamien ulkopuoliset alueet ulottuen aina Airakselaan, Itä-Karttulaan, Soinlahteen, Koskenkylään ja Hirvijärvelle. Osuuskunnalla on vesijohtoverkostoon liittyneitä kiinteistöjä osuuskunnan 690 kappaletta ja osuuskunnan vedenkulutus on noin 140 kuutiota päivässä. Karttulan Vesiosuuskunnalla on oma vedenottamo Airakselassa, jonka lisäksi vettä johdetaan Karttulan vesiosuuskunnan verkostoon Kuopion Vesi liikelaitoksen Hautoniemen vedenottamolta sekä Suonenjoen vesilaitokselta.

Karttulan Vesiosuuskunnalla on myös vahvistettu jätevesiviemärin toiminta-alue Karttulan taajaman länsipuolella, Hirvijärvellä sekä Airakselassa. Jätevesiviemärinverkostoon liittyneitä kiinteistöjä osuuskunnalla on 305 kappaletta ja jätevesiverkoston pituus on kaikkiaan 123 kilometriä.

 

Karttulan Vesiosuuskunta hakee vesihuoltoavustusta kolmeen eri hankkeeseen, jotka ovat Hirvijärven alueen viemäröinnin loppuunsaattaminen, Honkalan alueen vesihuollon rakentaminen ja Saitanlahden alueen viemäröinnin rakentaminen. Hirvijärven alueen viemäröinti on ollut käynnissä jo vuodesta 2015, jolloin hanke sai avustusta myös Kuopion kaupungilta sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Kaikkiaan Karttulan Vesiosuuskunta hakee 40 % avustusta edellä mainittuihin hankkeisiin ja arvioi, että vuonna 2016 syntyviä kustannuksia on kaikkiaan 700 000 euroa. Näin ollen vuodelle 2016 haettavan avustuksen kokonaismäärä on 280 000 euroa, josta Hirvijärven hankkeen avustuksen osuus on hakemuksen mukaan noin 120 000 euroa.

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta ja sen hanke

 

Riistaveden kylä toimii Melalahden taajaman länsipuolella ja sen toiminta-alue on vahvistettu vuonna 2005. Vesihuolto-osuuskunnalla on vesijohtoon liittyneitä kiinteistöjä 232 kappaletta ja kokonaisvedenkulutus on noin 60 kuutiota päivässä. Osuuskunta ostaa talousvetensä Kuopion Vesi liikelaitokselta, joka toimittaa veden Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan verkostoon Melalahden pohjavesilaitokselta.  Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta on vuonna 2015 saanut Kuopion kaupungilta ja Pohjois-Savon ELY-keskukselta avustusta jätevesiviemärin rakentamiseksi Melalahden taajaman länsipuolisille alueille. Jätevesiviemärin rakentamisen johdosta käynnistetty toiminta-alueen tarkistaminen on käynnissä. Jätevesiviemäriin on liittynyt osuuskunnan hakemuksen mukaan 58 kiinteistöä.

 

Riistaveden vesihuolto-osuuskunta hakee avustusta jätevesiverkoston loppurakentamiseen vuonna 2016. Osuuskunta hakee avustusta 40 % vuonna 2016 syntyvistä kustannuksista. Vuonna 2016 syntyviä kustannuksia on osuuskunnan hakemuksen perusteella 738 358,98 euroa ja näin ollen avustuksen enimmäismäärä vuonna 2016 on 295 343,59 euroa. Kustannukset koostuvat osuuskunnan maanrakennusurakoitsijalle suoritettavista maksuista ja muista jätevesiviemärin rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista.

 

Etelä-Kuopion vesiosuuskunta ja sen hanke

 

Etelä-Kuopion vesiosuuskunta on nimensä mukaisesti Kuopion eteläpuolella toimiva vesihuoltolaitos. Sen vuonna 2015 tarkistettu vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alue käsittää Kurkimäen itäpuoliset alueet aina Vehmasmäkeen saakka. Lisäksi osuuskunnan toiminta-alue ulottuu Ritisenlahdesta  Kotkatlahden kautta Sotkanniemeen ja Humalajoelle. Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston pituus on 113 kilometriä ja siihen on liittynyt 311 kiinteistöä, joista viisi on erityiskuluttajaa. Etelä-Kuopio ostaa talousvetensä Kuopion Vesi liikelaitokselta. Talousvettä vesiosuuskunta toimittaa noin 71 kuutiota päivässä. Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan jätevesiviemäriverkoston piirissä on 121 liittyjää ja neljä erityiskuluttajaa. Jätevettä muodostuu vesiosuuskunnan mukaan 29 kuutiota päivässä ja jätevedet johdetaan Kuopion Vesi liikelaitoksen Kurkimäen jätevedenpuhdistamolle.

 

Etelä-Kuopion vesiosuuskunta hakee vesihuoltoavustusta monitoimikaivojen rakentamiseen, linjapumppaamoiden korjaukseen sekä runkoputkien rakentamiseen. Osuuskunta ennakoi, että avustettavaksi tarkoitettuja kustannuksia syntyy vuonna 2016 kaikkiaan 156 100 euroa, joihin se osuuskunta hakee 40 % avustusta enimmäissummaltaan 62 440 euroa.

 

Haminalahden vesihuolto-osuuskunta

 

Haminalahden vesihuolto-osuuskunta toimii Haminalahden, Rytkyn ja Kaislastenlahden alueella. Osuuskunta on perustettu vuonna 1992 ja sillä on vuonna 2005 hyväksytty vesijohdon toiminta-alue. Talousvesi johdetaan osuuskunnan alueelle Kuopion Veden keskeisen kaupunkialueen vesijohtoverkostosta. Osuuskunnan vesijohtoon on liittynyt 304 kiinteistöä, joista seitsemän on erityiskuluttajaa. Osuuskunnan puhtaan veden kulutus on 65 kuutiota päivässä ja vesijohtoverkoston kokonaispituus on noin 70 kilometriä.

 

Haminalahden vesihuolto-osuuskunta hakee 40 % avustusta vesijohtoverkoston rakentamiseen ja vedenjakelua turvaavien hankkeiden toteuttamiseen. Osuuskunnan hakema avustuksen kokonaismäärä on 12 000 euroa.

 

Avustusten jakaminen vuonna 2016

 

Kuopion kaupunki voi myöntää vesihuoltoavustuksia vesiosuuskuntien suunnittelu ja rakennushankkeisiin. Avustuksista hyötyvät paitsi osuuskuntien verkostoon liittyvät kiinteistöt kuin myös itse osuuskunnat, joiden verkostoon liittyvien kiinteistöjen määrä nousee ja vesihuollosta huolehtiminen muodostuu teknisesti ja taloudellisesti kannattavaksi. Avustuksia pyritään ensisijaisesti myöntämään niille rakennushankkeille, jotka ovat Kuopion kaupunginvaltuuston vuonna 2013 hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2020 mukaisia tai alueille, joilla täyttyy vesihuoltolain mukainen kunnan vesihuollon järjestämisvelvollisuus.  Kartta kustakin avustettavasta hankkeesta on osuuskunnittain esityksen liitteenä. Kartoissa esitetyt rakentamisalueet ovat suuntaa antavia ja alueiden rakentamisen eteneminen voi osuuskunnasta tai osuuskunnan rakennusurakoitsijasta johtuvista syistä vaihdella.

 

Vuoden 2016 vesihuoltoavustukset jaetaan seuraavasti:

 

       Pieksänkosken vesiosuuskunta, Pajulahden alueen viemäröinnin loppuunsaattaminen, 30 % toteutuvista kustannuksista, kuitenkin enintään 150 000 euroa

       Karttulan vesiosuuskunta, Hirvijärven viemäröinnin loppuunsaattaminen ja seuraavan hankkeen valmistelutyöt, 30 % toteutuvista kustannuksista, kuitenkin enintään 100 000 euroa

       Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta, Hormajärvi-Vuorisalo -hankkeen aloittaminen, 40 % toteutuvista kustannuksista, kuitenkin enintään 100 000 euroa

       Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta, Riistaveden kylän länsipuolisten alueiden viemäröinnin rakentaminen ja vesijohtoverkoston täydennysrakentaminen, 40 % toteutuvista kustannuksista, kuitenkin enintään 150 000 euroa

       Etelä-Kuopion vesiosuuskuntaa ei tässä vaiheessa esitetä avustettavaksi

       Haminalahden vesihuolto-osuuskuntaa ei tässä vaiheessa esitetä avustettavaksi

 

Esityksen perustelut ja ehdot avustusten maksamiselle

 

Kuopion kaupunki valvoo haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämiseen tarkoitettujen varojen käyttöä ja rakennustöiden toteuttamista sekä maksaa tarkastusten perusteella myönnetyn avustuksen. Avustus maksetaan anojalle maksettujen laskujen kopiota tai muuta riittävää rakennushankkeeseen kohdistuvien kustannusten selvitystä vastaan. Avustuksen maksua tulee hakea sille varatulla maksatushakemuksella, jonka saa kunnallistekniseltä suunnittelulta. Kuitit laskujäljennöksineen tai oikeaksi todistettu kirjanpidon pääkirjaote toteutuneista rakentamiskustannuksista tulee toimittaa 30.12.2016 mennessä kaupunkiympäristön suunnittelupalveluihin.

 

Avustuksen saaja on velvollinen pitämään aiotuista investointihankkeista urakoitsijan kanssa työmaan aloituskokouksen ja tarvittaessa muita työmaakokouksia sekä urakan vastaanottotarkastuksen. Näihin kokouksiin tulee kutsua kunnallisteknisen suunnittelun edustaja. Lisäksi avustuksen saaja on velvollinen antamaan kaupungille valvontaa varten tarpeelliset tiedot, asiakirjat ja valvonnan kannalta muun tarpeellisen aineiston. Avustuksen saaja on velvollinen hyväksyttämään hankkeeseen mahdollisesti tehtävät merkittävät muutokset Kuopion kaupungilla.

 

Työ on saatettava päätökseen 30.12.2016 mennessä. Hankkeen loputtua on kaupungille toimitettava tiedot liittyjistä ja rakennetuista verkostomääristä. Kaikki peittyvät rakenteet tulee mitata ja mitta-aineistosta tulee laatia toteumapiirustukset. Nämä piirustukset tulee toimittaa Kuopion kaupungille hankkeen päätyttyä sekä sähköisesti mittatiedostona ja pdf:nä sekä paperisina kopioina. Kuopion hallintosäännön (2011) mukaisesti avustuksen saajan on toimitettava toimintakertomus ja tilinpäätös, jos kaupunki on avustanut tai jonka sitoumuksia kaupunki on taannut yli 10 000 eurolla.

 

Vaikutusten arviointi             Päätös on ympäristö- ja yritysvaikutuksiltaan positiivinen; Hankkeet parantavat haja-asutusalueilla toimivien yritysten (mm. maatilojen ja hoivakodin) toimintamahdollisuuksia ja lisäävät vesihuollon toimintavarmuutta.

 

Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2016 käyttösuunnitelmassaan

500 000 euroa haja-asutusalueen vesihuollon avustamisen. Avustusrahat ovat pääosin tarkoitettu käytettäväksi haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten investointien avustamiseen. Avustuksilla osuuskunnat voivat rahoittaa esimerkiksi vesijohtojen, jätevesiviemärien ja yhdysvesijohtojen rakentamista.

 

Esitys                                         Esitän lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että se päättää myöntää vesihuoltoavustusta seuraaville vesihuoltolaitoksille:

       Pieksänkosken vesiosuuskunta, Pajulahden alueen viemäröinnin loppuunsaattaminen, 30 % toteutuvista hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 150 000 euroa

       Karttulan vesiosuuskunta, Hirvijärven viemäröinnin loppuunsaattaminen ja seuraavan hankkeen valmistelutyöt, 30 % toteutuvista hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 100 000 euroa

       Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta, Hormajärvi-Vuorisalo -hankkeen aloittaminen, 40 % toteutuvista  hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 100 000 euroa

       Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta, Riistaveden kylän länsipuolisten alueiden viemäröinnin loppuun rakentaminen ja vesijohtoverkoston täydennysrakentaminen, 40 % toteutuvista hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 150 000 euroa.

Mikäli vesihuoltoavustuksiin varattua määrärahaa jää hankkeiden supistumisen tai muiden syiden johdosta käyttämättä, voidaan osuuskuntien suunnittelu ja rakennushankkeita avustaa määrärahojen puitteissa suunnittelujohtajan erillisellä päätöksellä.

 

 

Liitteet

 

3472/2016 Pieksänkosken vok, rakentamisalue 2016

 

 

3472/2016 Pohjois-Soisalon vok, rakentamisalue 2016

 

 

3472/2016 Karttulan vok, rakentamisalue 2016

 

 

3472/2016 Riistaveden kylä, rakentamisalue 2016

 

                                                     

Asiakirjoissa:

Pieksänkosken vesiosuuskunta, avustushakemus 8.3.2016

Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta, avustushakemus 10.3.2016

Karttulan vesiosuuskunta, avustushakemus 11.3.2016

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta, avustushakemus 11.3.2016

Haminalahden vesihuolto-osuuskunta, avustushakemus 21.3.2016

Etelä-Kuopion vesiosuuskunta, avustushakemus 1.4.2016

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Matti Sutinen

puh.  044 718 5360

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

Liitteet

18

3472/2016 Pieksänkosken vok, rakentamisalue 2016

 

19

3472/2016 Pohjois-Soisalon vok, rakentamisalue

 

20

3472/2016 Karttulan vok, rakentamisalue 2016

 

21

3472/2016 Riistaveden kylä, rakentamisalue 2016

 

                                                     

Asiakirjoissa:

Pieksänkosken vesiosuuskunta, avustushakemus 8.3.2016

Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta, avustushakemus 10.3.2016

Karttulan vesiosuuskunta, avustushakemus 11.3.2016

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta, avustushakemus 11.3.2016

Haminalahden vesihuolto-osuuskunta, avustushakemus 21.3.2016

Etelä-Kuopion vesiosuuskunta, avustushakemus 1.4.2016

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Matti Sutinen

puh.  044 718 5360

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.